Wyszukaj:
Osób online: 25.
Odwiedzin:


Dolnośląska Izba Lekarska


Ogólnopolska Konferencja Naukowa „PRAWA LEKARZA” (18.09.2015)


Prawa Lekarza

 
Nowe wykazy środków odurzających grupy I-N oraz substancji psychotropowych grupy I-P, II-P, IV-P


1 lipca 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 24.04.2015 r. O zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomani oraz niektórych innych ustaw (DZ.U. poz. 875.)
Ostrzeżenie dla lekarzy i lekarzy dentystów - Prośby o dofinansowanie


Informujemy, że Prezes NRL Maciej Hamankiewicz nie przesyłał do lekarzy i lekarzy dentystów żadnych pism, w których zwraca się z prośbą o dofinansowanie w kwocie 50 zł miesięcznika „Puls im. Prof. Jana Nielubowicza” ani innych wydawnictw izbowych.

Zalecamy lekarzom i lekarzom dentystom niereagowanie na tego typu prośby i jednocześnie informujemy, że w stosunku do osób, które podszywając się pod Prezesa NRL rozsyłają do lekarzy i lekarzy dentystów ww. korespondencję, podjęte zostaną odpowiednie kroki prawne.

Zwracamy się także z prośbą o niezwłoczne zgłaszanie do Naczelnej Izby Lekarskiej wszelkich przypadków otrzymywania tego typu korespondencji.
ZMIANA NA STANOWISKU PREZESA DRL


ZMIANA NA STANOWISKU PREZESA DRL

18 czerwca, podczas posiedzenia Dolnośląskiej Rady Lekarskiej, lek. Jacek Chodorski zrzekł się mandatu prezesa DRL. Niniejsza decyzja podyktowana jest względami osobistymi. Do marca 2016 r., czyli do Okręgowego Zjazdu Delegatów DIL, funkcję p.o. prezesa pełnić będzie dr n. med. Paweł Wróblewski, któremu Rada powierzyła tę godność w trybie art. 14 ustawy o izbach lekarskich.

M.J.
Obwieszczenie Nr 3/2015 w sprawie ogłoszenia wyniku wyboru Wiceprezesa Dolnośląskiej Rady Lekarskiej do pełnienia funkcji Prezesa Dolnośląskiej Rady Lekarskiej


Obwieszczenie Nr 3/2015
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej
z dnia 18 czerwca 2015 roku

w sprawie ogłoszenia wyniku wyboru Wiceprezesa Dolnośląskiej Rady Lekarskiej do pełnienia funkcji Prezesa Dolnośląskiej Rady Lekarskiej
Obwieszczenie Nr 2/2015 w sprawie wygaśnięcia mandatu prezesa Dolnośląskiej Rady Lekarskiej na okres kadencji 2013-2017


Obwieszczenie Nr 2/2015
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej
z dnia 18 czerwca 2015 roku

w sprawie wygaśnięcia mandatu prezesa
Dolnośląskiej Rady Lekarskiej na okres kadencji 2013-2017
Ogłoszenie postępowania o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2015 i latach następnych


Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Joannitów 6, 50-525 Wrocław w oparciu o zapis § 3 ust.5 pkt 2  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy przesyła informację, że w dniu 20 lipca 2015 r. zostało ogłoszone postępowanie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku  2015 i latach następnych w trybie rokowań, w rodzaju: leczenie szpitalne, zgodnie z ogłoszeniem postępowania, które stanowi załącznik do niniejszej wiadomości.

Ogłoszenie o postępowaniu zostało opublikowane na stronie internetowej Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ: www.nfz-wroclaw.pl

Anna Bryś-Correia
Wydział Organizacyjny DOW NFZ
Szkolenia dla ochotników w korpusie osobowym medycznym w Wyższej Szkole Oficerskiej wc Wrocławiu


Informujemy o uruchomieniu szkolenia dla ochotników w korpusie osobowym medycznym w Wyższej Szkole Oficerskiej wc Wrocławiu.

Termin powołania od stycznia do lipca 2016 r.

Jeśli jesteś lekarzem, i chciałbyś swoje życic związać z mundurem, Armia ma dla Ciebie ciekawą propozycję, a mianowicie: powołanie do służby przygotowawczej, która jest jednym z pierwszych koków do zrobienia kariery żołnierza zawodowego.

