Wyszukaj:
Osób online: 9.
Odwiedzin: 1282611


Dolnośląska Izba Lekarska
25-lecie Dolnośląskiej Izby Lekarskiej


| 2014-11-15

Dolnośląska Rada Lekarska
zaprasza
Szanowne Koleżanki i Szanownych Kolegów
na uroczystość z okazji

25-lecia Dolnośląskiej Izby Lekarskiej,

która odbędzie się 15 listopada 2014 r.
w sali konferencyjnej DIL (I piętro)
przy ul. Kazimierza Wielkiego 45 we Wrocławiu.

Uroczystość rozpocznie się o godz. 18.30.
Komunikat Komisji Sportu DRL


| 2014-10-22

Komisja Sportu Dolnośląskiej Rady Lekarskiej zwraca się z prośbą o pisemne zgłaszanie wraz z uzasadnieniem:

  • kandydatur do tytułu „Najlepszy Lekarz Sportowiec 2014 roku” (każda Izba może wytypować jednego lekarza i jedną lekarkę) oraz jedną osobę w kategorii „Najlepszy Debiut 2014” oraz
  • wykazu organizowanych w 2015r. imprez sportowych o charakterze ogólnopolskim (nazwa organizowanej imprezy i miejsce jej przeprowadzenia, imię i nazwisko głównego organizatora odpowiedzialnego za imprezę-adres i telefon, termin planowany, planowana liczba uczestników- drużyn, przewidywany koszt całości imprezy bez udziału uczestników, otrzymana pomoc finansowa NRL w 2014r. i oczekiwana pomoc finansowa NRL w 2015r., ilość kompletów medali).XII Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego


| 2014-10-22

| 2014-10-22

| 2014-10-22

 

Szanowni Państwo, 

 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia, Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ, Dolnośląska Szkoła Wyższa, oraz Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny Karan ma  zaszczyt zaprosić Państwa na Interdyscyplinarną Konferencję pt. "Więzi, które chronią. Integracja i rozwój”, która odbędzie się w dniach 13 i 14 listopada 2014r w Centrum Konferencyjnym Dolnośląskiej Szkoły Wyższej przy ul. Strzegomskiej 55 we Wrocławiu.

W załączeniu przesyłamy materiały informacyjne oraz szczegółowy program konferencji. Zgłoszenia na konferencję prosimy kierować na adres:konferencjadsw@wp.pl. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko oraz reprezentowaną instytucję.


z  poważaniem


Komitet Programowy:

 

prof. DSW dr hab. Maria Reut -Dolnośląska Szkoła Wyższa

 

Joanna Nyczak - Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw

 

Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia

 

dr Dorota Dyjakon - Dolnośląska Szkoła Wyższa

 

Jolanta Jakimiuk - Urząd Miejski Wrocławia

 

Arkadiusz Klimczak - Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ

 

Sławomir Pietrzak - Urząd Miejski Wrocławia
Zaproszenia na spotkanie w siedzibie NIL


| 2014-10-21

Szanowni Państwo,

W imieniu dra Zbigniewa Brzezina oraz dr Bożeny Pietrzykowskiej uprzejmie proszę o przekazanie Pełnomocnikom ds. Zdrowia Lekarzy i Lekarzy Dentystów załączonego zaproszenia na spotkanie w siedzibie NIL w dniu 15 listopada br. o godz. 11.00.

Jednocześnie informuję, i podczas spotkania Rzeczników Praw Lekarza w dniu 17 października br. zapadła decyzja, aby na spotkanie Pełnomocników zaprosić także Rzeczników Praw Lekarza.

Tym samym uprzejmie proszę o przekazanie tej informacji Rzecznikom Praw Lekarza i także przesłanie im załączonego zaproszenia.

Potwierdzenia obecności proszę przesyłać na mój adres mailowy: m.kruszewska@hipokrates.org do dnia 6 listopada br.

