Wyszukaj:
Osób online: 18.
Odwiedzin:


Dolnośląska Izba Lekarska

XII Międzynarodowy Kongres Psychogeriatryczny we Wrocławiu


XII Międzynarodowy Kongres Psychogeriatryczny we Wrocławiu  „Pozytywne aspekty życia senioralnego”

XII Międzynarodowy Kongres Psychogeriatryczny we Wrocławiu

 „Pozytywne aspekty życia senioralnego” – to temat przewodni tegorocznego kongresu. Dodatkowo 

z okazji 100. rocznicy śmierci Aloisa Alzheimera odbędzie się specjalna sesja historyczna oraz panel dyskusyjny dotyczący rozwoju farmakoterapii. Kongres odbędzie się w dniach 3-4 grudnia 2015 r. na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Trwają zapisy, udział jest bezpłatny.
Bal Sylwestrowy


Termin przyjmowania zgłoszeń na Bal Sylwestrowy
został przedłużony do 15 grudnia 2015 roku.
Kurs - Prawo Medyczne


Prawo Medyczne

Kurs specjalizacyjny jednolity dla lekarzy i lekarzy dentystów specjalizujących się według modułowych programów specjalistycznych po 1.10.2014 r.

Rekrutacja od  1 lutego 2016 r.

Informacji udziela mgr Małgorzata Krupa-Mączka krupam@dilnet.wroc.pl
KOMUNIKAT KOMISJI SPORTU DRL


Szanowne Koleżanki, szanowni Koledzy!

Proszę o zgłaszanie drogą elektroniczną kandydatur do tytułu „Najlepszy lekarz sportowiec 2015 r.”,
e-mail: renata.czajka@dilnet.wroc.pl

 

Piotr Wojtasiak

przewodniczący Komisji Sportu

 
ANKIETA DOT. SYTUACJI LEKARZY ROZPOCZYNAJĄCYCH SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE


Lekarze przynależący do Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi wraz Komisją Etyki OIL w Łodzi zapraszają do udziału w ANKIECIE dotyczącej sytuacji lekarzy i lekarzy dentystów rozpoczynających swoje szkolenie specjalizacyjne (pierwsze i każde kolejne). Badanie ma na celu poszerzenie wiedzy i zebranie opinii młodych lekarzy na temat przebiegu szkoleń specjalizacyjnych oraz mankamentów z nimi związanymi.
Do udziału w badaniu zapraszamy wszystkich chętnych lekarzy i lekarzy dentystów, którzy są w trakcie odbywania szkolenia specjalizacyjnego (pierwszego lub kolejnego). Wierzymy, że wyniki tego badania pozwolą na lepsze poznanie realiów związanych z obecnie prowadzonymi szkoleniami specjalizacyjnymi oraz ewentualną poprawę istniejącej sytuacji. Planujemy przedstawić wyniki badania szerokiemu gronu autorytetów świata medycznego oraz osobom i jednostkom odpowiedzialnym za przeprowadzanie szkoleń specjalizacyjnych (w tym Ministerstwu Zdrowia, CMKP itd.).

LINK DO ANKIETY: 

https://docs.google.com/forms/d/1UFo9sxOqFq0Tvd9jcb63RDzt67NVb9KlYN3CFKIp_NA/viewform

 

 
NEPALU HIMALAJE – POMOC


NEPALU HIMALAJE – POMOC
Wystawa i aukcja dedykowana Kamilowi i Mikołajowi
Autor: Jacek deHo Cieżkowicz

http://nepalu-himalaje-pomoc.pl/

Nepal – jeden z najbardziej niezwykłych krajów świata, jest geograficzno-przyrodniczo-etnicznym cudem pomiędzy ośnieżonymi szczytami Himalajów, najwyższych gór Ziemi, a zielonymi równinami Teraju. W cieniu Mount Everestu żyje 25 milionów ludzi, stanowiących tygiel ras, kultur, religii i obyczajów.
W kwietniu 2015 roku w tym wspaniałym kraju wystąpiło bardzo silne trzęsienie ziemi, które spowodowało katastrofalne skutki. Zginęło tysiące mieszkańców, liczba rannych do tej pory nie  została oszacowana, na wielkich obszarach kraju zniszczeniu uległy budynki, drogi i pola. Następstwa tej katastrofy tektonicznej trwają do dziś. Wielka część społeczeństwa nepalskiego pozbawiona jest domów i elementarnych środków do życia.  Szczególnie ciężki los  dotyka wiele  nepalskich dzieci, które często są sierotami, bo podczas trzęsienia ziemi straciły rodziców i bliskich.
Możemy im pomóc. Mamy nakaz moralny im pomóc. Musimy im pomóc.
Jacek deHo Cieżkowicz  zaprasza wszystkich do udziału w aukcji swoich obrazów o tematyce nepalsko-himalajskiej, cały dochód ze sprzedaży prac zostanie przeznaczony  na pomoc dla ofiar trzęsienia ziemi w Nepalu.
NAJNOWSZE TRENDY W STOMATOLOGI XVI Konferencja naukowo-szkoleniowa


