Wyszukaj:
Osób online: 12.
Odwiedzin:


Dolnośląska Izba Lekarska

Dehumanizacja medycyny (10.10.2015)


Konferencja

Dehumanizacja medycyny

10.10.2015 (sobota) godz. 10.00
Patroni medialni:
Dom Lekarza w Katowicach, ul. Grażyńskiego 49 a

Informacje
Konkurs na pilotażowe tworzenie i funkcjonowanie dziennych domów opieki medycznej


Konkurs na pilotażowe tworzenie i funkcjonowanie dziennych domów opieki medycznej

- spotkanie dot. możliwości pozyskania środków odbędzie się w Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej 09.10.15r. o 15:15.

Szczegóły konkursu przedstawi

Krzysztof Górski
Naczelnik Wydziału Instytucji Wdrażającej PO KL
Departament Funduszy Europejskich
Ministerstwo Zdrowia

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w terminie do 30 października 2015 r.
Nekrolog

Poszukiwany TECHNIK INFORMATYK


Dolnośląska Izba Lekarska z siedzibą we Wrocławiu
przy ul. Kazimierza Wielkiego 45

poszukuje kandydatów na stanowisko

TECHNIK  INFORMATYK
NEPALU HIMALAJE – POMOC


NEPALU HIMALAJE – POMOC
Wystawa i aukcja dedykowana Kamilowi i Mikołajowi
Autor: Jacek deHo Cieżkowicz

http://nepalu-himalaje-pomoc.pl/

Nepal – jeden z najbardziej niezwykłych krajów świata, jest geograficzno-przyrodniczo-etnicznym cudem pomiędzy ośnieżonymi szczytami Himalajów, najwyższych gór Ziemi, a zielonymi równinami Teraju. W cieniu Mount Everestu żyje 25 milionów ludzi, stanowiących tygiel ras, kultur, religii i obyczajów.
W kwietniu 2015 roku w tym wspaniałym kraju wystąpiło bardzo silne trzęsienie ziemi, które spowodowało katastrofalne skutki. Zginęło tysiące mieszkańców, liczba rannych do tej pory nie  została oszacowana, na wielkich obszarach kraju zniszczeniu uległy budynki, drogi i pola. Następstwa tej katastrofy tektonicznej trwają do dziś. Wielka część społeczeństwa nepalskiego pozbawiona jest domów i elementarnych środków do życia.  Szczególnie ciężki los  dotyka wiele  nepalskich dzieci, które często są sierotami, bo podczas trzęsienia ziemi straciły rodziców i bliskich.
Możemy im pomóc. Mamy nakaz moralny im pomóc. Musimy im pomóc.
Jacek deHo Cieżkowicz  zaprasza wszystkich do udziału w aukcji swoich obrazów o tematyce nepalsko-himalajskiej, cały dochód ze sprzedaży prac zostanie przeznaczony  na pomoc dla ofiar trzęsienia ziemi w Nepalu.
Elektronicznych zwolnień – e-ZLA od 2016 r. (Legnica)(08.10.2015)


Darmowe szkolenie dla lekarzy w legnickim Oddziale ZUS

Legnicki Oddział ZUS serdecznie zaprasza lekarzy z regionu na bezpłatne szkolenie dotyczące „Elektronicznych zwolnień – e-ZLA od 2016 r.”. Szkolenie odbędzie się w dniu 8 października 2015 r. (czwartek) w siedzibie Oddziału ZUS w Legnicy przy ul. Władysława Grabskiego 26, o godz. 15.30, w sali nr 200. Szkolenie organizowane jest w związku z październikowymi Dniami Ubezpieczonego w ZUS.

Celem organizowanego szkolenia jest zapoznanie lekarzy z korzyściami i ułatwieniami elektronicznego wystawiania zwolnień lekarskich pacjentom, które będzie możliwe już od stycznia 2016 r.
Apel Prezydium NRL do Ministra Zdrowia w sprawie podjęcia działań legislacyjnych zmierzających do zapewnienia należytej ochrony tajemnicy lekarskiej


Apel Prezydium NRL do Ministra Zdrowia w sprawie podjęcia działań legislacyjnych zmierzających do zapewnienia należytej ochrony tajemnicy lekarskiej
WYBORY PARLAMENTARNE 2015 - LEKARZE – KANDYDACI DO SEJMU I SENATU


WYBORY PARLAMENTARNE 2015
IX Charytatywna Gala Karnawałowa.

