Wyszukaj:
Osób online: 10.
Odwiedzin: 328845


Dolnośląska Izba Lekarska


Nekrolog


| 2015-03-04
Aktualne Problemy Uroginekologii - UPDATE-2015 (06.03.2015)


| 2015-02-28

W imieniu Organizatorów zapraszamy Państwa na I Konferencją Naukową „Aktualne Problemy Uroginekologii - UPDATE-2015”

Podczas I edycji Konferencji wybitni Lekarze i Eksperci wymienią się doświadczeniami oraz przedstawią najnowsze sposoby terapii zachowawczej, nowatorskie metody zabiegów i operacji przywracające pacjentom z problemem ntm godne życie!

Znani Specjaliści przedstawią min.: Operacje ratunkowe w leczeniu nietrzymania moczu, Wskazania i techniki operacji uroginekologicznych, Zalecenia przed- i pooperacyjne u pacjentek leczonych uroginekologicznie.

Więcej informacji na stronie: www.uroginekologia.eu
Vademecum medycyny wewnętrznej


| 2015-02-26

 Nakładem Wydawnictwa Lekarskiego PZWL Sp. z o.o. ukazała się książka
pod redakcją Jana Duławy

Vademecum medycyny wewnętrznej
UWAGA lekarze stomatolodzy z Wrocławia


| 2015-02-24

Konkurs na realizację Programu profilaktyki próchnicy zębów u dzieci w wieku przedszkolnym, 3-5 lat,
zamieszczony jest na stronie www.spzoz.wroc.pl w zakładce programy zdrowotne -> ogłoszenia i konkursy

Składanie ofert do 3 marca 2015 roku do godziny 14.00

Alicja Marczyk-Felba
przewodnicząca Komisji tomatologicznej DRL
Konferencja "POSTĘPOWANIE W TRUDNYCH SYTUACJACH KLINICZNYCH W STOMATOLOGII" (14 marca 2015)


| 2015-02-23Komunikat


| 2015-02-20

UWAGA
KOLEŻANKI I KOLEDZY UDZIELAJĄCY ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W RAMACH PRAKTYKI LEKARSKIEJ NA RZECZ PODMIOTÓW LECZNICZYCH NA PODSTAWIE  UMÓW KONTRAKTOWYCH ZAWARTCYCH Z TYMI PODMIOTAMI.

Przypominamy, że zgodnie z przepisami ustawy o działalności leczniczej oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru, każdy lekarz udzielający świadczeń zdrowotnych w ramach praktyki lekarskiej, na rzecz podmiotów leczniczych, na podstawie umowy kontraktowej, jest zobowiązany do zarejestrowania/zgłoszenia w Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej  we Wrocławiu wszystkich miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych na terenie Dolnego Śląska tj. wskazania adresów  i numerów telefonów podmiotów leczniczych, z którymi zawarł umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych.
Jeżeli natomiast lekarz korzysta jedynie z lokalu, aparatury i sprzętu podmiotu leczniczego i przyjmuje własnych pacjentów, to jest zobowiązany do zarejestrowania pod adresem tego podmiotu, stacjonarnej praktyki lekarskiej.
KOMUNIKAT W SPRAWIE MONITOROWANIA REALIZACJI PAKIETU ONKOLOGICZNEGO


| 2015-02-20

KOLEŻANKI I KOLEDZY

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku przepisów dotyczących pakietu onkologicznego, zwracam się z prośbą o zgłaszanie uwag na temat jego funkcjonowania w formie pisemnej na adres Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu ul. Kazimierza Wielkiego 45 50-077 Wrocław,  na adres e-mail dil@dilnet.wroc.pl lub na stronie internetowej DIL link pod nazwą „pakiet onkologiczny”. Informacje proszę opatrzyć imieniem i nazwiskiem oraz miejscem zatrudnienia.

PREZES DOLNOŚLĄSKIEJ RADY LEKARSKIEJ
JACEK CHODORSKI
KOMUNIKAT DLA LEKARZY PROWADZĄCYCH INDYWIDUALNE PRAKTYKI LEKARSKIE W SPRAWIE OC LEKARZY


| 2015-02-20

Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu informuje, że lekarze członkowie DIL, prowadzący indywidualne praktyki lekarskie,  zgodnie z ustawą o działalności leczniczej są zobowiązani do przekazywania polis ubezpieczenia OC  lekarzy organowi prowadzącemu rejestr praktyk lekarskich.
Wychodząc na przeciw oczekiwaniom kolegów lekarzy i lekarzy dentystów z  terenu Dolnego Śląska, informuję że w/w polisy będą przekazywane przez Towarzystwo Ubezpieczeń  Inter Polska S.A. bezpośrednio do Rejestru Praktyk Lekarskich DIL, po uzyskaniu pisemnej zgody zainteresowanego lekarza, ze względu na przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.
VI Polsko-Niemieckie Sympozjum „Przeszłość zrozumieć – przyszłość kształtować”


| 2015-02-20

Dolnośląska Rada Lekarska zaprasza Koleżanki i Kolegów na

VI Polsko-Niemieckie Sympozjum
„Przeszłość zrozumieć – przyszłość kształtować”,

które odbędzie się w dniach 23-25 kwietnia 2015 r. w Görlitz.

