facebook

Medium link

Terminarz posiedzeń DRL i Prezydium w 2018 r.

Uchwała Nr 51/2018
Dolnośląskiej Rady Lekarskiej
z dnia 10 maja 2018 roku

w sprawie terminów posiedzeń DRL i Prezydium DRL w 2018 roku

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 168) uchwala się, co następuje:

§ 1

Dolnośląska Rada Lekarska we Wrocławiu ustala następujące terminy posiedzeń Dolnośląskiej Rady Lekarskiej i Prezydium DRL w 2018 roku:

Prezydium DRL:

  • 24.05.2018
  • 07.06.2018
  • 12.07.2018
  • 23.08.2018
  • 27.09.2018

Rada DIL:

  • 21.06.2018
  • 06.09.2018
  • 04.10.2018

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Dolnośląskiej Rady Lekarskiej

lek. Małgorzata Niemiec Prezes


Dolnośląskiej Rady Lekarskiej

dr n. med. Paweł Wróblewski

Początek strony