facebook

Medium link

Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów 2018 r. - lista jednostek

Departament Polityki Zdrowotnej informuje, iż Marszałek Województwa Dolnośląskiego w porozumieniu z Dolnośląską Radą Lekarską we Wrocławiu ustalił listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów na 2018 rok:

Przejdź na stronę Biuletynu Informacji Publicznej UM

Początek strony