facebook

Medium link

Pismo Prezesa DIL w sprawie odwołania przez DOW NFZ postępowań konkursowych na świadczenia zdrowotne w rodzaju leczenie stomatologiczne

Pismo Prezesa DIL do Dyrektora Dolnośląskiego Oddziału DOW NFZ w sprawie odwołania przez DOW NFZ w dniu 27 kwietnia 2017 roku postępowań konkursowych na świadczenia zdrowotne w rodzaju leczenie stomatologiczne

Szczegółowe informacje

Początek strony