facebook
Medium link

Konferencja „Ginekologia interdyscyplinarnie - wybrane zagadnienia”, 19 paździenika 2017 r.

Komisja Kształcenia Dolnośląskiej Rady Lekarskiej
wraz z I Katedrą i Kliniką Ginekologii i Położnictwa
Uniwersytetu Medycznego im.Piastów Śląskich we Wrocławiu
przy współudziale Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego

zapraszają na konferencję

pt.: „GINEKOLOGIA INTERDYSCYPLINARNIE – WYBRANE ZAGADNIENIA”

 która odbędzie się dnia 19 października 2017 r. (czwartek) w godz.14.00-17.00 w sali konferencyjnej Dolnośląskiej Izby Lekarskiej przy al.Matejki 6 we Wrocławiu.

 Kierownik Naukowy Konferencji: dr hab.LIDIA HIRNLE, prof.nadzw.

Uczestnikowi konferencji przysługują 3 punkty edukacyjne.

Szczegółowe informacje

Początek strony