Wyszukaj:
Osób online: 11.
Odwiedzin:


Dolnośląska Izba Lekarska


KOMUNIKAT


Dolnośląska Izba Lekarska informuje, że w dniach 15 września (wtorek) oraz 16 września (środa) br. REJESTR PRYWATNYCH PRAKTYK LEKARSKICH będzie nieczynny.

Wszelkie zapytania dotyczące praktyk lekarskich w tych dniach będzie można kierować na adres e-mail; praktyki@dilnet.wroc.pl, pracownik rejestru praktyk lekarskich udzieli odpowiedzi na wszystkie przesłane maile w dniu 17 września br. (czwartek).

Uprzejmie przypominamy, iż wnioski można składać drogą elektroniczną za pomocą platformy Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, która znajduje się pod adresem; https://www.rpwdl.csioz.gov.pl.

Wszelkie dodatkowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej Dolnośląskiej Izby Lekarskiej pod adresem; http://www.dilnet.wroc.pl w zakładce Rejestr Praktyk Lekarskich.

PRZEPRASZAMY ZA UTRUDNIENIA.
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA OGRANICZONEGO PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU


Szanowni Państwo!

Uprzejmie zapraszamy na uroczystość wręczenia ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza, która odbędzie się  15 września 2015r. (wtorek) o godz. 09.30 oraz  na uroczystość wręczenia ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty, która odbędzie się  16 września 2015r. (środa) o godz. 09.30. Uroczystości odbędą się w sali konferencyjnej Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu przy ul. Kazimierza Wielkiego 45 (I p.).

Podczas uroczystości zostaną wręczone również polisy ubezpieczeniowe Towarzystwa Ubezpieczeniowego INTER Polska S.A.

Osoby zainteresowane udziałem w uroczystości prosimy o informację na adres mailowy dil@dilnet.wroc.pl lub pod numer telefonu 71/ 798 80 50, 52 lub 54.

p.o. Prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej
dr. n. med. Paweł Wróblewski
Ogólnopolska Konferencja Naukowa „PRAWA LEKARZA” (18.09.2015)


Prawa Lekarza

 
KOMUNIKAT MINISTERSTWA ZDROWIA


Komunikat w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających szczepienia ochronne

Zgodnie z art. 17 ust. 6 i ust. 1 O pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 947, z późn. zm.) oraz §. 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1086, z późn. zm.) obowiązkowe szczepienia ochronne przeprowadzają lekarze lub felczerzy, pielęgniarki, położne i higienistki szkolne, jeżeli odbyli w ramach doskonalenia zawodowego kurs lub szkolenie w zakresie szczepień ochronnych i uzyskali dokument potwierdzający ukończenie tego kursu lub szkolenia lub uzyskali specjalizację w dziedzinie, w przypadku której ramowy program kształcenia podyplomowego obejmował problematykę szczepień ochronnych na podstawie przepisów o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej. Jednocześnie w art. 67 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych ustalony został okres przejściowy, zgodnie z którym do dnia 31 grudnia 2015 r. szczepienia ochronne mogą wykonywać lekarze lub felczerzy, pielęgniarki, położne i higienistki szkolne, nieposiadający kwalifikacji określonych na podstawie art. 17 ust. 1 O pkt 3, o ile posiadają 2,5-letnią praktykę w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych.
Nowe wykazy środków odurzających grupy I-N oraz substancji psychotropowych grupy I-P, II-P, IV-P


1 lipca 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 24.04.2015 r. O zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomani oraz niektórych innych ustaw (DZ.U. poz. 875.)


Ostrzeżenie dla lekarzy i lekarzy dentystów - Prośby o dofinansowanie


Informujemy, że Prezes NRL Maciej Hamankiewicz nie przesyłał do lekarzy i lekarzy dentystów żadnych pism, w których zwraca się z prośbą o dofinansowanie w kwocie 50 zł miesięcznika „Puls im. Prof. Jana Nielubowicza” ani innych wydawnictw izbowych.

Zalecamy lekarzom i lekarzom dentystom niereagowanie na tego typu prośby i jednocześnie informujemy, że w stosunku do osób, które podszywając się pod Prezesa NRL rozsyłają do lekarzy i lekarzy dentystów ww. korespondencję, podjęte zostaną odpowiednie kroki prawne.

Zwracamy się także z prośbą o niezwłoczne zgłaszanie do Naczelnej Izby Lekarskiej wszelkich przypadków otrzymywania tego typu korespondencji.
Platforma e-learningowa Śląskiej Izby Lekarskiej.


Platforma e-learningowa została uruchomiona na stronie internetowej ŚIL i pozwala na nieograniczony w czasie dostęp do pogłębiania wiedzy z różnych dziedzin medycyny. Zaczynamy od wykładów i testów w następujących tematach:

  1. Leczenie alergicznych nieżytów nosa u dorosłych i dzieci
  2. Rozpoznanie i wstępne leczenie astmy oskrzelowej
  3. Leczenie zaostrzeń astmy.
  4. Ból przebijający w chorobach nowotworowych
  5. Dlaczego właśnie pantoprazol jest nam ciągle tak bardzo potrzebny?VI Międzynarodowe mistrzostwa Polski w nordic waling - Lublin 2015


VI Międzynarodowe mistrzostwa Polski w nordic waling - Lublin 2015
ZMIANA NA STANOWISKU PREZESA DRL


ZMIANA NA STANOWISKU PREZESA DRL

18 czerwca, podczas posiedzenia Dolnośląskiej Rady Lekarskiej, lek. Jacek Chodorski zrzekł się mandatu prezesa DRL. Niniejsza decyzja podyktowana jest względami osobistymi. Do marca 2016 r., czyli do Okręgowego Zjazdu Delegatów DIL, funkcję p.o. prezesa pełnić będzie dr n. med. Paweł Wróblewski, któremu Rada powierzyła tę godność w trybie art. 14 ustawy o izbach lekarskich.

