facebook

Medium link

W związku z sytuacją epidemiczną od 16 marca 2020 r. do odwołania
biuro DIL wstrzymuje obsługę bezpośrednią.

Konferencje i szkolenia organizowane przez DIL zostają odwołane do 15 kwietnia.
Posiedzenie Komisji Bioetycznej 8 kwietnia 2020 r. odwołane.

Godziny pracy biura DIL i INTER Ubezpieczenia

Izba Lekarska i Komisje Problemowe

Dolnośląska Rada Lekarska i Prezydium    Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej   Okręgowy Sąd Lekarski   Okręgowa Komisja Wyborcza   Okręgowa Komisja Rewizyjna   Rzecznicy Praw Lekarza    Pełnomocnik ds.Zdrowia Lekarzy i Lekarzy Dentystów    Delegatury i koła terenowe    Komisje Problemowe


 

Dolnośląska Rada Lekarska i Prezydium

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Okręgowy Sąd Lekarski

Okręgowa Komisja Wyborcza

Okręgowa Komisja Rewizyjna

Rzecznicy Praw Lekarza

Pełnomocnik ds.Zdrowia Lekarzy i Lekarzy Dentystów

Delegatury i koła terenowe

Komisje Problemowe

Początek strony