Wyszukaj:
Osób online: 30.
Odwiedzin: 128956


Dolnośląska Izba Lekarska


DOLNOŚLĄSKIE SPOTKANIE PEDIATRÓW (14.03.2015)


| 2015-01-30

Dolnośląski Oddział Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
we współpracy z Wojewódzkim Konsultantem w dziedzinie pediatrii dla województwa dolnośląskiego
serdecznie zaprasza na

DOLNOŚLĄSKIE SPOTKANIE PEDIATRÓW

- konferencję naukowo-szkoleniową, która odbędzie się w dniu

14.03. 2015 r. (sobota) w godzinach od 9.30 – do 14.30 w Hotelu Radisson Blu, ul Purkyniego 10
Zmiany ordynacji podatkowej na 2015 r. - lekarze i lekarze dentyści prowadzcy praktyki prywatne


| 2015-01-29

Zapraszam na spotkanie z Panią Barbarą Mieczkowską - doradcą podatkowym -  nr wp 06632,

które odbędzie się w dniu 12.02.2015 r.(czwartek) o godz. 18,00 w siedzibie  naszej Delegatury DIL - ul. Moniuszki 1/1, Wałbrzych.
Kurs medyczny "STOMATOLOGIA NEUROMIĘŚNIOWA. JAK PROWADZIĆ PACJENTÓW Z PROBLEMAMI OKLUZYJNYMI?" (27 lutego 2015)


| 2015-01-20Konferencja "INFORMOWANIE PACJENTA I UZYSKIWANIE ZGODY NA LECZENIE" (30 marca 2015)


| 2015-01-19Kurs medyczny "MOŻLIWOŚCI ROZWOJU PRYWATNYCH PRAKTYK STOMATOLOGICZNYCH W KONTEKŚCIE PRAWA MEDYCZNEGO" (17 kwietnia 2015)


| 2015-01-19Konferencja "DIAGNOSTYKA I LECZENIE ZMIAN NA BŁONACH ŚLUZOWYCH" (31 stycznia 2015)


| 2015-01-19Konferencja "NOWORODEK - PACJENT WIELOSPECJALISTYCZNY" (6 marca 2015)


| 2015-01-14Konferencja "RAK PŁUCA - AKTUALNE PROBLEMY" (6 lutego 2015)


| 2015-01-14VI BAL LEKARZA


| 2015-01-13

Dolnośląska Rada Lekarska
zaprasza na
VI BAL LEKARZA
który odbędzie się 14 lutego 2015 r. (sobota)
w siedzibie DIL przy ul. Kazimierza Wielkiego 45 we Wrocławiu.

Koszt uczestnictwa w Balu Lekarza wynosi 225 zł od osoby/450 zł od pary.
Lekarze z PZ otwierają gabinety! Doszli do porozumienia z ministrem Arłukowiczem


| 2015-01-12

Lekarze z PZ otwierają gabinety!
Doszli do porozumienia z ministrem Arłukowiczem

‒ 7 stycznia o godz. 6.00, po 14 godz. morderczych negocjacji, osiągnięto porozumienie z MZ. Poradnie będą otwarte sukcesywnie, od dzisiaj jak tylko dotrzemy do pracy – poinformował Izbę Zespół Negocjacyjny FPZ.

CO USTALONO?

Prezes NFZ zobowiązał się do ogłoszenia w dniu dzisiejszym (7 stycznia 2015 r.) zmienionego zarządzenia zawierającego wynegocjowane zapisy.

a. Umowy będą aneksowanie od 1 stycznia 2015 z zachowaniem ważności deklaracji i numerów recept.

b. Deklaracje pacjentów nieuprawnionych (czerwonych) nie tracą ważności - bez konieczności zbierania nowych deklaracji.

c. W trakcie obowiązywania umowy jej zapisy nie mogą być zmienione bez zgody drugiej strony.

d. W harmonogramach pracy lekarzy obowiązuje zapis pomiędzy 8 a 18.

e. Zlikwidowano konieczność corocznego potwierdzania rachunku bankowego.

f. Kontrole mogą trwać maksymalnie 12 dni. Muszą być zgłaszane 48 godz. wcześniej.

g. Umowy będą trwały maksymalnie 12 miesięcy.