Uczestnik sympozjum otrzyma 4 punkty edukacyjne
PODATKI 2015


| 2015-02-02

PODATKI 2015

I. KASY REJESTRUJĄCE

Sposób postępowania i formalności, jakie ma dopełnić lekarz, który od 1 marca 2015 r. ma obowiązek ewidencjonowania przychodu od osób fizycznych za pomocą kasy fiskalnej.
Po dokonaniu zakupu kasy dostosowanej do potrzeb indywidualnych praktyki lekarskiej, ale jeszcze przed rozpoczęciem ewidencjonowania (TJ.UŻYTKOWANIEM KASY W GABINECIE) należy dokonać jej fiskalizacji, zgłosić urządzenie do urzędu skarbowego wg miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

FISKALIZACJA
POPRZEZ FISKALIZACJĘ KASY ROZUMIEMY nadanie jej przez serwisanta kas jednokrotnego i niepowtarzalnego unikatowego trybu fiskalnego pracy kasy, z równoczesnym wpisaniem do pamięci kasy nr NIP lekarza. Fiskalizacja potwierdzona jest wydrukowaniem raportu fiskalnego dobowego (wydruk ten należy dołączyć do zawiadomienia o fiskalizacji do urzędu skarbowego). Zgłoszenia kasy fiskalnej do urzędu skarbowego należy dokonać nie później niż w przed dzień rozpoczęcia ewidencjonowania (istotne przy skorzystaniu z ulgi w zakresie częściowego zwrotu za zakup kasy).
VII Lubuskie Sympozjum „Gastroenterologia i Hepatologia – 2015”


| 2015-01-30

Klinika „ZDROJOWA Lubuskie Centrum Gastroenterologii i Hepatologii” w Zielonej Górrze organizuje:

VII Lubuskie Sympozjum „Gastroenterologia i Hepatologia – 2015”

28 marca 2015 r. w Filharmonii Zielonogórskiej

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: dr n. med. Dariusz Giezowski
Przewodniczący Komitetu Naukowego: prof. dr hab. med. Witold Bartnik

Szczegóły oraz program konferencji w załączniku.

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby!
DOLNOŚLĄSKIE SPOTKANIE PEDIATRÓW (14.03.2015)


| 2015-01-30

Dolnośląski Oddział Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
we współpracy z Wojewódzkim Konsultantem w dziedzinie pediatrii dla województwa dolnośląskiego
serdecznie zaprasza na

DOLNOŚLĄSKIE SPOTKANIE PEDIATRÓW

- konferencję naukowo-szkoleniową, która odbędzie się w dniu

14.03. 2015 r. (sobota) w godzinach od 9.30 – do 14.30 w Hotelu Radisson Blu, ul Purkyniego 10
Konferencja "INFORMOWANIE PACJENTA I UZYSKIWANIE ZGODY NA LECZENIE" (30 marca 2015)


| 2015-01-19Kurs medyczny "MOŻLIWOŚCI ROZWOJU PRYWATNYCH PRAKTYK STOMATOLOGICZNYCH W KONTEKŚCIE PRAWA MEDYCZNEGO" (17 kwietnia 2015)


| 2015-01-19Konferencja "NOWORODEK - PACJENT WIELOSPECJALISTYCZNY" (6 marca 2015)


| 2015-01-14Lekarze z PZ otwierają gabinety! Doszli do porozumienia z ministrem Arłukowiczem


| 2015-01-12

Lekarze z PZ otwierają gabinety!
Doszli do porozumienia z ministrem Arłukowiczem

‒ 7 stycznia o godz. 6.00, po 14 godz. morderczych negocjacji, osiągnięto porozumienie z MZ. Poradnie będą otwarte sukcesywnie, od dzisiaj jak tylko dotrzemy do pracy – poinformował Izbę Zespół Negocjacyjny FPZ.

CO USTALONO?

