Wyszukaj:
Osób online: 31.
Odwiedzin: 1276075


Dolnośląska Izba Lekarska
Wybory uzupełniające do Komisji (1 miejsce).


| 2014-10-16

Komisja Etyki Dolnośląskiej Rady Lekarskiej we Wrocławia ogłasza wybory uzupełniające do Komisji (1 miejsce). Dolnośląska Rada Lekarska wybiera członków Komisji Etyki DRL spośród członków DIL o nieposzlakowanej opinii, nieskazitelnym charakterze oraz minimum 7-letnim stażu pracy w zawodzie lekarza. Zainteresowany lekarz (lekarz dentysta) lub zgłaszający członek Dolnośląskiej Izby Lekarskiej składa w biurze DIL wniosek oraz pisemną zgodę zgłaszanego lekarza i opinię przewodniczącego koła terenowego, którego jest członkiem lub opinię jednego z członków Dolnośląskiej Rady Lekarskiej w terminie do 30 listopada 2014 r.

 

dr n. med. Jakub Trnka

przewodniczący Komisji Etyki
Szkolenie - Słowa pierwszej pomocy


| 2014-10-16

Szanowni Państwo, proponujemy przeprowadzenie szkolenia w miejscu i czasie dla Państwa dogodnym

Słowa pierwszej pomocy, czyli jak komunikować się z pacjentem i personelem w sytuacjach trudnych szkolenie warsztatowe dla personelu medycznego.

 

Celem szkolenia jest pomoc lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym – świetnie wykształconym specjalistom i wybitnym ekspertom:

- w stosowaniu zasad profesjonalnej, a przede wszystkim skutecznej komunikacji  z pacjentem i jego bliskimi,  

- w wykształceniu umiejętności przełamywania barier komunikacyjnych i nawiązywania życzliwych relacji z badanymi i leczonymi osobami,     

- w przyjmowaniu asertywnych postaw wobec próby wywierania presji na lekarza przez pacjenta lub jego rodzinę, 

- w odnalezieniu motywacji do podejmowania codziennych rozmów z pacjentami,  

- w zrozumieniu, jak świadoma komunikacji wpływa na osobistą skuteczność, wzmocnienie wiarygodności w oczach pacjenta oraz na własną satysfakcję z wykonywanej pracy.

 

Ponadto proponujemy szkolenie dla pracowników rejestracji i administracji. 

 

Trudny pacjent – jak go obsługiwać?

Celem szkolenia jest wzmocnienie umiejętności personelu w dążeniu do porozumienia z pacjentem niecierpliwym, roszczeniowym, wypowiadającym się pod wpływem emocji, oczekującym obsługi ponad możliwości i kompetencje personelu. Właściwa postawa pracowników pierwszego kontaktu decyduje o jakości relacji z pacjentami i ich satysfakcji z obsługi, a także kształtuje wizerunek całej organizacji. 

 

Zapraszamy także na szkolenie otwarte:

Profilaktyka rozważnego kierownika, czyli jak unikać posądzenia o mobbing

Poznań, BOMIS, 15 grudnia 2014 r. 

 

Dodatkowe informacje dostępne są dla Państwa na www.trudni.eu.

 

Jesteśmy również do Państwa dyspozycji  pod numerami telefonów: 61/671 29 24 lub kom.  665 484 888, a także adresem e-mail: bomis@bomis.pl.

 

 

Z poważaniem

Marzena Raźniewska-Półkoszek 

dyrektor generalny 

 

BOMIS Poznań 60-792 ul. Wojskowa 6/E5 www.bomis.pl

 

Akredytacja Ministerstwa Edukacji Narodowej 
Rejestr Instytucji Szkoleniowych WUP w Poznaniu nr 2.30/00127/2007 
BOMIS jest Członkiem Założycielem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.
Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu


| 2014-10-13

 

K o m u n i k a t

Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu uprzejmie informuje, że lekarze dentyści, którzy złożyli wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu po ukończonym stażu podyplomowym, mogą zgłaszać się po odbiór dokumentów.

