Wyszukaj:
Osób online: 45.
Odwiedzin:


Dolnośląska Izba Lekarska
Poszukiwani dziennikarze i lekarze


| 2015-04-10

Redakcja gazety Dolnośląskiej Izby Lekarskiej „Medium”

poszukuje do współpracy

dziennikarzy (najchętniej medycznych)
i lekarzy z zacięciem dziennikarskim.

Forma współpracy: umowa o dzieło (tzw. wierszówka)

Wymagania:

  • minimum roczne doświadczenie w pisaniu i redagowaniu tekstów (najchętniej o tematyce medycznej – związanej ze środowiskiem lekarskim),
  • znajomość ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (dot. dziennikarzy)

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz próbki tekstów na adres: redakcja@dilnet.wroc.pl

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.
Życzenia


| 2015-03-31

Życzymy Koleżankom i Kolegom
pogodnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego,
wypełnionych nadzieją i siłą budzącej się do życia przyrody.
Niech te święta upłyną w rodzinnej
atmosferze spotkań przy wielkanocnym stole,
wlewając w nasze serca radość i wiarę w nadchodzące lepsze dni.

Dolnośląska Rada Lekarska
VI POLSKO-NIEMIECKIE SYMPOZJUM Przeszłość zrozumieć – Przyszłość kształtować Görlitz 23-25 kwietnia 2015 r. (ostatnie wolne miejsca)


| 2015-03-26

VI POLSKO-NIEMIECKIE SYMPOZJUM
Przeszłość zrozumieć – Przyszłość kształtować
Görlitz 23-25 kwietnia 2015 r.

OSTATNIE MIEJSCA!!!

Sympozjum jest cyklicznym wydarzeniem, organizowanym od 2001 roku przez Dolnośląską Izbę Lekarską oraz Saksońską Krajową Izbę Lekarską. Tematyka VI Sympozjum dotyczy aktualnych wyzwań związanych z polityką zdrowotną (w kontekście narodowym oraz europejskim), problemów zawodowych, wspólnych dla lekarzy obu krajów (brak sił fachowych, rozwiązania w zakresie zawodów paramedycznych), aspektów prawnych działalności leczniczej (w zakresie praw pacjenta, telemedycyny, błędów w sztuce lekarskiej, szczepień ochronnych).
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Stomatologia na co dzień” (8-10.05.2015)


| 2015-03-23

Komisja Stomatologiczna ORL w Krakowie serdecznie zaprasza na
Konferencję Naukowo-Szkoleniową Lekarzy Stomatologów pod tytułem

„Stomatologia na co dzień”,

która odbędzie się w Hotelu Mercure Dosłońce Conference & SPA w Racławicach w dniach 08-10 maja 2015 roku.

Szczegóły w poniższym linku: http://oilkrakstom.pl/
Kasy fiskalne - wątpliwości


| 2015-03-18

W związku z wątpliwościami jakie pojawiły w zakresie ewidencjonowania przy zastosowaniu kas fiskalnych nieodpłatnych usług świadczonych przez lekarzy, poniżej zamieszczamy dwa stanowiska Ministerstwa Finansów stanowiące odpowiedzi na wystąpienia Izby Skarbowej we Wrocławiu oraz Prezesa NRL Macieja Hamankiewicza.

Z nadesłanych przez Ministerstwo Finansów odpowiedzi wynika, że świadczenie nieodpłatnych  usług przez lekarzy i lekarzy dentystów nie wymaga ewidencjonowania w kasie fiskalnej.

NRL/ZRP/MK/65-1/167/2015

PT7.81162.4.2015.JDI.57

PT7.8162.1.4.2015.JDI.15

 
VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Nieswoiste zapalenia jelit u dzieci (16.05.2015)


| 2015-03-15

II Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia
Kierownik: Prof. dr hab. Barbara Iwańczak
 

Program VII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej

pt. Nieswoiste zapalenia jelit u dzieci

16 maja 2015r (sobota)
Dom Jana Pawła II, Wrocław, św. Idziego 2
Konferencja "CHOROBY CYWILIZACYJNE W STOMATOLOGII XXI WIEKU - PROFILAKTYKA I ZAPOBIEGANIE" (23 maja 2015)


| 2015-03-13Konferencja "DZIECKO - JEGO ZDROWIE I JEGO ŚRODOWISKO" (29 maja 2015)


| 2015-03-13McMaster International Review Course in Internal,Medicine - MIRCIM (5-6.06.2015)


| 2015-03-11

McMaster International Review Course in Internal,Medicine - MIRCIM
IX Międzynarodowy zjazd Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia (21-23.05.2015)


| 2015-03-11

IX Międzynarodowy zjazd
Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia

"Wielospecjalistyczne spojrzenie
na zaburzenia czynnościowe układu stomatognatycznego"

Zamek Czocha
21-23 maja 2015 r.

www.dysfunkcje.pl
Świadczenia dla małoletnich pacjentów - aspekty prawne


| 2015-03-06

Serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu, które jest bardzo przydatne w pracy lekarzy, pielęgniarek oraz innych pracowników zawodów medycznych.

„Aspekty prawne związane ze specyfiką udzielania świadczeń małoletnim pacjentom”

Warszawa, 23 kwietnia 2015 r.
Bezpłatne kursy komputerowe dla pracowników służby zdrowia.


| 2015-03-05

Zapraszamy do zapisywania się na kursy ECDL START i ECDL CORE!

Trwają zapisy na bezpłatne kursy z obsługi komputera ECDL START (podstawowy) lub ECDL CORE (rozszerzony).

