Medium link

Konkurs na stanowisko Redaktora Naczelnego Gazety DIL MEDIUM

Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko

Redaktora Naczelnego Gazety DIL MEDIUM

Opis stanowiska:

 • nadzór nad gazetą DIL Medium,
 • redagowanie gazety DIL Medium w tym prace administracyjne,
 • redagowanie wersji internetowej Gazety DIL Medium,
 • pisanie autorskich tekstów,
 • wizerunek Izby (public relations),
 • współtworzenie strategii komunikacyjnej DIL oraz koncepcji merytorycznej Gazety DIL Medium,
 • pozyskiwanie autorów artykułów,
 • nadzór nad stroną internetową DIL,
 • kontakty z mediami.

Wymagane kwalifikacje:

 • ukończone studia wyższe (preferowane kierunki humanistyczne, prawnicze i medyczne),
 • doświadczenie w pracy redakcyjnej, pożądana praktyka na podobnym stanowisku,
 • zdolności menadżerskie,
 • umiejętność i doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników,
 • zainteresowanie problemami medycyny.

Pożądana czynna znajomość języka obcego (preferowany angielski).

Oferty powinny zawierać podanie, życiorys, opis dotychczasowej pracy zawodowej, kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje.
Prosimy o zawarcie następującej klauzury: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dolnośląską Izbę Lekarską z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kazimierza Wielkiego 45 dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji”.

Oferty należy przesyłać pod adresem:

Dolnośląska Izba Lekarska
ul. Kazimierza Wielkiego 45,
50-077 Wrocław

Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń upływa z dniem 30 czerwca 2018r.
Kandydaci, którzy uzyskają pozytywną opinię wstępną zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Początek strony