facebook
Medium link

Śmierć stawia nas w obliczu bezsilności,
która obezwładnia i zabiera w nieznane.
A kiedy pojawia się kradnąc ukochaną osobę,
przeszywa serce nieuleczalnym bólem
i odznacza w nim swoje piętno.


Prezesowi Dolnośląskiej Rady Lekarskiej
dr. n. med. Pawłowi Wróblewskiemu,
lek. Annie Wróblewskiej oraz Rodzinie
i Bliskim w związku z tragiczną śmiercią

Syna Piotra
z niewypowiedzianym żalem składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Dolnośląska Rada Lekarska, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej DIL
i zastępcy OROZ DIL, przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego DIL i członkowie OSL DIL oraz dyrektor i pracownicy Biura DIL

Początek strony