facebook

Medium link

Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza Komitetu „Szczepimy, bo myślimy”

Czas na mobilizację. I nie jest to bynajmniej metafora. 6 lutego 2019 r. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński wydał postanowienie o utworzeniu komitetu incjatywy ustawodawczej „Szczepimy, bo myślimy”, wprowadzającej zaszczepienie dziecka do kryteriów przyjęcia go do przedszkoli i żłobków.

Dolnośląska Rada Lekarska podpisuje się pod projektem w całej rozciągłości, dlatego wśród członków komitetu znalazł się prezes DRL  dr n. med. Paweł Wróblewski. – Mamy 3 miesiące na zebranie minimum 100 tys. podpisów. Jeśli nam się uda, projekt trafi pod obrady Sejmu – podkreśla szef dolnośląskiego samorządu lekarskiego.Liczymy na Państwa wsparcie.

W imieniu członków DRL i NRL prosimy o zapoznanie się z projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw – przygotowanego w ramach inicjatywy obywatelskiej „Szczepimy, bo myślimy” wraz z tabelą do zbierania podpisów pod inicjatywą i załączonymi dokumentami.

Wypełnione tabele proszę przesyłać na adres:
Dolnośląska Izba Lekarska
ul. Kazimierza Wielkiego 45
50-077 Wrocław
w terminie do końca kwietnia br.

Obowiązek szczepień - projekt ustawy wraz z rejestrem i nazwą bez szkół

Inicjatywa ustawodawcza - podpisy - nazwa komitetu oraz projektu

Plakat

Początek strony