facebook

Medium link

Protest lekarzy rezydentów

Lekarzu! Chcesz wypowiedzieć „opt-out”? Zobacz, jak to zrobić


Obywatelski Projekt Ustawy Porozumienia Zawodów MedycznychPorozumienia Zawodów Medycznych


Uchwała Nr 106/2017 Prezydium Dolnośląskiej Rady Lekarskiej z dnia 2 listopada 2017 roku w sprawie poparcia protestu

Apel Prezydium Dolnośląskiej Rady Lekarskiej z dnia 2 listopada 2017 roku


Zakończenie protestu głodowego PZM

Szanowni Państwo, 

po 28 dniach protestu głodowego medyków w Warszawie oraz 9 dniach protestu głodowego we Wrocławiu, pragniemy przede wszystkim podziękować osobom, które wykazały się heroiczną postawą i pokazały, jak ogromną wagę ma dla nich poprawa sytuacji w polskim systemie opieki zdrowotnej. Mowa oczywiście o tych, którzy podjęli protest głodowy. Ich akt poświęcenia był formą krzyku o konieczność zmian.

Nasz główny postulat pozostaje od początku niezmienny - domagamy się zwiększenia nakładów finansowych na sektor ochrony zdrowia do 6,8% PKB w ciągu 3 lat. Po 2 latach działań Porozumienia Rezydentów, dopiero protest głodowy pozwolił zwrócić uwagę mediów i społeczeństwa na narastający i wciąż bagatelizowany problem niedofinansowania opieki zdrowotnej w kraju. Zarówno medycy jak i pacjenci doskonale wiedzą, że system opieki zdrowotnej wymaga pilnej poprawy. Świadczy o tym ogromna solidarność przedstawicieli wszystkich zawodów medycznych uczestniczących w proteście oraz poparcie, jakie otrzymujemy ze strony pacjentów. 

W ciągu zaledwie 4 dni we Wrocławiu zebraliśmy ponad 5 tysięcy podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o zwiększeniu nakładów finansowych na ochronę zdrowia do 6,8% PKB. W całej Polsce zebrano już ponad 30 tysięcy podpisów. Cały czas można w ten sposób poprzeć nasze postulaty. 

Rząd zapowiedział zmiany w finansowaniu systemu opieki zdrowotnej, zgodnie z którymi, w przyszłym roku przeznaczone na ten cel nakłady finansowe będą mniejsze niż w bieżącym roku, następnie w 2019 r. - wyrównane do tegorocznych i na przestrzeni kolejnych (łącznie 8) lat zwiększane do 6%. Niestety, ale wielu pacjentów nie doczeka tych zmian. Zważywszy na średnią wieku lekarzy czy pielęgniarek, zanim one nastąpią, ubędzie również aktywnego zawodowo personelu medycznego. System opieki zdrowotnej wymaga bardziej zdecydowanych i szybszych interwencji.  

Z wielkim ubolewaniem słuchamy stwierdzeń przedstawicieli rządu, którzy powtarzają, że nie rozumieją podstaw do dalszego protestowania medyków. To świadczy o absolutnym braku znajomości zasad funkcjonowania obecnego systemu ochrony zdrowia i ignorowaniu konstytucyjnego prawa Polaków do zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego. 

Kończymy protest głodowy, ale nie rezygnujemy z naszych postulatów i nadal będziemy o nie walczyć. Na co dzień walczymy o naszych pacjentów z uporem i do końca. Nasze działania w minionych trzech tygodniach oraz następne kroki, jakie podejmiemy, nie różnią się pod tym względem od codziennej pracy, mają po prostu bardziej globalny charakter. Nadrzędną wartością, która nam przyświeca, pozostaje dobro naszych pacjentów.  

Kolejna forma protestu medyków - #StawiamyNaJakość, ma na celu ukazanie prawdziwych potrzeb systemu opieki zdrowotnej. Do tej pory, medycy obciążani byli nie tylko odpowiedzialnością za opiekę nad pacjentem, ale i za "łatanie" braków w systemie. Dziś mówimy temu dosyć. Chcemy poprawić jakość udzielanych przez nas świadczeń medycznych. Nie godzimy się na pracę w systemie, w którym brakuje środków na diagnostykę i leczenie pacjentów zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, a tym samym zgodnie z kodeksem etyki lekarskiej. Nie godzimy się na 10-minutowe wizyty i biurokrację, która zmusza nas do dalszego ograniczenia czasu dla potrzebującego człowieka. Chcemy służyć pacjentom, a nie choremu systemowi. 

Kolejny etap protestu medyków polega na wypowiedzeniu klauzuli opt-out, czyli funkcjonującej dotychczas, zgody na pracę w wymiarze godzin przekraczającym normy przewidziane przez prawo pracy. Każdy z nas, w miarę możliwości ograniczy liczbę godzin spędzanych w pracy do przepisowych 48 h tygodniowo. Chcemy w ten sposób zmniejszyć ryzyko jakie niesie nasze przepracowanie zarówno dla nas samych, jak i dla pacjentów. 

Efekty wypowiedzenia klauzuli opt-out, w postaci braków kadrowych personelu medycznego, zaczną być wyraźnie dostrzegalne na początku 2018 roku. Mamy nadzieję, że do tego czasu rząd podejmie z nami prawdziwy dialog i dostrzeże dramatyczną sytuację systemu opieki zdrowotnej w kraju. Apelujemy do przedstawicieli wszystkich partii, by zamiast koncentrować się na rozgrywkach politycznych i zdobywaniu elektoratu naszym kosztem, skoncentrowali siły na próbie wspólnego, konstruktywnego rozwiązania problemu kryzysu w systemie opieki zdrowotnej.

Z wyrazami szacunku,

Porozumienie Zawodów Medycznych 

Region Dolny Śląsk


Plakat:

PLAKAT REZYDENCI

Ulotka eco protest

 https://www.youtube.com/watch?v=rUQYhzh8Nuk

Stanowisko Prezydium Dolnośląskiej Rady Lekarskiej z dnia 5 października 2017 roku

 Prezydium Dolnośląskiej Rady Lekarskiej we Wrocławiu popiera postulaty wyrażone w proteście lekarzy rezydentów.

 

Polska opieka zdrowotna umiera!

2 października 2017 roku rozpoczął się protest głodowy lekarzy rezydentów. Tego dnia na skrzynkę redakcji „Medium” wpłynął list autorstwa Mateusza Barana, lekarza rezydenta, członka Dolnośląskiej Izby Lekarskiej. Poniżej publikujemy treść listu.

 

Kontakt:

www.rezydenci.org.pl,
www.facebook.com/porozumienierezydentow/

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

www.medfile.pl

Początek strony