Wyszukaj:
Osób online: 11.
Odwiedzin: 1361642


Dolnośląska Izba Lekarska


Komunikat - Zmiana wysokości składki od 1 stycznia 2015 r.


| 2015-01-01

UWAGA!!!!!!!
Z dniem 1 stycznia 2015 roku zmienia się wysokość obowiązkowej składki członkowskiej !

Zgodnie z uchwałą Naczelnej Rady Lekarskiej Nr 27/14/VII z 5 września 2014 r. z dniem
1 stycznia 2015 r. zmienia się wysokość składki członkowskiej na rzecz izby lekarskiej.

Uchwała ustala wysokość składki obowiązującej lekarza lub lekarza dentystę,członka okręgowej izby lekarskiej na 60 zł miesięcznie.

Lekarz / lekarz dentysta posiadający ograniczone prawo wykonywania zawodu opłaca składkę w wysokości 10 zł miesięcznie.
KASY FISKALNE A OBOWIĄZEK LEKARZY


| 2014-12-29

KASY FISKALNE A OBOWIĄZEK LEKARZY

Szanowni Państwo,

którzy jeszcze nie posiadają kasy fiskalnej, a osiągają przychody z działalności gospodarczej od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. 

Kolejne grupy zawodowe z dniem 1 stycznia 2015 r. zostały objęte obowiązkiem zainstalowania kasy fiskalnej. Są wśród nich m.in. lekarze i lekarze dentyści, prawnicy (z wyjątkiem notariuszy), doradcy podatkowi, a także warsztaty motoryzacyjne, zakłady kosmetyczne i fryzjerskie, zakłady gastronomiczne.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. opublikowane  w. Dz.U. z 7 listopada 2014 poz. 1544.

Większość (Ci z Państwa, którzy muszą rozpocząć ewidencjowanie na kasie niezależnie od obrotu osiągniętego w 2014 r.), będą musieli rozpocząć ewidencję sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej z dniem 1 marca 2015 r. Tego dnia urządzenie musi być już zgłoszone w urzędzie skarbowym, zafiskalizowane i gotowe do rejestrowania sprzedaży. Warto jednak poszukać odpowiedniej kasy już teraz z uwagi na możliwość większego wyboru.

Spełnienie wymogu fiskalizacji kasy w terminie przed rozpoczęciem wprowadzania do niej obrotu daje prawo do skorzystania ze zwrotu kwoty do 700 zł.

 

Barbara Mieczkowska

doradca podatkowy

| 2014-12-12

K o m u n i k a t

 

Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu uprzejmie informuje, że lekarze, którzy złożyli wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu po ukończonym stażu podyplomowym, mogą zgłaszać się po odbiór dokumentów od dnia 07.11.2014 r.

Dokumenty można odbierać w biurze Dolnośląskiej Izby Lekarskiej – Wrocław ul. Kazimierza Wielkiego 45,

Rejestr Lekarzy -  I piętro,  pokój nr 1.08  

(w godzinach pracy biura – poniedziałek, środa, piątek 8.00 – 15.30; wtorek 8.00 – 16.30; czwartek 8.00 – 17.00).

Dokumenty można odebrać wyłącznie osobiście.

W dniu 10.11.2014 r. (poniedziałek) biuro Dolnośląskiej Izby Lekarskiej będzie nieczynne.

 

Przewodniczący

Komisji ds. rejestracji lekarzy

i ds. stażu podyplomowego

dr hab. n.med. Andrzej Wojnar
Nowy konkurs - Ogłoszenie na Zastępcę Dyrektora ds. lecznictwa SP ZOZ w Bogatyn - 2014


| 2014-11-30

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia

o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni przy ulicy Wyczółkowskiego 15
Szkolenie "PRAWA I OBOWIĄZKI LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW ZOBOWIĄZANYCH DO PROWADZENIA EWIDENCJI ZA POMOCĄ KASY REJESTRUJĄCEJ" (12 grudnia 2014)


| 2014-11-24Posiedzenie Wydziału V WTN


| 2014-11-21
X Międzynarodowe Sympozjum Endodontyczne (Wrocław 13-14.01.2015 Łódź 15.01.2015)


| 2014-11-20

X Międzynarodowe Sympozjum Endodontyczne

Wrocław 13-14.01.2015 Łódź 15.01.2015

Dr Julian Webber

Endosympozjum
Sukces w endodoncji - dążenie do perfekcji

www.marrodent.pl

Wrocław 13-14.01.2015   (8 punktów edukacyjnych)

