facebook

Medium link

Informacja dotycząca zabezpieczenia danych osobowych

Koleżanki i Koledzy

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2/16/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy nr 95/46/WE informuję, że szczegółowe przepisy nowej ustawy o ochronie danych osobowych nie zostały jeszcze uchwalone. Mając powyższe na uwadze proszę o zachowanie szczególnej ostrożności w wyborze ofert firm proponujących zabezpieczenie danych osobowych.
Jednocześnie przypominam, że nadal obowiązują zasady wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz. 922) w zakresie przetwarzania danych osobowych pacjentów.

Wiceprezes ds. stomatologii
Alicja Marczyk-Felba

Początek strony