Wyszukaj:
Osób online: 11.
Odwiedzin:


Dolnośląska Izba Lekarska
XXXV Okręgowy Zjazd Lekarzy


Delegaci na XXXV Okręgowy Zjazd Lekarzy

Dolnośląskiej Izby Lekarskiej

Uprzejmie informujemy, iż XXXV Okręgowy Zjazd Lekarzy we Wrocławiu odbędzie się

16 kwietnia 2016 r. w Sali Konferencyjnej DIL przy ul. Kazimierza Wielkiego 45.

Zjazd rozpocznie się o godzinie 9.00. Szczegółowy program zostanie rozesłany w terminie późniejszym.
Nowelizacja Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz Ustawy o izbach lekarskich


UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z treścią

Stanowiska Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie potwierdzania znajomości języka polskiego

TREŚĆ PISMA NRL
Egzaminy z języka polskiego – Komunikat Przewodniczącego Komisji ds. Egzaminów z Języka Polskiego NRL


Egzaminy z języka polskiego – Komunikat Przewodniczącego Komisji ds. Egzaminów z Języka Polskiego NRL

18 stycznia 2016 r. weszła w życie nowa ustawa o uznawaniu kwalifikacji zawodowych, której konsekwencją jest wymóg zdawania egzaminu z języka polskiego przez wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów, którzy studiowali w języku innym niż polski i chcieliby w Polsce wykonywać swój zawód (dotychczas wymóg ten obejmował tylko obywateli państw spoza Unii Europejskiej).
Dolnośląskie Spotkanie Pediatrów


Dolnośląski Oddział Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego we współpracy z Wojewódzkim Konsultantem w dziedzinie pediatrii dla województwa dolnośląskiego serdecznie zaprasza na DOLNOŚLĄSKIE SPOTKANIE PEDIATRÓW - konferencję naukowo-szkoleniową, która odbędzie się w dniu 19.03.2016 r. (sobota) w godzinach od 9.30 – do 14.30 w Hotelu Radisson Blu, ul Purkyniego 10. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem konferencji.
Ogłoszenie Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu


Sąd okręgowy we Wrocławiu poszukuje lekarzy posiadających specjalizacje w zakresie geriatrii, dietetyki, okulistyki, neonatologii, toksykologii klinicznej.

Wymagane dokumenty należy złożyć w oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego we Wrocławiu ul. Sądowa 1 (pok. 304, III p., tel.: 71/37 04 205).
Konferencja naukowo-szkoleniowa „ Epidemiologia XXI wieku” (18.03.2016)


Konferencja naukowo-szkoleniowa „ Epidemiologia XXI wieku”
18 marzec 2016 r godz. 10.00 – 14.00
Zaproszenie na konferencje naukową CEBC 2016 Kraków


Uprzejmie informujemy, że w dniach 15-18 czerwca 2016 r. w Krakowie odbędzie się kongres 2nd Central European Biomedical Congress (CEBC).

Kongres jest adresowany do lekarzy-klinicystów różnych specjalności, farmaceutów, farmakologów, biologów, biotechnologów, chemików oraz studentów. Przewidujemy udział ok. 500 uczestników z wielu ośrodków naukowych kraju i zagranicy.

Udział w konferencji potwierdzili plenarni wykładowcy:

  • Brian Kobilka, laureat Nagrody Nobla 2012 - Stanford University, USA
  • Kjell Fuxe - Karolinska Institute, Szwecja
  • Jan Lubiński – Pomorski Uniwersytet Medyczny, Polska
  • Herbert Y. Meltzer - Northwestern University, USA
  • Anton Bespalov - Partnership for Assessment and Accreditation of Scientific Practice, NiemcyPlebiscyt na "Miłosiernego Samarytanina 2015"


Wolontariat św. Eliasza, Arcybractwo Miłosierdzia (zał. w 1584 r. przez ks. Piotra Skargę) i Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie pod Honorowym Patronatem J. Em. Ks. Kard. Stanisława Dziwisza zapraszają do wzięcia udziału w Plebiscycie