h. Wskaźnik skuteczności onkologicznej będzie jeszcze przedmiotem uzgodnień po wcześniejszym monitoringu.

i. Wprowadzony zostanie zapis ustawowy dotyczący powołania koronerów i zmian w zasadach stwierdzania zgonów.

j. od stycznia stawka kapitacyjna wzrośnie do 140,4 zł.:

k. od 1 lipca stawka kapitacyjna dla przychodni, które sprawozdawały badania wyniesie 142,08 zł.

l. od 1 sierpnia 2015 dla przychodni, które osiągną wskaźnik wykonywania badań, który określi NFZ wyniesie 144,00 zł.

Możliwość wydawania kary onkologicznej będzie przedmiotem dalszych uzgodnień.

Nie wszystkie negocjowane sprawy zostały rozwiązane, część z nich będzie rozłożonych w czasie, chodzi m.in. o monitorowanie wdrażania pakietu onkologicznego.

Dolnośląska Rada Lekarska, która od początku tego sporu solidaryzowała się z PZ, dziękuje Kolegom za wytrwałą walkę o dobro pacjenta.
DOBRA WSPÓŁPRACA Z MAŁYM PACJENTEM PODSTAWĄ LECZENIA DOŚWIADCZENIA EUROPEJSKICH EKSPERTÓW W LECZENIU DZIECI I MŁODZIEŻY - III EDYCJA (17-18.04.2015)


| 2015-01-12

DOBRA WSPÓŁPRACA Z MAŁYM
PACJENTEM PODSTAWĄ LECZENIA

DOŚWIADCZENIA EUROPEJSKICH EKSPERTÓW
W LECZENIU DZIECI I MŁODZIEŻY - III EDYCJA

17-18 kwietnia 2015 r. /piątek, sobota/

Hotel Nadmorski, Gdynia, ul. Ejsmonda 2
Przewodnicząca Komitetu Naukowego i Organizacyjnego:
prof. dr hab. n. med. Katarzyna Emerich
Stanowisko Prezydium NRL z dn. 3 stycznia 2015 r. w sprawie aktualnej sytuacji w systemie ochrony zdrowia


| 2015-01-11

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło w dniu 3 stycznia 2015 r. stanowisko w sprawie aktualnej sytuacji w systemie ochrony zdrowia o następującej treści:

"Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wyraża stanowczą dezaprobatę dla działań Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z wprowadzaniem tzw. pakietu onkologicznego.

Odpowiedzialność za chaos związany z wprowadzeniem w życie źle przygotowanego pakietu onkologicznego ponosi wyłącznie kierownictwo Ministerstwa Zdrowia, które przy opracowywaniu przepisów pakietu od samego początku całkowicie ignorowało głos środowisk medycznych. 
VIII CHARYTATYWNA GALA KARNAWAŁOWA PRZYJACIÓŁ FUNDACJI LEKARSKIEJ PRO SENIORE (14.02.2015)


| 2015-01-10

VIII CHARYTATYWNA GALA KARNAWAŁOWA PRZYJACIÓŁ FUNDACJI LEKARSKIEJ PRO SENIORE (14.02.2015)
II KKNS "Socjologia medycyny - promocja zdrowia - starzenie"


| 2015-01-07

Szanowni Państwo,
dziękujemy wszystkim, którzy przesłali zgłoszenia udziału w II KKNS „Socjologia medycyny – promocja zdrowia – starzenie”.
Jednocześnie przypominamy Osobom, które są zainteresowane uczestnictwem w konferencji, a nie zadeklarowały jeszcze udziału, że termin przesyłania zgłoszeń mija 16.01.2015 r.
Szczegółowe informacje o Konferencji, komunikaty konferencyjne oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie: http://www.skn-promocjizdrowia.eu/konf-promocjizdrowia2.htm
Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji.

Z wyrazami szacunku – Komitet Organizacyjny

http://www.skn-promocjizdrowia.eu/konf-promocjizdrowia2.htm#

https://www.facebook.com/events/1464237897121488/
Komunikat dla lekarzy - zasady refundacji leków przeciwdrgawkowych


| 2015-01-07

Wydział Gospodarki Lekami przekazuje  w załączeniu do wiadomości i stosowania stanowisko Ministerstwa Zdrowia w sprawie interpretacji zakresu wskazań do refundacji leków przeciwdrgawkowych.

