facebook

Medium link

„Warunki pracy i kształcenia lekarza w Polsce” - spotkanie w Naczelnej Izbie Lekarskiej

Środowisko lekarskie mówi jednym głosem

„Warunki pracy i kształcenia lekarzy w Polsce” – pod takim hasłem 1 sierpnia w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej odbyło się spotkanie przedstawicieli największych organizacji zrzeszających i reprezentujących lekarzy w Polsce. Uczestnicy posiedzenia zadeklarowali podjęcie wspólnych, niezbędnych działań zmierzających do realnych zmian w ochronie zdrowia. W dyskusji wziął także udział Minister Zdrowia prof. Łukasz Szumowski, który musiał zmierzyć się z pytaniami środowiska lekarskiego. A było ich wiele… Z ramienia Dolnośląskiej Izby Lekarskiej czynnie uczestniczyli w spotkaniu prezes DRL dr n. med. Paweł Wróblewski oraz wiceprezes DRL ds. kształcenia dr hab. Andrzej Wojnar, także członek Prezydium NRL.

Podczas spotkania przedstawiciele Naczelnej Izby Lekarskiej, Konwentu Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich, Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, Porozumienia Rezydentów OZZL, Federacji Porozumienie Zielonogórskie i Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia przyjęli stanowisko (jego treść wraz ze sprawozdaniem z posiedzenia publikujemy poniżej).

M.J.

Sprawozdanie ze spotkania

Stanowisko środowiska lekarskiego

Początek strony