Wyszukaj:
Osób online: 6.
Odwiedzin: 1141430


Dolnośląska Izba Lekarska
LEKARZE SĄDOWI POSZUKIWANI


| 2014-08-31

W związku z bardzo małą liczbą lekarzy

pełniących funkcję lekarza sądowego

w okręgu Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze

prosimy Szanowne Koleżanki i Kolegów o zgłaszanie swoich kandydatur.

 

Kontakt: dil@dilnet.wroc.pl lub tel. 71 798 80 50.52/54

 

Jak informuje prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze mgr Wojciech Damaszko, w chwili obecnej w okręgu jest sześciu lekarzy sądowych, co zdecydowanie jest liczbą zbyt małą. Ponadto żaden z lekarzy, który zawarł umowę z sądem, nie wykonuje czynności na terenie Jeleniej Góry i Lubania, gdzie znajdują się siedziby sądów, co stanowi znaczne utrudnienie. Dotychczasowe doświadczenie wskazuje, że wskazane byłoby nawet podwojenie liczby lekarzy, z którymi zostały zawarte umowy.
Wydarzenie roku w psychiatrii: EPA pierwszy raz w Polsce!


| 2014-08-19Ogłoszenie postępowania o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2014 i latach następnych


| 2014-08-19

Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ w oparciu o zapis § 1 ust.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15.12.2004 r.  w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zapraszania do udziału w rokowaniach, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej oraz jej zadań przesyła ogłoszenie postępowania o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku  2014, z dnia 14 sierpnia  2014 r. w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

Anna Bryś-Correia

 

Wydział Organizacyjny DOW NFZ

Ogłoszenie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
Pierwsza europejska konferencja naukowa z cyklu "Na styku trzech granic" p.t.: "Kruche obywatelstwo- osoby z niepełnosprawnością intelektualną w społeczeństwie"


| 2014-08-19UWAGA DOKUMENTACJA MEDYCZNA JESZCZE W WERSJI PAPIEROWEJ!


| 2014-08-15

 UWAGA DOKUMENTACJA MEDYCZNA JESZCZE W WERSJI PAPIEROWEJ! 

31 lipca 2014 roku wchodzi w życie ustawa z 22 czerwca 2014 roku o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, opublikowana w Dzienniku Ustaw z 2014 roku, poz. 998.

Dokumentacja medyczna może być prowadzona w postaci papierowej lub elektronicznej do 31 lipca 2017 roku, co oznacza, że lekarze nie muszą prowadzić dokumentacji w wersji elektronicznej od 1 sierpnia 2014 roku.
Szkolenie z zakresu: "Ochrona radiologiczna pacjenta" (20 września 2014r.)


| 2014-08-12

Zaproszenie do pobrania
Kurs medyczny „STOMATOLOGIA PRECYZYJNA – CZĘŚĆ 2. REKONSTRUKCJE POŚREDNIE UBYTKÓW TKANEK TWARDYCH ZĘBÓW. MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA ADHEZYJNYCH MATERIAŁÓW ODTWÓRCZYCH.” (18 października 2014)


| 2014-08-11Pożyczki dla lekarzy z Unii Europejskiej - JEREMIE


| 2014-08-11

 

Szanowni Państwo informujemy o możliwości skorzystania z preferencyjnych pożyczek- 2% w skali roku - rzeczywiste oprocentowanie bez żadnych innych ukrytych kosztów.

Pożyczkę można przeznaczyć na

  • zakup wyposażenia, maszyn i  urządzeń, w tym także zakup środków transportu
  • finansowanie inwestycji, polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjnych, usługowych i handlowych,
  • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,
  • tworzenie nowych miejsc pracy,
  • Inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorstwa.

 

Maksymalny termin przyznania pożyczki – 5 lat

Maksymalna wartość pożyczki- 500 tys. zł

Wymagany wkład własny- 10 %

 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu  e-mail: biuro@cdrk.pl, tel: 882 838 869, 601 598 272

 

 

Zapraszamy także do bezpłatnych konsultacji z Ekspertem ds. projektów unijnych w środy        
w godzinach 13-16- główna siedziba DIL- II piętro.
Nabór do konkursu dla lekarzy prowadzących działalność powyżej 2 lat


| 2014-08-11

Szanowni Państwo miło nam ogłosić, że ruszył nowy konkurs 1.1.A2.Inwestycje dla przedsiębiorstw w ramach RPO WD 2007-2013

·         O wsparcie mogą ubiegać się MŚP, tj. małe i średnie przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą powyżej 2 lat (licząc od daty rejestracji), prowadzące działalność gospodarczą w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego oraz zamierzające realizować projekt/inwestycję na terenie województwa dolnośląskiego.

