Medium link

Komunikat ws. terminu składania dokumentów na staż podyplomowy

Komisja ds. rejestracji lekarzy i ds. stażu podyplomowego  Dolnośląskiej Rady Lekarskiej we Wrocławiu uprzejmie informuje, że absolwenci wyższych uczelni medycznych, którzy zamierzają rozpocząć staż podyplomowy od dnia 1 października 2017 r. winni złożyć w biurze DIL  wniosek  o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na listę członków Dolnośląskiej Izby Lekarskiej oraz wniosek o skierowanie na staż podyplomowy w  terminie do dnia 31.07.2017 r.

Posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty przyznanego w celu odbycia staż u podyplomowego jest warunkiem otrzymania miejsca stażowego.

Przewodniczący
Komisji ds. Rejestracji Lekarzy
i ds. Stażu Podyplomowego
dr hab. n. med. Andrzej Wojnar

Początek strony