 

 

Z wyrazami szacunku
Milena Kruszewska
Biuro Rzecznika Prasowego NIL

Zaproszenie
XII Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego


| 2014-10-20

 
Wybory uzupełniające do Komisji (1 miejsce).


| 2014-10-16

Komisja Etyki Dolnośląskiej Rady Lekarskiej we Wrocławia ogłasza wybory uzupełniające do Komisji (1 miejsce). Dolnośląska Rada Lekarska wybiera członków Komisji Etyki DRL spośród członków DIL o nieposzlakowanej opinii, nieskazitelnym charakterze oraz minimum 7-letnim stażu pracy w zawodzie lekarza. Zainteresowany lekarz (lekarz dentysta) lub zgłaszający członek Dolnośląskiej Izby Lekarskiej składa w biurze DIL wniosek oraz pisemną zgodę zgłaszanego lekarza i opinię przewodniczącego koła terenowego, którego jest członkiem lub opinię jednego z członków Dolnośląskiej Rady Lekarskiej w terminie do 30 listopada 2014 r.

 

dr n. med. Jakub Trnka

przewodniczący Komisji Etyki
Szkolenie - Słowa pierwszej pomocy


| 2014-10-16

Szanowni Państwo, proponujemy przeprowadzenie szkolenia w miejscu i czasie dla Państwa dogodnym

Słowa pierwszej pomocy, czyli jak komunikować się z pacjentem i personelem w sytuacjach trudnych szkolenie warsztatowe dla personelu medycznego.

 

Celem szkolenia jest pomoc lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym – świetnie wykształconym specjalistom i wybitnym ekspertom:

- w stosowaniu zasad profesjonalnej, a przede wszystkim skutecznej komunikacji  z pacjentem i jego bliskimi,  

- w wykształceniu umiejętności przełamywania barier komunikacyjnych i nawiązywania życzliwych relacji z badanymi i leczonymi osobami,     

- w przyjmowaniu asertywnych postaw wobec próby wywierania presji na lekarza przez pacjenta lub jego rodzinę, 

- w odnalezieniu motywacji do podejmowania codziennych rozmów z pacjentami,  

- w zrozumieniu, jak świadoma komunikacji wpływa na osobistą skuteczność, wzmocnienie wiarygodności w oczach pacjenta oraz na własną satysfakcję z wykonywanej pracy.

 

Ponadto proponujemy szkolenie dla pracowników rejestracji i administracji. 

 

Trudny pacjent – jak go obsługiwać?

Celem szkolenia jest wzmocnienie umiejętności personelu w dążeniu do porozumienia z pacjentem niecierpliwym, roszczeniowym, wypowiadającym się pod wpływem emocji, oczekującym obsługi ponad możliwości i kompetencje personelu. Właściwa postawa pracowników pierwszego kontaktu decyduje o jakości relacji z pacjentami i ich satysfakcji z obsługi, a także kształtuje wizerunek całej organizacji. 

 

Zapraszamy także na szkolenie otwarte:

Profilaktyka rozważnego kierownika, czyli jak unikać posądzenia o mobbing

Poznań, BOMIS, 15 grudnia 2014 r. 

 

Dodatkowe informacje dostępne są dla Państwa na www.trudni.eu.

 

Jesteśmy również do Państwa dyspozycji  pod numerami telefonów: 61/671 29 24 lub kom.  665 484 888, a także adresem e-mail: bomis@bomis.pl.

 

 

Z poważaniem

Marzena Raźniewska-Półkoszek 

dyrektor generalny 

 

BOMIS Poznań 60-792 ul. Wojskowa 6/E5 www.bomis.pl

 

Akredytacja Ministerstwa Edukacji Narodowej 
Rejestr Instytucji Szkoleniowych WUP w Poznaniu nr 2.30/00127/2007 
BOMIS jest Członkiem Założycielem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.
Konferencja II DOLNOŚLĄSKIE JESIENNE DNI STOMATOLOGICZNE "CELE NOWOCZESNEJ CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ" (22 listopada 2014)


| 2014-10-13Nowa Odsłona - Edukacja Farmaceutyczna


| 2014-10-13

www.edukacjafarmaceutyczna.plRuszyła nowa odsłona serwisu dla farmaceutów Edukacja Farmaceutyczna

Nowa szata graficzna oraz większa przejrzystość to najważniejsze zmiany, które zaszły w serwisie dla farmaceutów.

Serwis skupia w tej chwili już 14 tysięcy aktywnych użytkowników farmaceutów, biblioteka wiedzy to ponad 40 tysięcy treści medycznych.