Q Hotel Wrocław, ul. Zaolziańska 2, 53-334 Wrocław, tel. 71 749 17 00

I dzień - godz 9.00 - 17.00 (rejestracja od 8.30)

Wykład połączony z pokazem praktycznym przy użyciu mikroskopu

| 2014-11-18

Szanowni Państwo,
Lekarze, którzy jeszcze nie posiadają kasy fiskalnej, a osiągają przychody  w ramach prywatnej praktyki lekarskiej od osób fizycznych nieprowadzącychdziałalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Kolejne grupy zawodowe z dniem 1 stycznia 2015r. , w tym lekarze i lekarze-dentyści, zostały objęte obowiązkiem zainstalowania kasy fiskalnej.
Podstawa prawna : rozp. Min. Fin. z dnia 4 listopada 2014r., opublikowane w Dz U z 7 listopada 2014r. poz. 1544.

Lekarze prowadzący działalność gospodarczą w 2014r. i rozpoczynający ją od 1 stycznia 2015r., będą musieli rozpocząć ewidencję sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej z dniem 1 marca 2015r. Tego dnia urządzenie musi być już zgłoszone w urzędzie skarbowym, zafiskalizowane i gotowe do rejestrowania sprzedaży.

Spełnienie wymogu fiskalizacji kasy  i zgłoszenia jej w urzędzie skarbowym, daje prawo do skorzystania zwrotu części kosztów zakupu tj.  do kwoty 700 zł

Barbara Mieczkowska
doradca podatkowy nr wp 06632

| 2014-11-18
Konferencja "NIEDOŻYWIENIE W PRAKTYCE KLINICZNEJ" (16 stycznia 2015)


| 2014-11-18Konferencja "CHORY W WIEKU PODESZŁYM - SPOJRZENIE NEFROLOGA NA LECZENIE NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO I PRZEWLEKŁĄ CHOROBĘ NEREK" (20 lutego 2015)


| 2014-11-18Apel do koleżanek i kolegów lekarzy


| 2014-11-12

W związku z wydarzeniami jakie miały miejsce w dniu 22 września 2014 r.  w czasie dyżuru w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu, w imieniu Dolnośląskiej Rady Lekarskiej we Wrocławiu, apeluję o rozwagę i umiar w formułowaniu opinii na temat tego zdarzenia.

Proszę, abyście mając na uwadze godność zawodu lekarza, stosowali się szczególnie do zapisów art. 52 Kodeksu Etyki lekarskiej:

1. Lekarze powinni okazywać sobie wzajemny szacunek.

2. Lekarz nie powinien wypowiadać wobec chorego i jego otoczenia, a także wobec personelu asystującego lub publicznie, niekorzystnej oceny działalności zawodowej innego lekarza lub dyskredytować go w jakikolwiek sposób.

3. Wszelkie uwagi o dostrzeżonych błędach w postępowaniu innego lekarza powinien przede wszystkim przekazać zainteresowanemu lekarzowi. Poinformowanie organu izby lekarskiej o zauważonym naruszeniu zasad etycznych i niekompetencji zawodowej innego lekarza nie godzi w zasady solidarności zawodowej.

 

                                                                                                Prezes DRL

                                                                                                                              lekarz Jacek Chodorski
Ogłoszenie postępowań o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2014 i latach następnych


| 2014-11-12

Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ w oparciu o zapis § 1 ust.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15.12.2004 r.  w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zapraszania do udziału w rokowaniach, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej oraz jej zadań przesyła ogłoszenie postępowania o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku  2014, z dnia 5 listopada 2014 r. w rodzaju: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

 

Renata Maciążek                                      

Wydział Organizacyjny DOW NFZ 

 

Załącznik 1

Załącznik 2
Posiedzenie Wydziału V WTN


| 2014-11-06

| 2014-11-05

Dolnośląska Rada Lekarska

zaprasza na

I BAL SYLWESTROWY

który odbędzie się

w siedzibie DIL przy ul. Kazimierza Wielkiego 45 we Wrocławiu.