 

·         Środki są przyznawane na wspieranie innowacyjność produktowej i procesowej na poziomie przedsiębiorstwa. Dofinansowaniu podlegają projekty polegające na zakupie ruchomych środków trwałych oraz wartości niematerilanych i prawnych, a także szkolenia specjalistyczne ściśle związane z projektem oraz analizy i usługi doradcze związane z przygotowaniem oraz realizacją projekt. Wydatki w ramach tego naboru będą mogły byc ponoszone od dnia ogłoszenia konkursu do 30.11.2014r

 

  • Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 100 tys. PLN,
  • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 1 600 000 zł (maksymalna kwota dotacji 800 000 zł)
  • Poziom dofinansowania – max 50%

 

Termin naboru:  16 wrzesień godz. od 8-15              

 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu  e-mail: biuro@cdrk.pl, tel: 882 838 869, 601 598 272

 

 

 

 

Zapraszamy także do bezpłatnych konsultacji z Ekspertem ds. projektów unijnych w środy        
w godzinach 13-16- główna siedziba DIL- II piętro.
OGŁOSZENIE o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni przy ulicy Wyczółkowskiego 15


| 2014-08-11

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia

o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni przy ulicy Wyczółkowskiego 15

 Działając na podstawie art.49 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. : Dz. U. z 2013 r. poz.217 ze zm.) oraz § 4 ust.1 pkt 3, § 9 i § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012 r. poz.182) oraz w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011 r. Nr 151 poz.896) – Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni.

 Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012 r. poz.182) oraz w oparciu o regulamin komisji konkursowej.
Kurs "STOMATOLOGIA PRECYZYJNA - CZĘŚĆ 2. REKONSTRUKCJE POŚREDNIE UBYTKÓW TKANEK TWARDYCH ZĘBÓW. MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA ADHEZYJNYCH MATERIAŁÓW ODTWÓRCZYCH (18 października 2014)


| 2014-08-01Zaproszenie do udziału w VIII Adwokackich Regatach Żeglarskich o Puchar Dziekana ORA we Wrocławiu


| 2014-07-27IV Kongres Akademii po Dyplomie Stany Nagłe (Warszawa, 12-13.09.2014)


| 2014-07-16UWAGA! NOWE DEKLARACJE WYBORU ŚWIADCZENIODAWCY


| 2014-07-16

15 czerwca 2014 r.  2014 r. weszło w życie rozporządzenie  Ministra  Zdrowia z 11 czerwca 2014 r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej opublikowane w Dz. U. z 2014 r. poz. 779

 

 

Deklaracje wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej złożone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność.
Pismo Prezesa NRL do lekarzy w sprawie prac sejmu nad tzw. pakietem kolejkowym


| 2014-07-15IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej (18-20.09.2014)


| 2014-07-14Międzynarodowa Konferencja "Genetyka Kliniczna Nowotworów 2014" (Szczecin, 25-26.09.2014)


| 2014-07-13European Head&Neck Course. (1-3.10.2014)


| 2014-07-09

Mam ogromny zaszczyt poinformować Państwa o niezwykłe interesujących międzynarodowych wydarzeniach naukowych, które będą miały miejsce tej jesieni w Poznaniu,

Po raz pierwszy w Polsce, w dniach 1-3 Października 2014, odbędzie się siódma edycja europejskiego kursu dotyczącego interdyscyplinarnego leczenia nowotworów głowy i szyi - European Head&Neck Course.

www.eurohnc.com

Organizatorami kursu są: Klinika Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Wielkopolskie Centrum Onkologii, Polska Grupa Badań Nowotworów Głowy i Szyi, University Hospital Birmingham i VU University Medical Center Amsterdam.
Międzynarodowa Konferencja "Genetyka Kliniczna Nowotworów 2014"


| 2014-07-09

Uprzejmie zapraszamy do wzięcia udziału w Międzynarodowej Konferencji

"Genetyka Kliniczna Nowotworów 2014",

która odbędzie się w Szczecinie w dniach 25-26 września 2014 roku.

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w konferencji w nie przekraczalnym terminie do 8 września 2014 r., a w przypadku prezentacji prac prosimy o przesłanie streszczeń do 15 września 2014 r. na adres:

Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych PUM
ul. Połabska 4, 70-115 Szczecin
e-mail: konferencjanowotworydziedziczne@wp.pl

Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: www.genetyka.com w zakładce konferencje.
STANOWISKO Nr 1 Komisji Etyki Lekarskiej NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 28 czerwca 2014 r. w sprawie prawa lekarzy do postępowania w zgodzie z sumieniem


| 2014-07-09

STANOWISKO Nr 1
Komisji Etyki Lekarskiej
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 28 czerwca 2014 r.

w sprawie prawa lekarzy do postępowania w zgodzie z sumieniem

Komisja Etyki Lekarskiej Naczelnej Rady Lekarskiej zapoznała się z aktualną sytuacją etyczną, prawem i praktyką w zakresie przestrzegania prawa lekarzy do postępowania w zgodzie z ich sumieniem.

Więcej aktualności:


Dolnośląska Izba Lekarska © 2014
Administrator serwisu: Maciej Skórski