EdukacjaFarmaceutyczna.pl jest serwisem dla farmaceutów. W serwisie uruchomiona została unikalna usługa wymiany informacji pomiędzy lekarzami i farmaceutami w wyodrębnionej grupie na forum - wspólna grupa z EdukacjaMedyczna.pl.
Komunikat Dyrektora Wydziały Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego


| 2014-10-10

 

W związku z występującymi trudnościami w zabezpieczeniu pełnej obsady zatrudnienia na stanowisku lekarza koordinátora ratownictwa medycznego (na ogłaszane nabory brak ofert kandydatów), zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc i ewęntualne przesłanie listy lekarzy (również emerytów), którzy byli by zainteresowani zatrudnieniem na stanowisku lekarza koordynatora ratownictwa medycznego w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego pl. Powstańców Warszawy 1.


Szczegóły dostępne w pliku pdf
(Gen)etyczna przyszłość człowieka


| 2014-10-08

Szanowni Państwo,

 

W związku z organizowaną przez Uniwersytet Rzeszowski konferencją pt. "(Gen)etyczna przyszłość człowieka", która odbędzie się w dniach 16-17 kwietnia 2015 roku, zapraszamy wszystkich chętnych pracowników naukowych do czynnego uczestnictwa w tym wydarzeniu. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.

 

Z poważaniem

 

dr Karolina Cynk

Uniwersytet Rzeszowski

 

"Konferencja (Gen)entyczna"
X Forum Rynku Zdrowia


| 2014-10-08

X Forum Rynku Zdrowia
23-24 października 2014 r.
Warszawa, hotel Sheraton 

 

23 października 2014 r.
12.00-14.00 
Szczepienia ochronne w Polsce 

23 października 2014 r.
14.30-16.30 
Onkologia – dowiedzmy się, jak w Polsce leczymy nowotwory?

24 października 2014 r.
12.00-14.00 
Kardiologia – lista sukcesów i problemów czekających na rozwiązanie 

24 października 2014 r.
14.30-16.00 
Diabetologia w Polsce – dziś i jutro

23 pażdziernika 2014 r.
12.00-13.30
Debata Redakcyjna miesięcznika Rynek Zdrowia, pt."Hemofilia - od tajemniczej choroby do nowoczesnego leczenia, Polska na tle Europy"

 

REJESTRACJA

 

 
Posiedzenie Wydziału V WTN


| 2014-10-08

http://www.dilnet.wroc.pl/img/image001.jpg
V Konferencja Naukowa "EKG - wczoraj, dziś i jutro


| 2014-10-08
Zapraszamy do udziału w jednej z największych konferencji kardiologicznych w
Polsce, poświęconej problemom elektrokardiologii.


data: 29.11.2014 r.
miejsce: Centrum Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w ŁodziUWAGA


| 2014-10-06

Redakcja „Medium”
zwraca się z prośbą
do lekarzy kandydujących w wyborach samorządowych
o zgłaszanie tego faktu
na adres e-mail: redakcja@dilnet.wroc.pl
IV Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Lekarzy i Studentów Medycyny


| 2014-10-05

Uprzejmie informujemy, że termin nadsyłania prac do IV Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego Lekarzy i Studentów Medycyny został wydłużony do 15 listopada 2014r. (decyduje data stempla pocztowego).
Wernisaż Konkursu odbędzie się 17 stycznia 2015r.

Szczegóły dostępne są na stronie: kultura.oil.lublin.pl
VII Międzynarodowy Kongres Zdrowia Publicznego


| 2014-10-02

VII Międzynarodowy Kongres Zdrowia Publicznego

ZAPROSZENIE

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na VII Międzynarodowy Kongres Zdrowia Publicznego, który odbędzie się w Warszawie w dniach 29-30 stycznia 2014r.

Podczas nadchodzącej konwencji poruszymy kwestię roli Państwa w promocji zdrowia, działań prozdrowotnych samorządów gminnych i powiatowych, a także wciąż aktualną problematykę kształcenia kadr dla potrzeb zdrowia publicznego.
Od 4 października 2014r. WAŻNE ZMIANY w sposobie wystawiania recept.


| 2014-09-26

Od 4 października WAŻNE ZMIANY w rozporządzeniu w sprawie recept.

 

Podstawa prawna - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2014r. (DU-2014-1239) zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich

  

CO NOWEGO WPROWADZAJĄ ZMIANY:

Więcej aktualności:


Dolnośląska Izba Lekarska © 2014
Administrator serwisu: Mateusz Piksa