facebook

Medium link

Informacja dotycząca możliwości wypisywania przez lekarza stażystę recept na leki refundowane

Informacja dotycząca możliwości wypisywania przez lekarza stażystę recept na leki refundowane, w tym recept pro auctore i pro familie oraz wydawania opinii i orzeczeń lekarskich poza miejscem odbywania stażu podyplomowego.

Pismo Prezesa DIL do Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia z dnia 21.03.2017 r.

Początek strony