Joanna Krzywkowska
Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami


Komunikat - Zmiana wysokości składki od 1 stycznia 2015 r.


| 2014-12-29

UWAGA!!!!!!!
Z dniem 1 stycznia 2015 roku zmienia się wysokość obowiązkowej składki członkowskiej !

Zgodnie z uchwałą Naczelnej Rady Lekarskiej Nr 27/14/VII z 5 września 2014 r. z dniem
1 stycznia 2015 r. zmienia się wysokość składki członkowskiej na rzecz izby lekarskiej.

Uchwała ustala wysokość składki obowiązującej lekarza lub lekarza dentystę,członka okręgowej izby lekarskiej na 60 zł miesięcznie.

Lekarz / lekarz dentysta posiadający ograniczone prawo wykonywania zawodu opłaca składkę w wysokości 10 zł miesięcznie.

Stałe zwolnienie z obowiązku opłacania składki przysługuje lekarzowi, który ukończył 75 lat lub został skreślony z rejestru członków okręgowej izby lekarskiej.

Czasowe zwolnienie z opłacania składki przysługuje lekarzowi, który złożył oświadczenie, że nie osiąga przychodów z tytułu wykonywania zawodu oraz ze źródeł przychodów wymienionych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyłączeniem renty lub emerytury, w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub ustaw regulujących zaopatrzenie emerytalne służb mundurowych. Czasowe zwolnienie przysługuje tylko na okres nieosiągania powyżej opisanych przychodów.

Lekarz, który przed wejściem w życie uchwały, miał ustaloną miesięczną wysokość składki na kwotę 10 złotych, opłaca składkę w tej kwocie do czasu nabycia prawa do zwolnienia z obowiązku opłacania składki.

Lekarz, który przed wejściem w życie uchwały, uzyskał prawo do zwolnienia z obowiązku opłacania składki zachowuje prawo do zwolnienia do czasu zaistnienia zdarzenia skutkującego powstaniem obowiązku opłacania składki.

Wszelkie zmiany mające wpływ na wysokość składki członkowskiej należy zgłaszać w izbie lekarskiej w terminie do 30 dni. Zmiany te skutkują od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym DRL podjęła stosowną uchwalę.

Składkę za dany miesiąc opłaca się do końca tego miesiąca lub z dowolnym wyprzedzeniem.

Uchwała Nr 27/14/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 5 wrzesnia 2014r. w sprawie wysokosci składki członkowskiej

Oświadczenie o nieosiąganiu przychodu (wymaganie przy zwolnieniu z opłacania składek na rzecz DIL)

Oświadczenie o osiąganiu przychodu (wymaganie przy wznowieniu opłacania składek na rzecz DIL)

Dział Składek DIL
Ogłoszenie postępowania o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2014 i latach następnych


| 2014-12-22

Ogłoszenie postępowania o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2014, z dnia 19 grudnia 2014 r. w rodzaju: leczenie szpitalne.
II Międzynarodowa Konferencja Medyczna: Integracyjne podejście w profilaktyce i leczeniu chorób przewlekłych i onkologicznych (18.04.2015)


| 2014-12-16
Konferencja Wyzwania współczesnej rehabilitacji i pielęgnacji


| 2014-12-10

Wyzwania współczesnej rehabilitacji i pielęgnacji

Konferencja adresowana jest do osób zawodowo, naukowo lub społecznie zajmujących się problematyką szeroko rozumianej rehabilitacji, także sportowej, między innymi: rehabilitantów, fizjoterapeutów, neurologów, pielęgniarek oraz studentów tych kierunków kształcenia. Szczególnie koncentrować będziemy się na rehabilitacji i pielęgnacji pacjenta po udarze.

Celem konferencji jest ukazanie blasków i cieni współczesnej rehabilitacji i pielęgnacji, zaprezentowanie najnowszych rozwiązań, produktów i usług w tym obszarze oraz stworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń i wiedzy specjalistów i praktyków.

Więcej aktualności:


Dolnośląska Izba Lekarska © 2014
Administrator serwisu: Wiktor Wolodkowicz