 „Wybieramy Miłosiernego Samarytanina roku 2015”

Zapraszamy do zapoznania się z ulotką informacyjną oraz do zgłaszania kandydatów!
Ogłoszenie


Szpital Specjalistyczny w Pile, zatrudni:

  • Lekarza na stanowisku Kierownika Oddziału Chorób Wewnętrznych i Hematologii.
  • Lekarzy w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Hematologii.XIX Mistrzostwa Polski Lekarzy w Narciarstwie Alpejskim - Boguszów Gorce "Dzikowiec"


26 - 27.02.2016 r. na stoku "Dzikowiec" w Boguszowie Gorce (k. Wałbrzycha)

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami!
Nowelizacja Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz Ustawy o izbach lekarskich


Ważna informacja Naczelnej Izby Lekarskiej o konsekwencjach wejścia w życie USTAWY NOWELIZUJĄCEJ USTAWĘ O ZAWODACH LEKARZA I LEKARZA DENTYSTY ORAZ USTAWĘ O IZBACH LEKARSKICH

Z dniem 18 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2016 r. poz. 65), która wdraża do polskiego prawa  przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/55/UE z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniającej dyrektywę 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych.

Ustawa ta wprowadza zmiany m. in. w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz w ustawie o izbach lekarskich: NAJISTOTNIEJSZE ZMIANY.
Ogłoszenie


Zapytanie ofertowe

Dolnośląska Izba Lekarska zwraca się z prośbą o złożenie oferty na wykonanie wielobranżowego projektu wykonawczego remontu sali konferencyjnej oraz pomieszczenia sali jadalnej wraz z bufetem w budynku DIL-u przy ul. Matejki 6 we Wrocławiu w oparciu o załączoną wizualizację ww pomieszczeń.

Pliki do pobrania:

 
XVI Mistrzostwa Polski Lekarzy w Piłce Siatkowej, 1-3 kwietnia 2016 w Bielsku-Białej


Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem Prezesa ORL BIL Klaudiusza Komora ws. organizacji 

XVI Mistrzostw Polski Lekarzy w Piłce Siatkowej!
Komunikat dla osób uprawnionych do wystawiania recept na leki refundowane, które nie mają zawartej umowy upoważniającej do wystawiania recept


Komunikat skierowany jest do osób uprawnionych do wystawiania recept, z wyłączeniem lekarzy/lekarzy dentystów/felczerów ubezpieczenia zdrowotnego oraz pielęgniarek/położnych ubezpieczenia zdrowotnego, które zamierzają wystawiać recepty na leki refundowane i nie mają zawartej z Funduszem umowy upoważniającej do wystawiania recept.
Zapraszamy do udziału w akcji #razemdlahospicjum


Akcja #razemdlahospicjum

W kilka dni zebrali ponad 2,5 tysiąca złotych, ale liczą na więcej. Studenci Uniwersytetu Medycznego rozpoczęli akcję #razemdlahospicjum.
 
Koło Naukowe Młodych Menedżerów zachęca do wpłaty na rzecz Bonifraterskiego Centrum Opieki Hospicyjnej we Wrocławiu.
Pieniądze zbierali poprzez organizację kiermaszu ze słodkościami, ale też za pomocą internetowego viralu.
 
Zachęcają znajomych i pracowników uczelni do robienia sobie świątecznych zdjęć z kartką #razemdlahospicjum oraz umieszczenia ich na portalach społecznościowych. Co to daje? Nic - odpowiadają studenci, chyba, że oprócz ładnego zdjęcia uczestnicy przeleją też choćby symboliczne 5 złotych na konto hospicjum. Wtedy akcja nabiera wymiernego sensu i jak podkreślają jej organizatorzy - pomóc może każdy i każda pomoc się liczy.
 
