Osób online: 11.
Odwiedzin: 708473


Wyszukaj:

Dolnośląska Izba LekarskaGratulacje


| 2014-04-24

Rada DIL Serdecznie gratuluje Andrzejowi Wojnarowi uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego.
Życzymy dalszych sukcesów naukowych.

Jacek Chodorski
prezes Dolnośląskiej Rady Lekarskiej
Zebranie ogólne Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego


| 2014-04-24

Wrocławskie Towarzystwo Naukowe

uprzejmie zaprasza na

ZEBRANIE OGÓLNE

które odbędzie się 8 maja 2014 r. (czwartek) o godz. 17.00 w pierwszym terminie, o godz. 17.15 w drugim terminie w Collegium Anthropologicum, ul. Kuźnicza 35, sala nr 1, parter.
Kurs medyczny "OD JUNIORA DO SENIORA" - 10 czerwca 2014 r.


| 2014-04-23

Komisja Stomatologiczna oraz Komisja Kształcenia
Dolnośląskiej Rady Lekarskiej we Wrocławiu
zapraszają na kurs medyczny, który odbędzie się dnia

10 czerwca 2014r. (wtorek) w godz.10.00-13.30

w sali konferencyjnej Dolnośląskiej Izby Lekarskiej
przy ul.Kazimierza Wielkiego 45 we Wrocławiu.

Temat:
„OD JUNIORA DO SENIORA”

Wykładowca: lek.dent.Magdalena Kukurba-Setkowicz

Uczestnikowi kursu przysługują 3 punkty edukacyjne.


OMAWIANE ZAGADNIENIA:
Konferencja naukowo-szkoleniowa "NEUROPSYCHIATRIA WIEKU ROZWOJOWEGO – WYBRANE ZAGADNIENIA" (17.10.2014)


| 2014-04-23

Komisja Kształcenia Dolnośląskiej Rady Lekarskiej we Wrocławiu

wraz z Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED we Wrocławiu

zapraszają na Konferencję Naukowo-Szkoleniową

 

pt.: „NEUROPSYCHIATRIA WIEKU ROZWOJOWEGO

WYBRANE ZAGADNIENIA”

 

która odbędzie się dnia 17 października 2014r. (piątek) w godz.9.00-15.00

w sali konferencyjnej Dolnośląskiej Izby Lekarskiej

przy ul.Kazimierza Wielkiego 45 we Wrocławiu.

 

Kierownik Naukowy Konferencji

Dr n.med.Halina Flisiak-Antonijczuk

 

Uczestnikowi Konferencji przysługuje 6 punktów edukacyjnych.

 

PROGRAM KONFERENCJI

 
VII Mistrzostwa Izb Lekarskich w Golfie - 9-10.05.2013r.


| 2014-04-23

 

 

 
"Najnowsze trendy w stomatologii" - konferencja naukowo-szkoleniowa


| 2014-04-22
Nowe zasady odliczania podatku VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi


| 2014-04-16

Od dnia 1 kwietnia 2014 r. wchodzą w Ŝycie nowe zasady odliczania i rozliczania na gruncie podatku VAT wszystkich wydatków dotyczących samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.
IV Międzynarodowy Przegląd Lekarzy Śpiewających (9-11.05.2014)


| 2014-04-10

Przewodnik dla pracowników ochrony zdrowia "Lekarzu reaguj na przemoc"


| 2014-04-07

Szanowni Państwo,
Niniejsza publikacja – adresowana do pracowników ochrony zdrowia – podejmuje niezwykle ważną kwestię pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie. Od 2010 r. do systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zostali włączeni, poza Policją i pomocą społeczną, także przedstawiciele oświaty i ochrony zdrowia oraz członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Każda z tych służb w sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie ma obowiązek wszcząć procedurę „Niebieskie Karty”. Ponadto przedstawiciele tych służb wchodzą w skład grup roboczych i zespołów interdyscyplinarnych działających w każdej gminie w Polsce. Osoby doznające przemocy mają prawo oczekiwać, że reprezentanci każdej z wymienionych instytucji okażą im wsparcie i pomogą znaleźć wyjście z trudnej sytuacji.

Przewodnik do pobrania:
Uwaga, lekarze używający ostrych narzędzi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych!


| 2014-04-07

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, opublikowane w Dz. U. z 2013 r. poz. 696, weszło w życie 23 czerwca 2013 r.

Przepisy rozporządzenia dotyczą wszystkich podmiotów wykonujących działalność leczniczą tj. podmiotów leczniczych i praktyk zawodowych. Przepisy te nie dotyczą podmiotów , które nikogo nie zatrudniają.

Przepisy rozporządzenia odnoszą się również do osób fizycznych wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, doktorantów, studentów i uczniów niebędących pracownikami oraz wolontariuszy, a także osób prowadzących pod nadzorem pracodawcy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę działalność gospodarczą na własny rachunek.
V Ogólnopolski Konkurs Poetycko-Prozatorski dla lekarzy i lekarzy dentystów "Puls Słowa"


| 2014-04-07
Kancelaria podatkowa


| 2014-04-07

KANCELARIA PODATKOWA

Świadczenie usług w zakresie pełnej obsługi podatkowo-księgowej (kadry, płace, ZUS)
gabinetów lekarskich, przychodni oraz indywidualnych praktyk lekarskich.
Zapraszamy do współpracy!