Kursy te kończą się  w przypadku otrzymania pozytywnego wyniku z egzaminu, uzyskaniem Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL.

kompetencjedlazdrowia.pl/

www.farmacja.umed.wroc.pl/sites/default/files/tomasz.machynia/files/Zaproszenie_szkolenie_ECDL.pdf
Praca


| 2015-03-05

Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Wrocławiu
Ul. Oławska 14 50-123 Wrocław
Zatrudni
Lekarzy specjalistów lub ze specjalizacją I° w celach orzeczniczych
Z zakresu okulistyki, neurologii, laryngologii.

Warunki pracy i płacy do uzgodnienia z Dyrektorem DWOMP, Tel.: 71 34-49-302
Międzynarodowe Warsztaty USG Piersi IBUS 2015 (17-19.04.2015)


| 2015-03-05

Międzynarodowe Warsztaty USG Piersi IBUS 2015

17-19 kwietnia 2015 r. Z-Hotel Business & SPA Otwock

Najnowsze metody badań obrazowych piersi, czy laserowe technologie wykonywania biopsji to tylko niektóre tematy, które zostaną poruszone podczas kwietniowych warsztatów organizowanych m.in. przez Polskie Towarzystwo do Badań nad Rakiem Piersi.
100 tysięcy użytkowników jednego dnia w serwisach Medforum


| 2015-03-05

Medforum to działająca od 1998 roku niezależna grupa mediowa wydająca specjalistyczne serwisy WWW o tematyce medycznej. Użytkownikami serwisów są konsumenci oraz lekarze, farmaceuci oraz inni pracownicy opieki zdrowotnej.

W ramach działalności wydawniczej Medforum organizuje specjalistyczne kongresy i konferencje medyczne o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
Vademecum medycyny wewnętrznej


| 2015-02-26

 Nakładem Wydawnictwa Lekarskiego PZWL Sp. z o.o. ukazała się książka
pod redakcją Jana Duławy

Vademecum medycyny wewnętrznej
Komunikat


| 2015-02-20

UWAGA
KOLEŻANKI I KOLEDZY UDZIELAJĄCY ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W RAMACH PRAKTYKI LEKARSKIEJ NA RZECZ PODMIOTÓW LECZNICZYCH NA PODSTAWIE  UMÓW KONTRAKTOWYCH ZAWARTCYCH Z TYMI PODMIOTAMI.

Przypominamy, że zgodnie z przepisami ustawy o działalności leczniczej oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru, każdy lekarz udzielający świadczeń zdrowotnych w ramach praktyki lekarskiej, na rzecz podmiotów leczniczych, na podstawie umowy kontraktowej, jest zobowiązany do zarejestrowania/zgłoszenia w Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej  we Wrocławiu wszystkich miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych na terenie Dolnego Śląska tj. wskazania adresów  i numerów telefonów podmiotów leczniczych, z którymi zawarł umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych.
Jeżeli natomiast lekarz korzysta jedynie z lokalu, aparatury i sprzętu podmiotu leczniczego i przyjmuje własnych pacjentów, to jest zobowiązany do zarejestrowania pod adresem tego podmiotu, stacjonarnej praktyki lekarskiej.
KOMUNIKAT W SPRAWIE MONITOROWANIA REALIZACJI PAKIETU ONKOLOGICZNEGO


| 2015-02-20

KOLEŻANKI I KOLEDZY

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku przepisów dotyczących pakietu onkologicznego, zwracam się z prośbą o zgłaszanie uwag na temat jego funkcjonowania w formie pisemnej na adres Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu ul. Kazimierza Wielkiego 45 50-077 Wrocław,  na adres e-mail dil@dilnet.wroc.pl lub na stronie internetowej DIL link pod nazwą „pakiet onkologiczny”. Informacje proszę opatrzyć imieniem i nazwiskiem oraz miejscem zatrudnienia.

PREZES DOLNOŚLĄSKIEJ RADY LEKARSKIEJ
JACEK CHODORSKI
KOMUNIKAT DLA LEKARZY PROWADZĄCYCH INDYWIDUALNE PRAKTYKI LEKARSKIE W SPRAWIE OC LEKARZY


| 2015-02-20

Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu informuje, że lekarze członkowie DIL, prowadzący indywidualne praktyki lekarskie,  zgodnie z ustawą o działalności leczniczej są zobowiązani do przekazywania polis ubezpieczenia OC  lekarzy organowi prowadzącemu rejestr praktyk lekarskich.
Wychodząc na przeciw oczekiwaniom kolegów lekarzy i lekarzy dentystów z  terenu Dolnego Śląska, informuję że w/w polisy wystawione przy ul. Kazimierza Wielkiego 45 we Wrocławiu będą przekazywane przez Towarzystwo Ubezpieczeń  Inter Polska S.A. bezpośrednio do Rejestru Praktyk Lekarskich DIL, po uzyskaniu pisemnej zgody zainteresowanego lekarza, ze względu na przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.
VI Polsko-Niemieckie Sympozjum „Przeszłość zrozumieć – przyszłość kształtować”


| 2015-02-20

Dolnośląska Rada Lekarska zaprasza Koleżanki i Kolegów na

VI Polsko-Niemieckie Sympozjum
„Przeszłość zrozumieć – przyszłość kształtować”,

które odbędzie się w dniach 23-25 kwietnia 2015 r. w Görlitz.

Uczestnik sympozjum otrzyma 4 punkty edukacyjne

Więcej aktualności:


Dolnośląska Izba Lekarska © 2014
Administrator serwisu: Wiktor Wolodkowicz