Do udziału przekonali już między innymi rektora naszej uczelni prof. Marka Ziętka.
 

Chętni do wsparcia hospicjum mogą przelać pieniądze na numer konta 89 1020 5226 0000 6102 0019 7665
 
 
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 661 917 214
 
Pozdrawiamy,
Biuro Prasowe Uniwersytetu Medycznego

 Światowa Wystawa Stomatologiczna


Zamów stoisko, promuj produkty na na Światowej Wystawie Stomatologicznej,

7 - 10 września 2016 r. w Poznaniu!

 

10 grudnia br. rozpoczęła się oficjalna sprzedaż powierzchni wystawienniczej

na Światową Wystawę Stomatologiczną (World Dental Exhibition),

która odbędzie się od 7 do 10 września 2016 r. w Poznaniu w ramach Dorocznego Światowego Kongresu Stomatologicznego FDI.

Pierwsza edycja World Dental Exhibition odbyła się w 1929 r., podczas Kongresu FDI w Holandii. Dziś Wystawa to jedna z najlepszych okazji

do promocji produktów na arenie międzynarodowej. - Międzynarodowy wymiar Kongresu umożliwia rozszerzenie rynku potenc­jalnych odbiorców.

Stoiska producentów i dystrybutorów odwiedzają fachowcy z całego świata – zachęca dr Patrick Hescot, Prezydent FDI...
Ogłoszenie postępowań o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2016


Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Joannitów 6, 50-525 Wrocław w oparciu o zapis § 3 ust.5 pkt 2  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy przesyła informację, że w dniu 02 lutego 2016 r. zostały ogłoszone postępowania o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku  2016, w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna i leczenie stomatologiczne, zgodnie z ogłoszeniami postępowań, które stanowią załącznik1, załącznik 2załącznik 3załącznik 4 do niniejszej wiadomości.

Ogłoszenie o postępowaniu zostało opublikowane na stronie internetowej Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ: www.nfz-wroclaw.pl

Renata Maciążek
Wydział Organizacyjny DOW NFZ
Ogłoszenia postępowań o udzielanie świadczen opieki zdrowotnej w roku 2016


Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Joannitów 6, 50-525 Wrocław w oparciu o zapis § 3 ust.5 pkt 2  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy przesyła informację, że w dniu 01 lutego 2016 r. zostały ogłoszone postępowania o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku  2016, w rodzaju leczenie szpitalne, zgodnie z ogłoszeniami postępowań, które stanowią załącznik 1załącznik 2 do niniejszej wiadomości.

Ogłoszenie o postępowaniu zostało opublikowane na stronie internetowej Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ: www.nfz-wroclaw.pl

Renata Maciążek
Wydział Organizacyjny DOW NFZ
Ogłoszenie postępowań o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2016


Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Joannitów 6, 50-525 Wrocław w oparciu o zapis § 3 ust.5 pkt 2  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy przesyła informację, że w dniu 02 lutego 2016 r. zostały ogłoszone postępowania o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku  2016, w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, zgodnie z ogłoszeniami postępowań, które stanowią załącznik 1załacznik 2 do niniejszej wiadomości.

Ogłoszenie o postępowaniu zostało opublikowane na stronie internetowej Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ: www.nfz-wroclaw.pl

Renata Maciążek
Wydział Organizacyjny DOW NFZ
Współpraca


POLMED S.A. proponuje możliwość współpracy lekarzom specjalistom różnych dziedzin w zakresie konsultacji specjalistycznych udzielanych drogą internetową. Oferta jest kierowana przede wszystkim do lekarzy specjalistów, którzy z przyczyn zdrowotnych lub rodzinnych mają ograniczoną możliwość wykonywania zawodu poza miejscem zamieszkania.

Kontakt:dyrektor.medyczny@polmed.pl, 

Więcej aktualności:


Dolnośląska Izba Lekarska © 2014
Administrator serwisu: Wiktor Wolodkowicz