Dokumenty można odbierać w biurze Dolnośląskiej Izby Lekarskiej od dnia 13 października – Wrocław ul. Kazimierza Wielkiego 45,

Rejestr Lekarzy -  I piętro,  pokój nr 1.08  

(w godzinach pracy biura – poniedziałek, środa, piątek 8.00 – 15.30; wtorek 8.00 – 16.30; czwartek 8.00 – 17.00).

Dokumenty można odebrać wyłącznie osobiście.

 

Przewodniczący

Komisji ds. rejestracji lekarzy

i ds. stażu podyplomowego

dr hab. n.med. Andrzej Wojnar
Konferencja II DOLNOŚLĄSKIE JESIENNE DNI STOMATOLOGICZNE "CELE NOWOCZESNEJ CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ" (22 listopada 2014)


| 2014-10-13Nowa Odsłona - Edukacja Farmaceutyczna


| 2014-10-13

www.edukacjafarmaceutyczna.plRuszyła nowa odsłona serwisu dla farmaceutów Edukacja Farmaceutyczna

Nowa szata graficzna oraz większa przejrzystość to najważniejsze zmiany, które zaszły w serwisie dla farmaceutów.

Serwis skupia w tej chwili już 14 tysięcy aktywnych użytkowników farmaceutów, biblioteka wiedzy to ponad 40 tysięcy treści medycznych.

EdukacjaFarmaceutyczna.pl jest serwisem dla farmaceutów. W serwisie uruchomiona została unikalna usługa wymiany informacji pomiędzy lekarzami i farmaceutami w wyodrębnionej grupie na forum - wspólna grupa z EdukacjaMedyczna.pl.
Komunikat Dyrektora Wydziały Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego


| 2014-10-10

 

W związku z występującymi trudnościami w zabezpieczeniu pełnej obsady zatrudnienia na stanowisku lekarza koordinátora ratownictwa medycznego (na ogłaszane nabory brak ofert kandydatów), zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc i ewęntualne przesłanie listy lekarzy (również emerytów), którzy byli by zainteresowani zatrudnieniem na stanowisku lekarza koordynatora ratownictwa medycznego w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego pl. Powstańców Warszawy 1.


Szczegóły dostępne w pliku pdf
(Gen)etyczna przyszłość człowieka


| 2014-10-08

Szanowni Państwo,

 

W związku z organizowaną przez Uniwersytet Rzeszowski konferencją pt. "(Gen)etyczna przyszłość człowieka", która odbędzie się w dniach 16-17 kwietnia 2015 roku, zapraszamy wszystkich chętnych pracowników naukowych do czynnego uczestnictwa w tym wydarzeniu. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.

 

Z poważaniem

 

dr Karolina Cynk

Uniwersytet Rzeszowski

 

"Konferencja (Gen)entyczna"
X Forum Rynku Zdrowia


| 2014-10-08

X Forum Rynku Zdrowia
23-24 października 2014 r.
Warszawa, hotel Sheraton 

 

23 października 2014 r.
12.00-14.00 
Szczepienia ochronne w Polsce 

23 października 2014 r.
14.30-16.30 
Onkologia – dowiedzmy się, jak w Polsce leczymy nowotwory?

24 października 2014 r.
12.00-14.00 
Kardiologia – lista sukcesów i problemów czekających na rozwiązanie 

24 października 2014 r.
14.30-16.00 
Diabetologia w Polsce – dziś i jutro

23 pażdziernika 2014 r.
12.00-13.30
Debata Redakcyjna miesięcznika Rynek Zdrowia, pt."Hemofilia - od tajemniczej choroby do nowoczesnego leczenia, Polska na tle Europy"

 

REJESTRACJA

 

 
Posiedzenie Wydziału V WTN


| 2014-10-08

http://www.dilnet.wroc.pl/img/image001.jpg
V Konferencja Naukowa "EKG - wczoraj, dziś i jutro


| 2014-10-08
Zapraszamy do udziału w jednej z największych konferencji kardiologicznych w
Polsce, poświęconej problemom elektrokardiologii.


data: 29.11.2014 r.
miejsce: Centrum Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w ŁodziUWAGA


| 2014-10-06

Redakcja „Medium”
zwraca się z prośbą
do lekarzy kandydujących w wyborach samorządowych
o zgłaszanie tego faktu
na adres e-mail: redakcja@dilnet.wroc.pl
IV Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Lekarzy i Studentów Medycyny


| 2014-10-05

Uprzejmie informujemy, że termin nadsyłania prac do IV Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego Lekarzy i Studentów Medycyny został wydłużony do 15 listopada 2014r. (decyduje data stempla pocztowego).
Wernisaż Konkursu odbędzie się 17 stycznia 2015r.

