Wyszukaj:
Osób online: 10.
Odwiedzin: 1433898


Dolnośląska Izba Lekarska
konferencja prasowa na temat tzw. „pakietu onkologicznego”


| 2015-03-20

Szanowni Państwo,

uprzejmie zapraszamy na konferencję prasową na temat tzw. „pakietu onkologicznego”, która odbędzie się 22 grudnia 2014 r., o godz. 14.00, w siedzibie Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu przy ul. K. Wielkiego 45 (Sala szkoleniowa 1.02, I p.).

W spotkaniu udział wezmą:

  • Jacek Chodorski – Prezes Dolnośląskiej Rady Lekarskiej we Wrocławiu,
  • Jacek Krajewski – Prezes Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie,
  • Wiktor Wolfson – Przewodniczący Zarządu Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska,
  • Bartosz Hajnicz – członek Zarządu Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska.

Wszyscy chcemy skutecznego leczenia onkologicznego, przygotowanego mądrze i na zasadach umożliwiających sprawne leczenie pacjentów.
I BAL SYLWESTROWY ODWOŁANY


| 2015-03-19

Z przykrością zawiadamiany że,
I bal Sylwestrowy został odwołany z powodu zbyt małej liczby osów zainteresowanych.

Serdecznie zapraszamy na VI BAL LEKARZA

| 2014-12-31
VI BAL LEKARZA


| 2014-12-30

Dolnośląska Rada Lekarska
zaprasza na
VI BAL LEKARZA
który odbędzie się 14 lutego 2015 r. (sobota)
w siedzibie DIL przy ul. Kazimierza Wielkiego 45 we Wrocławiu.

Koszt uczestnictwa w Balu Lekarza wynosi 225 zł od osoby/450 zł od pary.
KASY FISKALNE A OBOWIĄZEK LEKARZY


| 2014-12-29

KASY FISKALNE A OBOWIĄZEK LEKARZY

Szanowni Państwo,

którzy jeszcze nie posiadają kasy fiskalnej, prowadzą działalność gospodarczą i dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.  

Kolejne grupy zawodowe z dniem 1 stycznia 2015 r. zostały objęte obowiązkiem zainstalowania kasy fiskalnej. Są wśród nich m.in. lekarze i lekarze dentyści, prawnicy (z wyjątkiem notariuszy), doradcy podatkowi, a także warsztaty motoryzacyjne, zakłady kosmetyczne i fryzjerskie, zakłady gastronomiczne.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. opublikowane  w Dz.U. z 7 listopada 2014 poz. 1544.

Zgodnie z nowymi przepisami Ci z Państwa, którzy rozpoczęli świadczenie usług w zakresie opieki medycznej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w 2014 roku lub w latach wcześniejszych, niezależnie od obrotu osiągniętego w 2014 r., będą musieli rozpocząć ewidencję sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej z dniem 1 marca 2015 r.

Natomiast lekarze oraz lekarze dentyści, którzy po 31 grudnia 2014 r. dopiero rozpoczną świadczenie takich usług, będą musieli zainstalować kasę fiskalną w okresie do dwóch miesięcy od końca miesiąca, w którym wykonali pierwszą tego rodzaju usługę.

1 marca 2015 r. urządzenie musi być już zgłoszone w urzędzie skarbowym, zafiskalizowane i gotowe do rejestrowania sprzedaży. Warto jednak poszukać odpowiedniej kasy już teraz z uwagi na możliwość większego wyboru.

Spełnienie wymogu fiskalizacji kasy w prawidłowym terminie daje prawo do skorzystania ze zwrotu 90% ceny kasy (bez podatku), jednak urząd skarbowy zwróci kwotę nie większą niż 700 zł.

Barbara Mieczkowska
doradca podatkowy
Komunikat - Zmiana wysokości składki od 1 stycznia 2015 r.


| 2014-12-29

UWAGA!!!!!!!
Z dniem 1 stycznia 2015 roku zmienia się wysokość obowiązkowej składki członkowskiej !

Zgodnie z uchwałą Naczelnej Rady Lekarskiej Nr 27/14/VII z 5 września 2014 r. z dniem
1 stycznia 2015 r. zmienia się wysokość składki członkowskiej na rzecz izby lekarskiej.

Uchwała ustala wysokość składki obowiązującej lekarza lub lekarza dentystę,członka okręgowej izby lekarskiej na 60 zł miesięcznie.

