facebook

Medium link

Sąd okręgowy we Wrocławiu poszukuje biegłych - lekarzy różnych specjalności

Sąd Okręgowy we Wrocławiu poszukuje lekarzy posiadających specjalizacje w zakresie: internista, neurologii, neurochirurgii, ortopedii, chirurgii-ortopedii, onkologii, ginekologii, angiologii, diabetologii, urologii, okulistyki, alergologii, pulmunologii, stomatologii, laryngologii oraz medycyny pracy, aby zaproponować im wpisanie na listę biegłych sądowych przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów oraz miejsca ich składania znajdą Państwo w załączonym piśmie.

Pismo Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu

Początek strony