Medium link

Konferencja Naukowa „ZOONOZY-ONE HEALTH”, 20 paździenika 2018 r

Zakład Chorób Zakaźnych i Administracji Weterynaryjnej Katedry Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych
Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy,
Katedra i Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych,
Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby oraz Nabytych Niedoborów Odpornościowych
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

zapraszają na Konferencję Naukową

„ZOONOZY-ONE HEALTH”

która odbędzie się 20 października 2018 roku
w Ponadregionalnym Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
51-250 Wrocław, ul. Pawłowicka 87/89.

Szczegółowe informacje

Karta zgłoszenia uczestnika konferencji

Początek strony