Wyszukaj:
Osób online: 13.
Odwiedzin: 508679


Dolnośląska Izba Lekarska


KOMUNIKAT - publikacja naukowa pt.: "CHORY W WIEKU PODESZŁYM - SPOJRZENIE NEFROLOGA NA LECZENIE NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO I PRZEWLEKŁĄ CHOROBĄ NEREK"


| 2015-04-23

Komisja Kształcenia DRL informuje, że od DNIA 4 maja 2015 (poniedziałek) będzie dostępna w siedzibie DIL przy ul. Kazimierza Wielkiego 45 (poddasze) publikacja naukowa pt.: "CHORY W WIEKU PODESZŁYM - SPOJRZENIE NEFROLOGA NA LECZENIE NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO I PRZEWLEKĄ„ CHOROBĄ˜ NEREK" zawierająca materiały konferencyjne z dnia 20 lutego 2015r.

Serdecznie zapraszamy!!!
Warsztaty "WYKORZYSTANIE PRAKTYCZNE ŁUKU TWARZOWEGO I ARTYKULATORÓW DO REKONSTRUKCJI PROTETYCZNYCH W PROSTYCH PRZYPADKACH KLINICZNYCH" (8-9 maja 2015)


| 2015-04-17Kurs medyczny "REJESTRACJA ZWARCIA CENTRALNEGO U PACJENTÓW W REKONSTRUKCJACH ESTETYCZNYCH I Z ZABURZENIAMI STAWU SKRONIOWO-ŻUCHWOWEGO" (8 maja 2015)


| 2015-04-17ZMARŁ LEK. JAN JULIUSZ ADAMUS


| 2015-04-14

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci, 11 kwietnia 2015 r.,

lek. Jana Juliusza Adamusa

specjalisty z zakresu epidemiologii, medycyny społecznej i organizacji ochrony zdrowia, aktywnego działacza dolnośląskiego samorządu lekarskiego, wieloletniego przewodniczącego Delegatury DIL w Wałbrzychu, założyciela Koła Lekarzy Seniorów DIL w Wałbrzychu, członka wielu komisji i organów DRL oraz NRL,
przewodniczącego Zespołu ds. współpracy Międzynarodowej
i Integracji Europejskiej NRL w latach 2002-2005,
wieloletniego członka Stałego Komitetu Lekarzy Europejskich w Brukseli, współinicjatora lekarskich polsko-niemieckich konferencji, zasłużonego lekarza zaangażowanego w reformowanie
polskiego systemu ochrony zdrowia.

 

To nieodżałowana strata dla dolnośląskiego środowiska lekarskiego.

 

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim

składa

Dolnośląska Rada Lekarska

 

Informujemy, że uroczystości pogrzebowe odbędą się w Częstochowie 16 maja 2015 r. (sobota) o godz. 13.00 na cmentarzu Kule, ul. Cmentarna 47.

Z inicjatywy lekarzy Delegatury DIL w Wałbrzychu 9 maja br. (sobota) o godz. 19.00 w Kościele Wniebowzięcia NMP w Szczawnie-Zdroju,ul. Kolejowa 18a, zostanie odprawiona msza święta w intencji śp. lekarza Jana Juliusza Adamusa.

lek. Dorota Radziszewska
Nowe dofinasowania w Komisji Kształcenia


| 2015-04-13

Dofinansowania do specjalizacji

Dofinasowania inne
MUKOWISCYDOZA - SPOTKANIE EDUKACYJNE


| 2015-04-09

MUKOWISCYDOZA - SPOTKANIE EDUKACYJNE

Jelenia Góra, 19.05.2015
Hotel Mercure, ul. Sudecka 63

Centrum Medyczne Karpacz S.A. serdecznie zaprasza lekarzy POZ oraz pielęgniarki na spotkanie edukacyjne pod patronatem Narodowego Funduszu Zdrowia
dotyczące kompleksowej opieki nad chorym na mukowiscydozę.
Komunikat w sprawie nieprawdziwych informacji o obowiązkowych szkoleniach w zakresie ochrony środowiska dla lekarzy prowadzących praktyki zawodowe.


