Wyszukaj:
Osób online: 7.
Odwiedzin: 1196122


Dolnośląska Izba Lekarska


Uroczystość wręczenia ograniczonego Prawa Wykonywania Zawodu


| 2014-09-22

Szanowni Państwo!

Uprzejmie zapraszamy na uroczystość wręczenia ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty, która odbędzie się  18 września 2014r. (czwartek) o godz. 09.30 
oraz  
na uroczystość wręczenia ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza, 
która odbędzie się  22 września 2014r. (poniedziałek) o godz. 09.30. Uroczystości odbędą się w sali konferencyjnej Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu przy ul. Kazimierza Wielkiego 45 (I p.).

ZAPISY NA UROCZYSTOŚĆ W SEKRETARIACIE
Konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie psychiatrii dla lekarza specjalisty w DCZP sp. z o.o. we Wrocławiu


| 2014-09-19
I Małopolski Kongres Zdrowia Publicznego - Kraków, 3-4.XI.2014 r.


| 2014-09-19
List Prezesa NRL do lekarzy i lekarzy dentystów ws. składki członkowskiej w 2015 r.


| 2014-09-19

Szanowni Państwo,

 

W załączeniu przesyłam list Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej dr. Macieja Hamankiewicza do lekarzy i lekarzy dentystów ws. składki członkowskiej w 2015r.

 

Z poważaniem,

--

Aleksandra Leonowicz

Sekretariat

Naczelnej Izby Lekarskiej

ul Jana Sobieskiego 110

00-764 Warszawa

tel. (22) 559-13-24

fax. (22) 559-13-23

e-mail. sekretariat@hipokrates.org

 

www.nil.org.pl
Seminarium w ramach cyklu edukacyjnego Prawo a Medycyna - Transgraniczna opieka medyczna a odpowiedzialność lekarza


| 2014-09-19

Seminarium w ramach cyklu edukacyjnego Prawo a Medycyna

Transgraniczna opieka medyczna a odpowiedzialność lekarza

Organizatorzy: Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. oraz Dolnośląska Izba Lekarska

Kierownik naukowy dr hab. n. med. Andrzej Wojnar

Termin: 3 października 2014 r., (piątek) | Czas trwania: 14.30 -18.00
Miejsce: Dolnośląska Izba Lekarska, ul. Kazimierza Wielkiego 45 we Wrocławiu

Punkty edukacyjne
Sympozjum z okazji X-lecia metody FITS pt. "Nowe możliwości terapeutyczne w leczeniu skolioz"


| 2014-09-16

Zapraszamy na sympozjum z okazji X - lecia metody FITS
Funkcjonalnej Indywidualnej Terapii Skolioz pt.

NOWE MOŻLIWOŚCI TERAPEUTYCZNE W LECZENIU SKOLIOZ
Dwudniowe szkolenia Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia dla kadry medycznej i zarządzającej w ochronie zdrowia


| 2014-09-14

Zaproszenie

Ramowy program

Organizatorem i realizatorem cyklu szkoleń jest InterIT Spółka z o.o.. Celem uzyskania szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny pod numer 504315586  lub mailowy alicja.pakalska@interit.eu
VII Ogólnopolska Konferencja Wolontariatu Hospicyjnego "Wiara a jakość posługi" 26-28.09.2014


| 2014-09-14
KOMUNIKAT


| 2014-09-14

Uwaga lekarze prowadzący praktyki zawodowe.

 

 

W związku z napływającymi do Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu skargami od lekarzy, członków DIL, prowadzących praktyki zawodowe, z których wynika, że telefonicznie kontaktuje się z nimi pracownik Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego i informuje o konieczności odbycia przez w/w lekarzy (odpłatnych) szkoleń z zakresu korzystania ze środowiska i gospodarowania odpadami, Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu informuje, że lekarze prywatnie praktykujący nie mają obowiązku uczestniczyć w jakichkolwiek szkoleniach dotyczących ochrony środowiska i gospodarowania odpadami.