Barbara Mieczkowska – doradca podatkowy,
tel. 513 037 409.
Wieczór poetycko-muzyczny "Słowo i dźwięk źródłem emocji"


| 2014-04-04

Stowarzyszenie Lekarzy Dolnośląskich i Wychowanków Medycyny Wrocławskiej
zaprasza na
WIECZÓR POETYCKO-MUZYCZNY
„SŁOWO I DŹWIĘK ŹRÓDŁEM EMOCJI”

z udziałem dr. WIESŁAWA PRASTOWSKIEGO
oraz muzyków Anny Jadach (fortepian) i Victora Kuzniecova (skrzypce)
który odbędzie się 29 kwietnia 2014 roku (wtorek) o godz. 17.00
w Domu Lekarza, ul. Kazimierza Wielkiego 45, Wrocław.
Zjazd absolwentów Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie


| 2014-04-04

Drodzy Przyjaciele.
Absolwenci Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie:
Lekarze - Rocznik 1978 – 1984 oraz Lekarze Dentyści – Rocznik 1979 – 1984

W 2014 roku obchodzimy NASZ JUBILEUSZ !!!
Trzydzieści lat minęło... Czas na spotkanie po latach...
Dolnośląscy lekarze we władzach naczelnych


| 2014-04-03

Wyniki wyborów XII Krajowego Zjazdu Lekarzy

Naczelna Rada Lekarska
lek. Kępa Ryszard
lek. dent. Marczyk-Felba Alicja
lek. Wojnar Andrzej

Ponadto w skład Naczelnej Rady Lekarskiej wchodzą:
Chodorski Jacek - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej we Wrocławiu

Zastępcy Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
lek. dent. Rzeszutko Ryszard

Naczelny Sąd Lekarski
lek. Bednorz Włodzimierz
lek. dent. Bujko Teresa
lek. dent. Chojnacki Zygmunt
lek. Kacalak Jacek
lek. Wojtala Renata

Naczelna Komisja Rewizyjna
lek. Chęciński Igor
lek. Kierzek Andrzej
lek. dent. Laska Piotr
Szkolenia z ochrony radiologicznej pacjenta


| 2014-04-03

 
Informacja dla Dolnośląskiej Izby Lekarskiej dot. szkoleń


| 2014-03-31

UWAGA! Termin rekrutacji mija 15 kwietnia!

BEZPŁATNE SZKOLENIA KOMPUTEROWE DLA MIESZKAŃCÓW DOLNEGO ŚLĄSKA

"Komputer 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT"

OFERTA:

  • bezpłatne kursy obsługi komputera dla mieszkańców Dolnego Śląska - ECDL Start (poziom podstawowy - użytkowanie komputerów, zarządzanie plikami, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, korzystanie z zasobów sieci Internet komunikacja internetowa) i ECDL Core (poziom rozszerzony - użytkowanie komputerów, zarządzanie plikami, przerwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, korzystanie z zasobów sieci Internet komunikacja internetowa, bazy danych, grafika menedżerska i prezentacyjna)
  • uzyskanie certyfikatu ECDL (po zdaniu egzaminu organizowanego w ramach projektu) wydanego przez Polskie Towarzystwo Informatyczne

Certyfikat ECDL European Computer Driving Licence - Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych jest honorowany w blisko 150 krajach, a legitymuje się nim prawie 7 mln ludzi na świecie. ECDL jest popierany przez Radę Europy, która włączyła ją do swoich działań zmierzających do wykształcenia Globalnego Społeczeństwa Informacyjnego.
Fundacja lekarska PRO SENIORE


| 2014-03-25

Pomóż emerytowanym lekarzom!
Wieści z XII Krajowego Zjazdu Lekarzy 20-22 marca 2014 r.


| 2014-03-21

20 marca, podczas oficjalnej części XII Krajowego Zjazdu Lekarzy, wręczono odznaczenia Meritus Pro Medicis. Otrzymało je dziewięciu członków samorządu lekarskiego (sześciu lekarzy i trzech lekarzy dentystów), w tym dwoje przedstawicieli Dolnośląskiej Izby Lekarskiej: dr n. med. Włodzimierz Bednorz i lek. Dorota Radziszewska (odznaczono również: lek. Stanisława Ciechowicza z OIL w Łodzi, lek. Jerzego Lacha z OIL w Opolu, lek. dent. Andrzeja Mazaraki z OIL w Krakowie, lek. dent. Ewę Miękus-Pączek z OIL w Warszawie, lek. Józefa Przeździaka z OIL w Gdańsku, lek. Stefana Sobczyńskiego z OIL w Poznaniu, lek. dent. Jolantę Szczurko z OIL w Białymstoku). 
Wyłączenie systemów DOW NFZ w dniach 21.03-23.03.


| 2014-03-20

Wydział Informatyki uprzejmie informuje, że w związku z koniecznością przeprowadzenia prac serwisowych systemy DOW NFZ, w tym loadery świadczeń oraz Portale będą niedostępne od 21 marca 2014 r. (piątek) od godz. 16.00 do 23 marca (niedziela) do godz. 20.00.

Więcej aktualności:


Dolnośląska Izba Lekarska © 2014
Administrator serwisu: Maciej Skórski