facebook

Medium link

Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza Komitetu „Szczepimy, bo myślimy”

Naczelna Rada Lekarska popiera cele i założenia zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw, przygotowanego w ramach inicjatywy obywatelskiej – „Szczepimy, bo myślimy”.

W imieniu członków DRL i NRL prosimy o zapoznanie się z projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw – przygotowanego w ramach inicjatywy obywatelskiej „Szczepimy, bo myślimy” wraz z tabelą do zbierania podpisów pod inicjatywą i załączonymi dokumentami.

Wypełnione tabele proszę przesyłać na adres:
Naczelna Izba Lekarska
ul. Sobieskiego 110
00-764 Warszawa
w terminie do końca listopada br.

Obowiązek szczepień - projekt ustawy wraz z rejestrem i nazwą bez szkół

Inicjatywa ustawodawcza - podpisy - nazwa komitetu oraz projektu

Plakat

Początek strony