NAJNOWSZE TRENDY W STOMATOLOGI

XVI Konferencja naukowo-szkoleniowa

19-21 luty 2016 kołobrzeg
Ogłoszenie postępowania o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2015 i latach następnych


Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Joannitów 6, 50-525 Wrocław w oparciu o zapis § 3 ust.5 pkt 2  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy przesyła informację, że w dniu 20 listopada 2015 r. zostało ogłoszone postępowanie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku  2015 i latach następnych, w rodzaju: leczenie szpitalne, zgodnie z ogłoszeniem postępowania, które stanowi załącznik do niniejszej wiadomości.

Ogłoszenia o postępowaniach zostały opublikowane na stronie internetowej Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ: www.nfz-wroclaw.pl

Renata Maciążek
Wydział Organizacyjny DOW NFZ
XVIII konferencja naukowa im. prof. Franciszka Venuleta „Tytoń albo zdrowie” (7-8.12.2015)


XVIII konferencja naukowa im. prof. Franciszka Venuleta

„Tytoń albo zdrowie”

7-8 grudnia 2015

aula Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej w Warszawie, ul. Ks. Trojdena 4
Ogłoszenia postępowań o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2015 i latach następnych


Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Joannitów 6, 50-525 Wrocław w oparciu o zapis § 3 ust.5 pkt 2  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy przesyła informację, że w dniu 17 listopada 2015 r. zostało ogłoszone postępowanie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku  2015 i latach następnych, w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, zgodnie z ogłoszeniami postępowań, które stanowią: załącznik 1załącznik 2 do niniejszej wiadomości.

Ogłoszenie o postępowaniu zostało opublikowane na stronie internetowej Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ: www.nfz-wroclaw.pl

Renata Maciążek
Wydział Organizacyjny DOW NFZ
Ogłoszenie postępowania o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2015 i latach następnych


Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Joannitów 6, 50-525 Wrocław w oparciu o zapis § 3 ust.5 pkt 2  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy przesyła informację, że w dniu 17 listopada 2015 r. zostało ogłoszone postępowanie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku  2015 i latach następnych, w rodzaju: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, zgodnie z ogłoszeniami postępowań, które stanowią załącznik do niniejszej wiadomości.

Ogłoszenie o postępowaniu zostało opublikowane na stronie internetowej Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ: www.nfz-wroclaw.pl

Renata Maciążek
Wydział Organizacyjny DOW NFZ
Ogłoszenie postępowania o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2015 i latach następnych


Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Joannitów 6, 50-525 Wrocław w oparciu o zapis § 3 ust.5 pkt 2  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy przesyła informację, że w dniu 16 listopada 2015 r. zostało ogłoszone postępowanie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku  2015 i latach następnych, w rodzaju: leczenie szpitalne, zgodnie z ogłoszeniami postępowań, które stanowią załącznik do niniejszej wiadomości.

Ogłoszenie o postępowaniu zostało opublikowane na stronie internetowej Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ: www.nfz-wroclaw.pl

Renata Maciążek
Wydział Organizacyjny DOW NFZ
Warsztaty "ASERTYWNOŚĆ W RELACJI Z PACJENTEM" (27 lutego 2016)Konferencja "NIEDOŻYWIENIE W ZABURZENIACH POŁYKANIA" (22 stycznia 2016)

Ogłoszenia konkursowe Dziekana Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.


anestezjologia
neurorehabilitacja
diabetologia dziecięca
psychiatria
hematologia
1 Kongres Polskiego Towarzystwa Stomatologii Laserowej, Kraków 04-05.12.2015r.


1 Kongres Polskiego Towarzystwa Stomatologii Laserowej
Konferencja "WYBRANE ZAGADNIENIA WSPÓŁCZESNEJ TOKSYKOLOGII KLINICZNEJ" (22 kwietnia 2016)


Więcej aktualności:


Dolnośląska Izba Lekarska © 2014
Administrator serwisu: Wiktor Wolodkowicz