facebook

Medium link

Pismo Prezesa NRL do Ministra Zdrowia w spr. ustawy 6%

Szanowne Koleżanki i Koledzy
Prezesi Okręgowych Rad Lekarskich!

W związku z wątpliwościami dotyczącymi interpretacji zapisów ustawy 6%, 30 sierpnia 2018 r. zwróciłem się z pismem do Ministra Szumowskiego o pilne wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.

Pismo Prezesa NRL do Ministra Zdrowia w spr. ustawy 6%

Z pozdrowieniami
Andrzej Matyja
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

Początek strony