| 2015-04-08

W związku z napływającymi do Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu skargami od lekarzy, członków DIL, prowadzących praktyki zawodowe, z których wynika, że telefonicznie kontaktuje się z nimi pracownik Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego i informuje o konieczności odbycia przez w/w lekarzy (odpłatnych) szkoleń z zakresu  korzystania ze środowiska i gospodarowania odpadami, Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu informuje, że lekarze prywatnie praktykujący nie mają obowiązku uczestniczyć w jakichkolwiek szkoleniach dotyczących ochrony środowiska i gospodarowania odpadami.
Powyższe stanowisko potwierdza pismo z dnia 17 września 2014 roku znak DOW-S-I.700.12.2014 AM L.dz. 2213/09/14, w którym Wydział Środowiska Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu informuje, że nie prowadzi działalności szkoleniowej, a tym samym nie organizował i nie organizuje odpłatnych szkoleń dla podmiotów gospodarczych.
XVI OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM - BLOK OPERACYJNY - ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE (11-12.06.2015)


| 2015-04-02

XVI OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM
BLOK OPERACYJNY - ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE

Warszawa 11/12 czerwca 2015 r.

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do udziału w corocznych obradach Sympozjum „Blok Operacyjny – organizacja i funkcjonowanie", które już tradycyjnie stało się miejscem spotkań i wymiany poglądów osób, których praca stale lub częściowo, związana jest z blokiem operacyjnym. Szczególnie zapraszamy też, tych z Państwa, którzy decydują o miejscu bloku operacyjnego w hierarchii struktur szpitala.

W tym roku program, tradycyjnie przygotowany przy czynnym uczestnictwie Panów Prof. Krzysztofa Bieleckiego i Prof. Tadeusza Szretera, skupia się przede wszystkim na zagadnieniach praktycznych.

Poza już prawie stałymi zagadnieniami dotyczącymi ciągle aktualnej problematyki zakażeń oraz nowości w bloku operacyjnym, przygotowano nowe tematy sesji, nie omawiane szerzej w ubiegłych latach.
Odwołania postępowań o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2015 i latach następnych


| 2015-04-02

Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Joannitów 6, 50-525 Wrocław informuje, że w dniu 27 marca 2015 zostały odwołane n/w postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

  • 01-15-000025/LSZ/03/3/01,
  • 01-15-000026/LSZ/03/3/01.

Renata Maciążek
Wydział Organizacyjny DOW NFZ
Ogłoszenie postępowania o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2015 i latach następnych


| 2015-04-02

Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Joannitów 6, 50-525 Wrocław w oparciu o zapis § 3 ust.5 pkt 2  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy przesyła informację, że w dniu 31 marca 2015 r. zostało ogłoszone postępowanie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku  2015 i latach następnych, w rodzaju: rehabilitacja lecznicza, zgodnie z ogłoszeniem postępowania, które stanowi załącznik do niniejszej wiadomości.

Ogłoszenie o postępowaniu zostało opublikowane na stronie internetowej Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ: www.nfz-wroclaw.pl

Renata Maciążek
Wydział Organizacyjny DOW NFZ
Poszukiwani dziennikarze i lekarze


| 2015-03-30

Redakcja gazety Dolnośląskiej Izby Lekarskiej „Medium”

poszukuje do współpracy

dziennikarzy (najchętniej medycznych)
i lekarzy z zacięciem dziennikarskim.

Forma współpracy: umowa o dzieło (tzw. wierszówka)

Wymagania:

  • minimum roczne doświadczenie w pisaniu i redagowaniu tekstów (najchętniej o tematyce medycznej – związanej ze środowiskiem lekarskim),
  • znajomość ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (dot. dziennikarzy)

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz próbki tekstów na adres: redakcja@dilnet.wroc.pl

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.
Konkurs na funkcję kierownika Studium Doktoranckiego


| 2015-03-30

Dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ogłasza konkurs na funkcję
kierownika

Studium Doktoranckiego

Szczegółowe informacje
Ogłoszenia postępowań o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2015 i latach następnych


| 2015-03-28

Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Joannitów 6, 50-525 Wrocław w oparciu o zapis § 3 ust.5 pkt 2  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy przesyła informację, że w dniu 26 marca 2015 r. zostały ogłoszone postępowania o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku  2015 i latach następnych, w rodzaju: leczenie szpitalne, zgodnie z ogłoszeniem postępowań, które stanowią załącznik 1 oraz załącznik 2 do niniejszej wiadomości.

