facebook
Medium link

Staż podyplomowy 2017 r. - kurs z ratownictwa medycznego dla lekarzy stomatologów

Konspekt kursu z zakresu ratownictwa medycznego w ramach stażu podyplomowego dla lekarzy stomatologów
(Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu; Wrocław 2017 r.)


Odpowiedzialny – lek.A.Czyrek, Z-ca Dyr. ds. lecznictwa (tel.667 989 112)
Czas trwania kursu zgodnie z Rozp. MZ z 26.09.2012r w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.2014.474 j.t.) wg. „Załącznika nr 2” wynosi 2 tygodnie.
Planowany termin : od 8 maja do 19 maja 2017 r. – odbiór książeczek stażowych 23.05.2017r
Miejsce realizacji :
- sprawy administracyjne: w siedzibie Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu, adres: Wrocław, ul. Ziębicka 34-38; Dział Kadr i Płac (kier. J.Ondrysz); Dział administracyjno-gospodarczy (kier. K.Lackner) (biurowiec IIp.)
- zajęcia teoretyczne: prowadzone w siedzibie PR we W-iu, dla 2 grup po 48 osób jednoczasowo w Sali A i w Sali B:
Sala A – sala dydaktyczna PR we W-iu (parter), przy Stacji diagnostycznej pojazdów
Sala B – sala konferencyjna, biurowiec (IIIp.)
- zajęcia praktyczne: Podstacje PR we Wrocławiu (ul. Ukryta 10, ul. Inowrocławska 2, ul. Strzegomska 148, ul. Jantarowa 20, ul. Traugutta 112, ul. Ziębicka 34-36)

Konspekt kursu

Początek strony