 

Ponadto DIL wystąpiła do Wydziału Środowiska Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu z prośbą o wyjaśnienie sprawy i wyrażenie opinii w przedmiotowym zakresie.
XXIV Sympozjum Historii Farmacji pt. "Historia panaceum. Między marzeniem a oszustwem", 28-29.05.2015r.


| 2014-09-08

Szanowni Państwo,

Organizatorzy - Zespół Sekcji Historii Farmacji Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego oraz Zakład Historii Medycyny i Pielęgniarstwa Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zapraszają gorąco do wzięcia udziału w XXIV Sympozjum Historii Farmacji pt. "Historia panaceum. Między marzeniem a oszustwem", które odbędzie się w Bydgoszczy w dniach 28 - 29 maja 2015 r. W załączniku przesyłamy Komunikat I wraz formularzem zgłoszeniowym.

Z poważaniem

 

dr Wojciech Ślusarczyk

Zakład Historii Medycyny i Pielęgniarstwa Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu "Historia panaceum. Między marzeniem a oszustwem"
Konferencja "Evidence-based medicine a prawdy i mity w medycynie", 7.10.2014, Kraków


| 2014-09-08

Małopolski Ośrodek Medycyny Translacyjnej zaprasza do wzięcia udziału w konferencji

"Evidence-based medicine a prawdy i mity w medycynie" , która odbędzie się 7 października 2014 r. w Krakowie.

 

Idee Evidence-based medicine, zwanej medycyną opartą na wiarygodnych i aktualnych publikacjach, są rozpowszechniane w Polsce od kilkunastu lat. Coraz więcej lekarzy zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne w codziennej praktyce jest bycie na bieżąco z aktualnymi i istotnymi w praktyce klinicznej wytycznymi, przeglądami systematycznymi i badaniami oryginalnymi.
Sąd Okręgowy we Wrocławiu pilnie poszukuje biegłych sądowych z zakresu medycyny ze wszystkich specjalności!!!


| 2014-09-08

Sąd Okręgowy we Wrocławiu pilnie poszukuje biegłych sądowych z zakresu medycyny ze wszystkich specjalności.
Szczegółowe informacje można uzyskać w oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego we Wrocławiu ul. Sądowa 1 pok 304 IIIp. tel 71/3704205 lub na stronie internetowej BIP Sądu Okręgowego we Wrocławiu

 LIST Z SĄDU OKRĘGOWEGO WE WROCŁAWIU
I Indywidualny Turniej Badmintona o Puchar Podkarpacia Branży Optycznej - 11 październik 2014


| 2014-09-08

Zaproszenie na :

 

I Indywidualny Turniej Badmintona o Puchar Podkarpacia Branży Optycznej - 11 października 2014

 

Ropczyce - Hala Sportowo - Widowiskowa w Ropczycach ul. Konopnickiej 3
XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii


| 2014-09-05

Szanowni Państwo,
Uprzejmie zapraszamy do udziału
w XVI Kongresie Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii,
który obędzie się w dniach 25-27 września 2014 r. we Wrocławiu.
Miejsce Kongresu: Wrocławskie Centrum Kongresowe i Hala Stulecia ul. Wystawowa 1, Wrocław

Szczegóły na stronie internetowej: http://www.symposion.pl/xvi-kongres-ptge

prof. Leszek Paradowski
Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego
XVI Kongresu Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii
Ogłoszenia postępowań o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2014 i latach następnych


| 2014-08-31

Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ w oparciu o zapis § 1 ust.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15.12.2004 r.  w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zapraszania do udziału w rokowaniach, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej oraz jej zadań przesyła ogłoszenie postępowania o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku  2014, z dnia 28 sierpnia 2014 r. w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz z dnia 29.09.2014 r. w rodzaju leczenie szpitalne.

Renata Maciążek                                      

 

Wydział Organizacyjny DOW NFZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2
Konferencja "Żywienie, zdrowie i choroby"


| 2014-08-27

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 22.11.2014 odbędzie się V edycja Konferencji Naukowej „Żywienie Zdrowie i Choroby”.

Miejsce konferencji: Wrocławskie Centrum Kongresowe.
Szczegóły na stronie internetowej www.zzich.pl

Z wyrazami szacunku,
Zarząd Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii
Pismo z Ministerstwa Zdrowia ws. dyżurów


| 2014-08-25

Do pobraniaWięcej aktualności:


Dolnośląska Izba Lekarska © 2014
Administrator serwisu: Maciej Skórski