Lekarz / lekarz dentysta posiadający ograniczone prawo wykonywania zawodu opłaca składkę w wysokości 10 zł miesięcznie.
Komunikat (24.12.2014)


| 2014-12-24

Biuro Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu oraz delegatury DIL w dniu 24 grudnia 2014 roku (środa) będą nieczynne.
Akcja profilaktyczna w USK


| 2014-12-20

500 badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego wykona do końca 2014 roku Uniwersytecki Szpital Kliniczny. Uczestnictwo w Programie jest bezpłatne – finansuje je Ministerstwo Zdrowia w ramach ogólnopolskiej akcji profilaktycznej. Jego adresatem są osoby bez objawów chorobowych*.

Do badań kwalifikują się osoby w wieku:

  • 50-65 lat,
  • 40-65 lat, których rodzice rodzeństwo lub dzieci chorowały na to schorzenie,

Do programu nie kwalifikują się osoby, które miały wykonywaną kolonoskopię w ciągu ostatnich 10 lat.
XIX Międzynarodową Konferencję Naukowo – Szkoleniową Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych „Rodzina – pocieszenie dla chorego czy powód do zmartwień” (22-24.012015)


| 2014-12-17

Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej, Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej, Zakład Medycyny i Opieki Paliatywnej Katedry Pielęgniarstwa ŚUM w Katowicach, Polskie Towarzystw Pielęgniarskiego Koło Terenowe w Częstochowie
serdecznie zaprasza na

XIX Międzynarodową Konferencję Naukowo – Szkoleniową Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych
 „Rodzina – pocieszenie dla chorego czy powód do zmartwień”

która odbędzie się w dniach
22-24 stycznia 2015 w Częstochowie na Jasnej Górze.
Poruszana tematyka dotyczyć będzie: aspektów medycznych, bólu i innych objawów towarzyszących chorobie, aspektów socjalnych, bioetycznych, psychologicznych i duchowych chorych i ich rodzin, dziecka w rodzinie z chorobą, form pomocy i wsparcia oraz komunikacji interpersonalnej.
lekarz koordynator ratownictwa medycznego


| 2014-12-16

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
POSZUKUJE KANDYDATÓW NA STANOWISKO

lekarz koordynator ratownictwa medycznego
II Międzynarodowa Konferencja Medyczna: Integracyjne podejście w profilaktyce i leczeniu chorób przewlekłych i onkologicznych (18.04.2015)


| 2014-12-16
Konferencja Wyzwania współczesnej rehabilitacji i pielęgnacji


| 2014-12-10

Wyzwania współczesnej rehabilitacji i pielęgnacji

Konferencja adresowana jest do osób zawodowo, naukowo lub społecznie zajmujących się problematyką szeroko rozumianej rehabilitacji, także sportowej, między innymi: rehabilitantów, fizjoterapeutów, neurologów, pielęgniarek oraz studentów tych kierunków kształcenia. Szczególnie koncentrować będziemy się na rehabilitacji i pielęgnacji pacjenta po udarze.

Celem konferencji jest ukazanie blasków i cieni współczesnej rehabilitacji i pielęgnacji, zaprezentowanie najnowszych rozwiązań, produktów i usług w tym obszarze oraz stworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń i wiedzy specjalistów i praktyków.
I Komunikat - II KKNS "Socjologia medycyny - promocja zdrowia - starzenie"


| 2014-12-09

Szanowni Państwo,

szczegółowe informacje dotyczące II Krajowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Socjologia medycyny - promocja zdrowia - starzenie" dostępne są już w II komunikacie konferencyjnym w załączniku oraz na stronie: http://www.skn-promocjizdrowia.eu/konf-promocjizdrowia2.htm#

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w obradach.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego - Joanna Sarbinowska
Sekretarz II KKNS "Socjologia medycyny - promocja zdrowia - starzenie"
Kurs medyczny "JAK WZMOCNIĆ KOMPETENCJE ZESPOŁU W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?" (13 lutego 2015)


| 2014-12-09Ogłoszenie postępowania o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2014 i latach następnych


| 2014-12-08

Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ w oparciu o zapis § 1 ust.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15.12.2004 r.  w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zapraszania do udziału w rokowaniach, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej oraz jej zadań przesyła ogłoszenie postępowania o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2014, z dnia 8 grudnia 2014 r. w rodzaju: leczenie stomatologiczne.

