facebook

Medium link

Komunikat w sprawie zwolnienia praktyk lekarskich z obowiązku zgłaszania zbioru danych osobowych pacjentów do GIODO

W związku z informacjami wpływającymi do Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu, w sprawie rzekomego obowiązku rejestracji zbioru danych pacjentów w GIODO (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych) informujemy, że zgodnie z art. 43 ust. 1 z pkt. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, z obowiązku rejestracji zbioru danych zwolnieni są administratorzy danych dotyczących osób korzystających z ich usług medycznych, obsługi notarialnej, adwokackiej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, doradcy podatkowego lub biegłego rewidenta.
Mając powyższe na uwadze lekarze prowadzący praktyki lekarskie nie są zobowiązani do zgłoszenia Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych zbioru danych osobowych pacjentów, korzystających z usług medycznych w prowadzonej praktyce.

Początek strony