 

Koszt uczestnictwa w balu sylwestrowym
wynosi  450 zł od osoby/900 zł od pary.

Dolnośląska Izba Lekarska nie dofinansowuje tego przedsięwzięcia!

  

Zgłoszenia na I Bal Sylwestrowy przyjmuje

do końca listopada

sekretariat Izby, tel. 71 798 80 50/52/54, e-mail: dil@dilnet.wroc.pl

 

Ilość miejsc ograniczona!

 

Szczegółowych informacji dot. I Balu Sylwestrowego
udziela sekretariat Izby.
Komunikat w sprawie odbioru nakazów zapłaty przesyłanych przez sądy powszechne!


| 2014-11-03

Komunikat w sprawie odbioru nakazów zapłaty przesyłanych przez sądy powszechne!

 

Koleżanki i Koledzy sądy powszechne coraz częściej prowadzą postępowania cywilne przeciwko lekarzom (np. z powództwa  NFZ) w trybie uproszczonym. W postępowaniach tych sąd nie przeprowadza rozprawy i  wydaje tzw. nakaz zapłaty w oparciu o przedłożoną przez powoda dokumentację.  Nakaz zapłaty jest wysyłany przez sąd do lekarza listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.  Nie podjęcie działań przez lekarza w celu odbioru listu poleconego z sądu jest traktowane jako doręczenie, co skutkuje uprawomocnieniem się nakazu zapłaty i pozbawia lekarza możliwości obrony poprzez  wniesienie odwołania.
Andrzejki stomatologiczne


| 2014-11-03

Andrzejki Stomatologiczne
Konferencja dotycząca leczenia olbrzymich przepuklin brzusznych


| 2014-10-30

Sekcja Leczenia Przepuklin Towarzystwa Chirurgów Polskich
Polski Klub Przepuklinowy 
I Katedra Chirurgii Ogólnej i Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej UJ CM
Katedra i Zakład Anatomii UJ CM

oraz
Stowarzyszenie Lekarzy Prywatnie Praktykujących

 

serdecznie zapraszają na konferencję dotyczącą leczenia olbrzymich przepuklin brzusznych pn. 
„Chirurgia tzw. „olbrzymich” przepuklin brzusznych 
– specyfika polska czy międzynarodowy problem?”
.

 

Konferencja odbędzie się w dniach 12-13 grudnia 2014 w Krakowie.

Szczegóły znajdą Państwo na stronie: 
www.herniakrakow.pl    Komunikat w sprawie odbioru nakazów zapłaty przesyłanych przez sądy powszechne!


| 2014-10-29

Komunikat w sprawie odbioru nakazów zapłaty przesyłanych przez sądy powszechne!

Koleżanki i Koledzy sądy powszechne coraz częściej prowadzą postępowania cywilne przeciwko lekarzom (np. z powództwa  NFZ) w trybie uproszczonym. W postępowaniach tych sąd nie przeprowadza rozprawy i  wydaje tzw. nakaz zapłaty w oparciu o przedłożoną przez powoda dokumentację.  Nakaz zapłaty jest wysyłany przez sąd do lekarza listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.  Nie podjęcie działań przez lekarza w celu odbioru listu poleconego z sądu jest traktowane jako doręczenie, co skutkuje uprawomocnieniem się nakazu zapłaty i pozbawia lekarza możliwości obrony poprzez  wniesienie odwołania.
II Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Socjologia medycyny – promocja zdrowia – starzenie”


| 2014-10-27

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w II Krajowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Socjologia medycyny – promocja zdrowia – starzenie”, która odbędzie się w dniach 20 – 21 marca 2015 r. we Wrocławiu.

Więcej aktualności:


Dolnośląska Izba Lekarska © 2014
Administrator serwisu: Mateusz Piksa