M.J.
Obwieszczenie Nr 3/2015 w sprawie ogłoszenia wyniku wyboru Wiceprezesa Dolnośląskiej Rady Lekarskiej do pełnienia funkcji Prezesa Dolnośląskiej Rady Lekarskiej


Obwieszczenie Nr 3/2015
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej
z dnia 18 czerwca 2015 roku

w sprawie ogłoszenia wyniku wyboru Wiceprezesa Dolnośląskiej Rady Lekarskiej do pełnienia funkcji Prezesa Dolnośląskiej Rady Lekarskiej
Obwieszczenie Nr 2/2015 w sprawie wygaśnięcia mandatu prezesa Dolnośląskiej Rady Lekarskiej na okres kadencji 2013-2017


Obwieszczenie Nr 2/2015
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej
z dnia 18 czerwca 2015 roku

w sprawie wygaśnięcia mandatu prezesa
Dolnośląskiej Rady Lekarskiej na okres kadencji 2013-2017
II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA DENTAL MEDICAL MAESTRO


II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA DENTAL MEDICAL MAESTRO

10 września 2015 (czwartek), godz. 10-17.30

Konferencja, warsztat i szkolenie dedykowane są dla zarządzających w medycynie, higienistek i asystentek oraz pracowników recepcji.
Za udział w Konferencji przyznawanych jest 7 punktów edukacyjnych.

http://www.medicalmaestro.pl/strona/KONFERENCJE/Dental-Medical-Maestro-CEDE-2015
Ogłoszenia postępowań o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2015 i latach następnych


Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Joannitów 6, 50-525 Wrocław w oparciu o zapis § 3 ust.5 pkt 2  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy przesyła informację, że w dniu 25 lipca 2015 r. zostały ogłoszone postępowania o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku  2015 i latach następnych, w rodzaju: leczenie szpitalne, zgodnie z ogłoszeniami postępowań, które stanowią załącznik do niniejszej wiadomości.

Załącznik 1, Załącznik 2, Załącznik 3, Załącznik 4.

Ogłoszenie o postępowaniu zostało opublikowane na stronie internetowej Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ: www.nfz-wroclaw.pl

Renata Maciążek
Wydział Organizacyjny DOW NFZ
Ogólnopolska Wystawa Fotograficzna Lekarzy pod hasłem „Wokół nas…”


Ogólnopolska
Wystawa  Fotograficzna  Lekarzy pod  hasłem
„Wokół  nas…”

W  Klubie  Lekarza  w  Łodzi  przy  ul.  Czerwonej  3  odbędzie  się w  październiku,  tradycyjnie  jak  co  roku,  powakacyjna  Ogólnopolska  Wystawa  Fotograficzna  Lekarzy  tym  razem  pod  hasłem  „Wokół  nas…”. Realizację  tego  tematu  pozostawiamy  inwencji  i  wyobraźni  lekarzy  i lekarzy  dentystów chcących  wziąć udział w  tegorocznej  wystawie.
Tegorocznej  edycji  wystawy,  podobnie  jak  poprzedniej, towarzyszyć  będzie  konkurs,  w  którym  prace  oceni jury  złożone  z  profesjonalistów.
Wernisaż  wystawy  planujemy na 18 października 2015 roku (niedziela) o godz. 17.00. Wystawa potrwa do 23  października  br.

Zapraszamy  do  udziału  w  prezentacji  zdjęć  Koleżanki i  Kolegów  nie  tylko z  łódzkiej  OIL,  ale  ze  wszystkich  okręgowych  izb  w  Polsce.  Prace  prosimy  nadsyłać  na  nasz  adres nie  później  niż  do  9  października  br.
Warsztaty "WYKORZYSTANIE ŁUKU TWARZOWEGO I ARTYKULATORÓW DO PRAWIDŁOWEGO WYKONANIA SZYN PO RELAKSAKCJI NERWOWO-MIĘŚNIOWEJ" (23-24 października 2015)

Kurs medyczny "WYKONYWANIE SZYN PO RELAKSAKCJI NERWOWO-MIĘŚNIOWEJ. FAZA KLINICZNA I LABORATORYJNA" (23 października 2015)

Konferencja III Dolnośląskie Jesienne Dni Stomatologiczne "ORTODONTYCZNE I PERIODONTOLOGICZNE PROBLEMY W CODZIENNEJ PRAKTYCE LEKARZA DENTYSTY" (21 listopada 2015)

Kurs medyczny "PREPARACJA CZY LECZENIE? PODEJŚCIE BIOMIMETYCZNE W LECZENIU CHOROBY PRÓCHNICOWEJ ZĘBÓW" (17 października 2015)

Kurs medyczny "FOTOGRAFIA STOMATOLOGICZNA - NOWE MOŻLIWOŚCI. WYBRANE ZAGADNIENIA LECZENIA PROTEZAMI STAŁYMI" (10 października 2015)


Więcej aktualności:


Dolnośląska Izba Lekarska © 2014
Administrator serwisu: Wiktor Wolodkowicz