Medium link

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie zasad wystawiania i realizacji recept

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie zasad wystawiania i realizacji recept na bezpłatne leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne przysługujące świadczeniobiorcom, którzy ukończyli 75. rok życia.

Komunikat Ministerstwa Zdrowia

Początek strony