Szczegóły dostępne są na stronie: kultura.oil.lublin.pl
VII Międzynarodowy Kongres Zdrowia Publicznego


| 2014-10-02

VII Międzynarodowy Kongres Zdrowia Publicznego

ZAPROSZENIE

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na VII Międzynarodowy Kongres Zdrowia Publicznego, który odbędzie się w Warszawie w dniach 29-30 stycznia 2014r.

Podczas nadchodzącej konwencji poruszymy kwestię roli Państwa w promocji zdrowia, działań prozdrowotnych samorządów gminnych i powiatowych, a także wciąż aktualną problematykę kształcenia kadr dla potrzeb zdrowia publicznego.
Od 4 października 2014r. WAŻNE ZMIANY w sposobie wystawiania recept.


| 2014-09-26

Od 4 października WAŻNE ZMIANY w rozporządzeniu w sprawie recept.

 

Podstawa prawna - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2014r. (DU-2014-1239) zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich

  

CO NOWEGO WPROWADZAJĄ ZMIANY:
Od 18 września 2014r. WAŻNE ZMIANY w sposobie wystawiania recept na leki odurzające i psychotropowe.


| 2014-09-26

Podstawa prawna - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2014r. (Dz.U.2014.1172 ) zmieniające rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje.

 

CO NOWEGO WPROWADZAJĄ ZMIANY:
Zmiana rozporządzenia w sprawie recept lekarskich


| 2014-09-24

Na stronie internetowej DOWNFZ pojawił się nowy komunikat : Zmiana rozporządzenia w sprawie recept lekarskich
Zmiana terminu konferencji naukowej z cyklu "Na styku trzech granic" p.t.: "Kruche obywatelstwo- osoby z niepełnosprawnością intelektualną w społeczeństwie", na 22-23 kwietnia 2015 r.


| 2014-09-24

Szanowni Państwo,

 

z przyczyn organizacyjnych, od nas niezależnych, jesteśmy zmuszeni do przełożenia terminu konferencji naukowej z cyklu "Na styku trzech granic" p.t.: "Kruche obywatelstwo- osoby z niepełnosprawnością intelektualną w społeczeństwie", na 22-23 kwietnia 2015 r.

 

 

Z poważaniem

 

Komitet naukowy

Komitet organizacyjny
XII Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego - 3-5 grudnia 2014


| 2014-09-24

Szanowni Państwo,

 

w imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego serdecznie zapraszam do udziału w XII Międzynarodowej Konferencji Towarzystwa pt. “Skuteczna ochrona zdrowia – jak uczynić ją opłacalną?”. Konferencja odbędzie się w dniach 3 – 5 grudnia 2014 w warszawskim hotelu Radisson Blu Sobieski.

 

Wszelkie informacje dotyczące Konferencji dostępne są pod adresem www.ispor2014.pl

W załączeniu przesyłam wstępny program Konferencji oraz Katalog.

 

Program konferencji

Konferencja - Katalog

 

 

Pozdrawiam,

Joanna From
dyrektor biura Zarządu Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego
ul. Śliska 3 lok. 55, 00-127 Warszawa
tel. + 48 505 313 255
e- mail: biuro@farmakoekonomika.pl
website: www.farmakoekonomika.pl

NIP: 521 - 31 - 50 - 536
REGON: 017306540
KRS: 0000171826
Zdjęcia z wręczenia PWZ dla lekarzy i lekarzy dentystów są już w GALERII


| 2014-09-22

Wręczenie PWZ - lekarze dentyści: 18.09.2014

 

Wręczenie PWZ - lekarze: 22.09.2014

 
Konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie psychiatrii dla lekarza specjalisty w DCZP sp. z o.o. we Wrocławiu


| 2014-09-19

Więcej aktualności:


Dolnośląska Izba Lekarska © 2014
Administrator serwisu: Mateusz Piksa