Ogłoszenie o postępowaniu zostało opublikowane na stronie internetowej Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ: www.nfz-wroclaw.pl

Renata Maciążek
Wydział Organizacyjny DOW NFZ
Ogłoszenie postępowania o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2015 i latach następnych


| 2015-03-28

Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Joannitów 6, 50-525 Wrocław w oparciu o zapis § 3 ust.5 pkt 2  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy przesyła informację, że w dniu 25 marca 2015 r. zostało ogłoszone postępowanie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku  2015 i latach następnych, w rodzaju: leczenie szpitalne, zgodnie z ogłoszeniem postępowania, który stanowi załącznik do niniejszej wiadomości.

Ogłoszenie o postępowaniu zostało opublikowane na stronie internetowej Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ: www.nfz-wroclaw.pl

 

Renata Maciążek
Wydział Organizacyjny DOW NFZ
Ogłoszenia postępowań o udzielanie świadczen opieki zdrowotnej w roku 2015 i latach następnych


| 2015-03-25

Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Joannitów 6, 50-525 Wrocław w oparciu o zapis § 3 ust.5 pkt 2  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy przesyła informację, że w dniu 23 marca 2015 r. zostały ogłoszone postępowania o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku  2015 i latach następnych, w rodzaju: leczenie szpitalne, zgodnie z ogłoszeniami postępowań, które stanowią załącznik do niniejszej wiadomości.

 

Załacznik 1, Załacznik 2, Załacznik 3, Załacznik 4, Załacznik 5.

Ogłoszenia o postępowaniach zostały opublikowane na stronie internetowej Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ: www.nfz-wroclaw.pl

 

 

Renata Maciążek
Wydział Organizacyjny DOW NFZ
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Stomatologia na co dzień” (8-10.05.2015)


| 2015-03-23

Komisja Stomatologiczna ORL w Krakowie serdecznie zaprasza na
Konferencję Naukowo-Szkoleniową Lekarzy Stomatologów pod tytułem

„Stomatologia na co dzień”,

która odbędzie się w Hotelu Mercure Dosłońce Conference & SPA w Racławicach w dniach 08-10 maja 2015 roku.

Szczegóły w poniższym linku: http://oilkrakstom.pl/
Ogłoszenie postępowania o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2015 i latach następnych


| 2015-03-21

Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Joannitów 6, 50-525 Wrocław w oparciu o zapis § 3 ust.5 pkt 2  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy przesyła informację, że w dniu 19 marca 2015 r. zostało ogłoszone postępowanie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku  2015 i latach następnych, w rodzaju: leczenie stomatologiczne, zgodnie z ogłoszeniem postępowania, który stanowi załącznik do niniejszej wiadomości.

Ogłoszenie o postępowaniu zostało opublikowane na stronie internetowej Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ: www.nfz-wroclaw.pl

Renata Maciążek
Wydział Organizacyjny DOW NFZ
Kasy fiskalne - wątpliwości


| 2015-03-18

W związku z wątpliwościami jakie pojawiły w zakresie ewidencjonowania przy zastosowaniu kas fiskalnych nieodpłatnych usług świadczonych przez lekarzy, poniżej zamieszczamy dwa stanowiska Ministerstwa Finansów stanowiące odpowiedzi na wystąpienia Izby Skarbowej we Wrocławiu oraz Prezesa NRL Macieja Hamankiewicza.

Z nadesłanych przez Ministerstwo Finansów odpowiedzi wynika, że świadczenie nieodpłatnych  usług przez lekarzy i lekarzy dentystów nie wymaga ewidencjonowania w kasie fiskalnej.

NRL/ZRP/MK/65-1/167/2015

PT7.81162.4.2015.JDI.57

PT7.8162.1.4.2015.JDI.15

 
Ogłoszenia o konkursach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowichach


| 2015-03-17

Prodziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ogłasza konkurs:

O. Kl. Wrodzonych Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej
Kolegium Kształcenia Podzplomowego
O. Kl. Kardiologii
K. Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii
K. i Kl. Chorób Płuc i Gruźlicy
VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Nieswoiste zapalenia jelit u dzieci (16.05.2015)


| 2015-03-15

II Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia
Kierownik: Prof. dr hab. Barbara Iwańczak
 

Program VII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej

pt. Nieswoiste zapalenia jelit u dzieci

16 maja 2015r (sobota)
Dom Jana Pawła II, Wrocław, św. Idziego 2

Więcej aktualności:


Dolnośląska Izba Lekarska © 2014
Administrator serwisu: Wiktor Wolodkowicz