Renata Maciążek
Wydział Organizacyjny DOW NFZ 
Obchody 25-lecia Dolnośląskiej Izby Lekarskiej


| 2014-12-01

UROCZYŚCIE, JUBILEUSZOWO I NA WESOŁO

Ćwierć wieku temu, na fali przemian ustrojowych, Dolnośląska Izba Lekarska wznowiła swoją działalność. 10 listopada i 6 grudnia 1989 r. to daty, które otworzyły nowy rozdział w historii dolnośląskiego samorządu. Podzielony na dwie części Zjazd założycielski wybrał w roku przełomu swych przedstawicieli. Ci zaś z entuzjazmem budowali od podstaw zręby Izby. To pamiętne wydarzenie działacze DIL i ich przyjaciele uczcili 15 listopada 2014 r. w Domu Lekarza we Wrocławiu. 25-lecie dolnośląskiej korporacji lekarskiej świętowało wspólnie ok. 200 osób. Oficjalne uroczystości poprzedziło V Posiedzenie Prezydiów Dolnośląskiej i Saksońskiej Izby Lekarskiej.

Galeria zdjęć z uroczystości: 25-LECIE DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ 25-LECIE DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ (fot. Łanowiecki)
Obowiązek posiadania przez lekarzy kas fiskalnych


| 2014-12-01

Obowiązek posiadania przez lekarzy kas fiskalnych

dniem 1 stycznia 2015 r. wejdzie w życie rozporządzenie ministra finansów, które wprowadza nowe zasady dotyczące zwolnień z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas fiskalnych. Jedną z zasadniczych zmian jest to, że od 2015 r. wszyscy podatnicy wykonujący czynności w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy czy lekarzy dentystów, którzy do tej pory korzystali ze zwolnienia z posiadania kasy fiskalnej, będą musieli dokonać zakupu tego urządzenia i rozpocząć ewidencjonowanie sprzedaży przy jego użyciu.

Obowiązek stosowania kas dotyczy podatników, którzy świadczą usługi opieki medycznej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, a mianowicie lekarzy różnych specjalizacji bezpośrednio świadczących usługi opieki medycznej w prywatnych gabinetach. Nie dotyczy to lekarzy świadczących usługi opieki medycznej w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Rozliczenie z NFZ nie podlega ewidencji na kasie fiskalnej. Jednak przyjęcie przez lekarza prywatnie, choćby jednego pacjenta poza kontraktem z NFZ, skutkować będzie koniecznością wprowadzenia kasy fiskalnej.

Nowe przepisy nie obligują lekarzy do wprowadzenia kas fiskalnych z dniem 01.01.2015 r. Ustawodawca przewidział dwumiesięczny okres przejściowy. Zatem lekarze, którzy do końca 2014 r. zachowali prawo do zwolnienia z obowiązku stosowania kas ze względu na wysokość uzyskanych obrotów, będą zobowiązani rozpocząć ewidencjonowanie przy użyciu kas najpóźniej od 01.03.2015 r. Termin ten jest terminem ostatecznym. Lekarze, którzy pomimo obowiązku ewidencjonowania, nie zainstalują kasy w terminie, stracą prawo do ulgi na jej zakup.

Zatem warto rozejrzeć się wcześniej i przed czasem dokonać wyboru odpowiedniej kasy. Powyższe pozwoli w przyszłości uniknąć błędów związanych z obsługą kasy i przygotować w trybie szkoleniowym użytkownika kasy do jej obsługi, zanim zostanie zafiskalizowana i rozpoczęte zostanie ewidencjonowanie obrotu uzyskanego w ramach prywatnej praktyki lekarskiej.
Konferencja "ZAKAŻENIA U PACJENTÓW POZASZPITALNYCH" (15 maja 2015)


| 2014-11-28Kurs medyczny "LECZENIE ŻYWIENIOWE DLA ZESPOŁÓW ŻYWIENIOWYCH" (10 kwietnia 2015)


| 2014-11-28Warsztaty "STANY NAGŁE W GABINECIE LEKARSKIM - POSTĘPOWANIE PRAKTYCZNE" (różne terminy)


| 2014-11-27
Więcej aktualności:


Dolnośląska Izba Lekarska © 2014
Administrator serwisu: Wiktor Wolodkowicz