facebook

Medium link

Nekrologi

Łączymy się w bólu z prezesem Dolnośląskiej Rady Lekarskiej
dr. n. med. Pawłem Wróblewskim
Z głębokim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana
Syna
Wobec ciosu, który spadł na Pana Rodzinę,
niełatwo znaleźć słowa otuchy.
Można jedynie życzyć sił do zniesienia tego bólu, który tylko czas może złagodzić.
Prosimy przyjąć od nas wyrazy szczerego współczucia.
Anna Szafran,
przewodnicząca Dolnośląskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek
i Położnych we Wrocławiu wraz
z członkami Rady

W obliczu tak wielkiej tragedii
pozostaje milczenie,

nadzieja na ponowne spotkanie i wiara, że Ci,
których kochamy, nie umierają nigdy.

Wobec śmierci słowa zawsze są zbyt małe.
Nie mamy jednak nic innego.
Dlatego prosimy przyjąć wyrazy najszczerszego współczucia po stracie
Syna
Panu Pawłowi Wróblewskiemu,
prezesowi Dolnośląskiej Rady Lekarskiej
ze słowami otuchy i zapewnieniem o pamięci
Zarząd Dolnośląskiego Związku Lekarzy Rodzinnych – Pracodawców Zarząd Pracodawców Zdrowia

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o tragedii,
jaka dotknęła Prezesa ORL Dolnośląskiej Izby Lekarskiej
dr. n. med. Pawła Wróblewskiego
Składamy wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci
Syna Piotra
Łączymy się z Doktorem i jego Rodziną w bólu niepowetowanej straty

Prezes ORL Zbigniew Brzezin
Wiceprezes ORL  Mariusz Malicki
w imieniu Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie

Kondolencje.pdf

Prezesowi Dolnośląskiej Rady Lekarskiej
dr. n. med. Pawłowi Wróblewskiemu
i lek. Annie Wróblewskiej
oraz Rodzinie i Bliskim
w związku z tragiczną śmiercią
Syna Piotra
Rada Okręgowa Opolskiej Izby Lekarskiej
składa wyrazy głębokiego współczucia.

Szanowny Panie Prezesie,
proszę przyjąć wyrazy szczerego żalu i współczucia,
łączymy się w żałobie i smutku,
będziemy pamiętać w modlitwie
o Pana Synu

Z wyrazami szacunku
Prof. dr hab. Anna Wiela-Hojeńska z Pracownikami
Katedry i Zakładu Farmakologii Klinicznej

"Ci, których kochamy nie umierają nigdy, bo miłość, to nieśmiertelność”
Emily Dickinson

Prezesowi Dolnośląskiej Rady Lekarskiej
dr. n. med. Pawłowi Wróblewskiemu
w związku z tragiczną śmiercią
Syna Piotra
wyrazy głębokiego współczucia
składają
Prezes i Członkowie Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie

Początek strony