facebook
Medium link

konferencja: Hospicyjna opieka perinatalna, 23 paździenika 2017 r.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu
zaprasza na konferencję

Hospicyjna opieka perinatalna

23 paździenika 2017 r
Audytorium Jana Pawła II
ul. Borowska 213, 50-556 Wrocłwa

Szczegółowe informacje

Początek strony