Służba przygotowawcza ma charakter elitarny i jest przeznaczona wyłącznie dla wybranych. Umożliwia wstąpienie do Narodowych Sił Rezerwowych wraz z wszystkimi uprawnieniami i korzyściami z tego wynikającymi.
Ogólnopolska Wystawa Fotograficzna Lekarzy pod hasłem „Wokół nas…”


Ogólnopolska Wystawa Fotograficzna Lekarzy
pod hasłem „Wokół nas…”

W Klubie Lekarza w Łodzi przy ul. Czerwonej 3 odbędzie się w październiku, tradycyjnie jak co roku, powakacyjna Ogólnopolska Wystawa Fotograficzna Lekarzy tym razem pod hasłem – „Wokół nas…” - realizację tego tematu pozostawiamy inwencji i wyobraźni lekarzy i lekarzy dentystów, chcących wziąć udział w tegorocznej Wystawie.
Ogłoszenie postępowania o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2015 i latach następnych


Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Joannitów 6, 50-525 Wrocław w oparciu o zapis § 3 ust.5 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy przesyła informację, że w dniu 6 lipca 2015 r. zostało ogłoszone postępowanie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2015 i latach następnych, w rodzaju: leczenie szpitalne, zgodnie z ogłoszeniem postępowania, które stanowi załącznik do niniejszej wiadomości.

Ogłoszenie o postępowaniu zostało opublikowane na stronie internetowej Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ: www.nfz-wroclaw.pl

Renata Maciążek
Wydział Organizacyjny DOW NFZ
Ogłoszenie postępowań o udzielanie świadczeń opieki zrowotnej w roku 2015 i latach następnych


Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Joannitów 6, 50-525 Wrocław w oparciu o zapis § 3 ust.5 pkt 2  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy przesyła informację, że w dniu 1 lipca 2015 r. zostały ogłoszone postępowania o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku  2015 i latach następnych, w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie i leczenie szpitalne, zgodnie z ogłoszeniami postępowań, które stanowią załącznik 1załacznik 2 do niniejszej wiadomości.

Ogłoszenie o postępowaniu zostało opublikowane na stronie internetowej Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ: www.nfz-wroclaw.pl

Renata Maciążek                                     
Wydział Organizacyjny DOW NFZ           
I Otwarte Mistrzostwa Polski Lekarzy w Nordic Walking


Dolnośląska Izba Lekarska

wraz z Polskim Stowarzyszeniem Nordic Walking

zapraszają

lekarzy

do udziału w

I Otwartych Mistrzostwach Polski Lekarzy w Nordic Walking

które odbędą się

5 września 2015 r. w Lubinie

(woj. dolnośląskie/teren „górki“ przy PKS, ul. M. Skłodowskiej-Curie).
Ogłoszenia postępowań o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2015 i latach następnych


Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Joannitów 6, 50-525 Wrocław w oparciu o zapis § 3 ust.5 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy przesyła informację, że w dniu 29 czerwca 2015 r. zostały ogłoszone postępowania o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2015 i latach następnych, w rodzaju: leczenie szpitalne, zgodnie z ogłoszeniami postępowania, które stanowią załącznik1załacznik 2 do niniejszej wiadomości.

 

Ogłoszenie o postępowaniu zostało opublikowane na stronie internetowej Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ: www.nfz-wroclaw.pl

Renata Maciążek
Wydział Organizacyjny DOW NFZ


Ogólnopolska konferencja - Innowacje w otolaryngologii 17-19.09.2015 Kołobrzeg


Innowacje w otolaryngologii
III MIĘDZYNARODOWY SALON FOTOGRAFII ARTYSTYCZNEJ LEKARZY PHOTOARTMEDICA 2015 – Częstochowa


III MIĘDZYNARODOWY SALON FOTOGRAFII ARTYSTYCZNEJ LEKARZY
PHOTOARTMEDICA 2015 – Częstochowa
XXII Krajowa Konferencja KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE BADAŃ NAUKOWYCH


XXII Krajowa Konferencja
KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE BADAŃ NAUKOWYCH

POLANICA-ZDRÓJ
21-23 października 2015 r.
Kurs medyczny z zakresu ochrony radiologicznej dla lekarzy dentystów - rekrutacja (przewidywany termin jesień 2015)

Kurs medyczny "DENTOFOBIA - METODY OGRANICZANIA STRACHU ORAZ STRESU ZWIĄZANEGO Z LECZENIEM STOMATOLOGICZNYM" (3 października 2015)

Kurs medyczny "PREPARACJA I CEMENTOWANIE POD LICÓWKI PORCELANOWE. ZAAWANSOWANE ODBUDOWY ESTETYCZNE W RELACJI POSTERIOR-ANTERIOR Z ZASTOSOWANIEM LICÓWEK PORCELANOWYCH" (4-5 września 2015)


Więcej aktualności:


Dolnośląska Izba Lekarska © 2014
Administrator serwisu: Wiktor Wolodkowicz