Prezes NFZ zobowiązał się do ogłoszenia w dniu dzisiejszym (7 stycznia 2015 r.) zmienionego zarządzenia zawierającego wynegocjowane zapisy.

a. Umowy będą aneksowanie od 1 stycznia 2015 z zachowaniem ważności deklaracji i numerów recept.

b. Deklaracje pacjentów nieuprawnionych (czerwonych) nie tracą ważności - bez konieczności zbierania nowych deklaracji.

c. W trakcie obowiązywania umowy jej zapisy nie mogą być zmienione bez zgody drugiej strony.

d. W harmonogramach pracy lekarzy obowiązuje zapis pomiędzy 8 a 18.

e. Zlikwidowano konieczność corocznego potwierdzania rachunku bankowego.

f. Kontrole mogą trwać maksymalnie 12 dni. Muszą być zgłaszane 48 godz. wcześniej.

g. Umowy będą trwały maksymalnie 12 miesięcy.

h. Wskaźnik skuteczności onkologicznej będzie jeszcze przedmiotem uzgodnień po wcześniejszym monitoringu.

i. Wprowadzony zostanie zapis ustawowy dotyczący powołania koronerów i zmian w zasadach stwierdzania zgonów.

j. od stycznia stawka kapitacyjna wzrośnie do 140,4 zł.:

k. od 1 lipca stawka kapitacyjna dla przychodni, które sprawozdawały badania wyniesie 142,08 zł.

l. od 1 sierpnia 2015 dla przychodni, które osiągną wskaźnik wykonywania badań, który określi NFZ wyniesie 144,00 zł.

Możliwość wydawania kary onkologicznej będzie przedmiotem dalszych uzgodnień.

Nie wszystkie negocjowane sprawy zostały rozwiązane, część z nich będzie rozłożonych w czasie, chodzi m.in. o monitorowanie wdrażania pakietu onkologicznego.

Dolnośląska Rada Lekarska, która od początku tego sporu solidaryzowała się z PZ, dziękuje Kolegom za wytrwałą walkę o dobro pacjenta.
DOBRA WSPÓŁPRACA Z MAŁYM PACJENTEM PODSTAWĄ LECZENIA DOŚWIADCZENIA EUROPEJSKICH EKSPERTÓW W LECZENIU DZIECI I MŁODZIEŻY - III EDYCJA (17-18.04.2015)


| 2015-01-12

DOBRA WSPÓŁPRACA Z MAŁYM
PACJENTEM PODSTAWĄ LECZENIA

DOŚWIADCZENIA EUROPEJSKICH EKSPERTÓW
W LECZENIU DZIECI I MŁODZIEŻY - III EDYCJA

17-18 kwietnia 2015 r. /piątek, sobota/

Hotel Nadmorski, Gdynia, ul. Ejsmonda 2
Przewodnicząca Komitetu Naukowego i Organizacyjnego:
prof. dr hab. n. med. Katarzyna Emerich
Stanowisko Prezydium NRL z dn. 3 stycznia 2015 r. w sprawie aktualnej sytuacji w systemie ochrony zdrowia


| 2015-01-11

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło w dniu 3 stycznia 2015 r. stanowisko w sprawie aktualnej sytuacji w systemie ochrony zdrowia o następującej treści:

"Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wyraża stanowczą dezaprobatę dla działań Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z wprowadzaniem tzw. pakietu onkologicznego.

Odpowiedzialność za chaos związany z wprowadzeniem w życie źle przygotowanego pakietu onkologicznego ponosi wyłącznie kierownictwo Ministerstwa Zdrowia, które przy opracowywaniu przepisów pakietu od samego początku całkowicie ignorowało głos środowisk medycznych. 
II KKNS "Socjologia medycyny - promocja zdrowia - starzenie"


| 2015-01-07

Szanowni Państwo,
dziękujemy wszystkim, którzy przesłali zgłoszenia udziału w II KKNS „Socjologia medycyny – promocja zdrowia – starzenie”.
Jednocześnie przypominamy Osobom, które są zainteresowane uczestnictwem w konferencji, a nie zadeklarowały jeszcze udziału, że termin przesyłania zgłoszeń mija 16.01.2015 r.
Szczegółowe informacje o Konferencji, komunikaty konferencyjne oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie: http://www.skn-promocjizdrowia.eu/konf-promocjizdrowia2.htm
Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji.

Z wyrazami szacunku – Komitet Organizacyjny

http://www.skn-promocjizdrowia.eu/konf-promocjizdrowia2.htm#

https://www.facebook.com/events/1464237897121488/
Komunikat dla lekarzy - zasady refundacji leków przeciwdrgawkowych


| 2015-01-07

Wydział Gospodarki Lekami przekazuje  w załączeniu do wiadomości i stosowania stanowisko Ministerstwa Zdrowia w sprawie interpretacji zakresu wskazań do refundacji leków przeciwdrgawkowych.

Joanna Krzywkowska
Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami

Więcej aktualności:


Dolnośląska Izba Lekarska © 2014
Administrator serwisu: Wiktor Wolodkowicz