facebook

Medium link

Nowe zasady współpracy branży technologii medycznych z sektorem ochrony zdrowia od 2017 roku

W imieniu Izby Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej (IPDDL), członka europejskiej organizacji branży technologii medycznych MedTech Europe pragniemy poinformować o zmianie zasad współpracy branży technologii medycznych z sektorem ochrony zdrowia. Niniejszym przedstawiamy Państwu najważniejsze kwestie, które zostały ujęte w nowym Kodeksie Etyki branży technologii medycznych. Wprowadzane zmiany będą miały znaczący wpływ na dotychczasowy kształt relacji pomiędzy przedstawicielami branży technologii medycznych, a pracownikami ochrony zdrowia (HCP) i organizacjami ochrony zdrowia (HCO), w tym m.in. na organizowanie konferencji medycznych czy niezależną edukację medyczną.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym dokumencie: Kodeks Etyki branży technologii medycznych – nowe zasady współpracy.

Z poważaniem

Andrzej Banaszkiewicz - Prezes Zarządu
Józef Jakubiec - Dyrektor Generalny

Szczegółowe informacje

Ulotka informacyjna

Początek strony