II edycja studiów podyplomowych w zakresie ŻYWIENIA KLINICZNEGO


Centrum Kształcenia Podyplomowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
serdecznie zaprasza na II edycję studiów podyplomowych w zakresie

ŻYWIENIA KLINICZNEGO

Jaki mamy cel?
Żywienie kliniczne i dietetyka stanowią integralną część leczenia większości chorób przewlekłych przebiegających z niedożywieniem. Naszym celem jest przygotowanie kadr do pracy w zespołach leczenia żywieniowego i sprawowania opieki żywieniowej nad chorymi w szpitalach oraz doskonalenie i pogłębienie ich wiedzy i umiejętności w tym zakresie.
Kurs medyczny "WYKORZYSTANIE NARZĘDZI ELEKTRONICZNYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH" (10 grudnia 2015)

IX Świętokrzyskich Warsztatów EKG, Holtera EKG i 24 Godzinnego Monitorowania Ciśnienia Tętniczego Krwi


IX  Świętokrzyskich Warsztatów EKG, Holtera EKG i 24 Godzinnego Monitorowania Ciśnienia Tętniczego Krwi

już 27.11.2015 roku w Ameliówce koło Kielc
Konferencja Krok za krokiem do uczestnictwa (11-12.12.2015)


W imieniu Komitetu Organizacyjnego Konferencji  pt. „Krok za krokiem do uczestnictwa” mamy przyjemność zaprosić do uczestnictwa w naszej konferencji, która odbędzie się  w Zamościu w dniach 11-12 grudnia 2015 roku.

Mamy nadzieję, że to spotkanie będzie okazją do interdyscyplinarnej i międzynarodowej dyskusji o problemach dzieci z mózgowym porażeniem  w odniesieniu do biopsychospołecznego modelu niepełnosprawności i ICF.

Mózgowe porażenie dziecięce i inne neurorozwojowe niepełnosprawności  są  obszernym problemem i wymagają  wszechstronnego i holistycznego podejścia. Celem naszych działań jest  prawdziwe zwiększenie uczestnictwa osób z porażeniem mózgowym w życiu społecznym na równi z innymi ludźmi.

Do udziału w naszej konferencji  zapraszamy  lekarzy, terapeutów, nauczycieli i innych specjalistów oraz organizatorów interdyscyplinarnego wsparcia zajmujących się kompleksowo problematyką niepełnosprawności osób z mózgowym porażeniem dziecięcym.
Ogłoszenie postępowanie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2015 i latach następnych


Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Joannitów 6, 50-525 Wrocław w oparciu o zapis § 3 ust.5 pkt 2  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy przesyła informację, że w dniu 05 października 2015 r. zostało ogłoszone postępowanie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku  2015 i latach następnych, w rodzaju: leczenie szpitalne, zgodnie z ogłoszeniem postępowania, które stanowi załącznik do niniejszej wiadomości.

Ogłoszenie o postępowaniu zostało opublikowane na stronie internetowej Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ: www.nfz-wroclaw.pl

 

Anna Bryś-Correia
Wydział Organizacyjny DOW NFZ


Ostrzeżenie dla lekarzy i lekarzy dentystów - Prośby o dofinansowanie


Informujemy, że Prezes NRL Maciej Hamankiewicz nie przesyłał do lekarzy i lekarzy dentystów żadnych pism, w których zwraca się z prośbą o dofinansowanie w kwocie 50 zł miesięcznika „Puls im. Prof. Jana Nielubowicza” ani innych wydawnictw izbowych.

Zalecamy lekarzom i lekarzom dentystom niereagowanie na tego typu prośby i jednocześnie informujemy, że w stosunku do osób, które podszywając się pod Prezesa NRL rozsyłają do lekarzy i lekarzy dentystów ww. korespondencję, podjęte zostaną odpowiednie kroki prawne.

Zwracamy się także z prośbą o niezwłoczne zgłaszanie do Naczelnej Izby Lekarskiej wszelkich przypadków otrzymywania tego typu korespondencji.
Ogłoszenie postępowanie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2015 i latach następnych


Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Joannitów 6, 50-525 Wrocław w oparciu o zapis § 3 ust.5 pkt 2  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy przesyła informację, że w dniu 24 września 2015 r. zostało ogłoszone postępowanie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku  2015 i latach następnych, w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, zgodnie z ogłoszeniem postępowania, które stanowi załącznik do niniejszej wiadomości.

Ogłoszenie o postępowaniu zostało opublikowane na stronie internetowej Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ: www.nfz-wroclaw.pl

Anna Bryś-Correia
Wydział Organizacyjny DOW NFZ


ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE


ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE
Konferencja "NOWE WYZWANIA W OPIECE NAD KOBIETĄ, MATKĄ I DZIECKIEM" (4 listopada 2015)


Więcej aktualności:


Dolnośląska Izba Lekarska © 2014
Administrator serwisu: Wiktor Wolodkowicz