Medium link

Oferta ubezpieczenia dla lekarzy stażystów i lekarzy dentystów stażystów pod patronatem Prezesa NRL

Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu finansuje lekarzom stażystom i lekarzom dentystom stażystom składkę ubezpieczeniową na okres 1 roku (od 01.10.2016 do 31.10.2017) w zakresie odpowiedzialności cywilnej i telefonicznej asysty prawnej. Prosimy o wypełnienie deklaracji i przesłanie jej na adres Dolnośląskiej Izby Lekarskiej do dnia 10.09.2016 r.
Początek strony