facebook

Medium link

Studia Podyplomowe - Prawa Medycznego i Bioetyki w roku akademickim 2018/2019

studia p

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Uniwersytetu Wrocławskiego

we współpracy z

Wydziałem Lekarskim Kształcenia Podyplomowego

Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

ogłasza zapisy na

Studia Podyplomowe

Prawa Medycznego i Bioetyki

w roku akademickim 2018/2019

Nazwa kierunku studiów: Prawo Medyczne i Bioetyka

Kierownik studiów: dr Agata Wnukiewicz - Kozłowska

Poziom kształcenia: studia podyplomowe

Forma prowadzenia studiów: dwusemestralne studia podyplomowe w trybie niestacjonarnym (sobota i niedziela: 2-3 zjazdy w miesiącu)

Adresat studiów: prawnicy, lekarze, przedstawiciele innych zawodów medycznych (pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, fizjoterapeuci, diagności laboratoryjni, dietetycy), kadra zarządzająca w podmiotach leczniczych

Zasady rekrutacji:

Od 7 maja 2018 r. do 5 października 2018 r.

INFO: http://podyplomowe.prawo.uni.wroc.pl/,

Sekcja Obsługi Studiów Doktoranckich i Innych Form Kształcenia

ul. Uniwersytecka 22/26 (budynek A, parter, pok. nr 6), 50-145 Wrocław  

tel. (71) 375-23-71, +48 691944003

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Cena: 4600 zł

Program Studiów Podyplomowych Prawa Medycznego i Bioetyki zakłada dwa semestry nauki w trybie niestacjonarnym. Obejmuje 214 godzin, w tym 209 godzin wykładów i warsztatów oraz 5 godzin egzaminów.

PRZEDMIOTY: Pojęcie, zakres i charakterystyka prawa medycznego, Pojęcie, zakres i charakterystyka bioetyki, Prawo a etyka w medycynie, Organizacja ochrony zdrowia w Polsce i Unii Europejskiej, Formy prowadzenia działalności leczniczej, Prawa i obowiązki lekarza oraz przedstawicieli innych zawodów medycznych – pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych (standardy wykonywania zawodu, informacja, zgoda, tajemnica lekarska, przesłanki legalności czynności medycznych, zobowiązanie rezultatu a zobowiązanie należytej staranności, klauzula sumienia, obowiązek udzielenia pomocy), Prawa i obowiązki pacjenta (prawo do informacji, zgoda, prawo do poszanowania godności, prawo do intymności, tajemnica lekarska), Medyczne i prawne aspekty wspomaganej prokreacji, Odpowiedzialność prawna, pracownicza i zawodowa lekarza oraz przedstawicieli innych zawodów medycznych – pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych, Prowadzenie i udostępnianie dokumentacji medycznej. Ochrona i administrowanie danymi medycznymi, Komunikowanie między pacjentem a lekarzem i innymi przedstawicielami zawodów medycznych, Lekarz jako biegły sądowy, Praktyczne aspekty sporów między pacjentem a podmiotem leczniczym, Podstawy pierwszej pomocy medycznej, Prawne aspekty telemedycyny, Odpowiedzialność karna za skutki błędów medycznych, Odpowiedzialność karna pracowników medycznych, Odpowiedzialność karna za przestępstwa okołomedyczne, Karnoprawna ochrona pracowników medycznych, Prawna i etyczna problematyka transplantacji, Instytucjonalna ochrona praw pacjenta – charakterystyka działalności Rzecznika Praw Pacjenta oraz Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, Prawna i etyczna problematyka eksperymentów medycznych i badań klinicznych, Prawna i etyczna problematyka praw reprodukcyjnych i inżynierii genetycznej, Prawna i etyczna problematyka zmiany płci, Prawna i etyczna problematyka eutanazji, stanów terminalnych i opieki paliatywnej, Rozstrzyganie sporów związanych z udzielaniem świadczeń medycznych, Procesy medyczne – perspektywa sędziego, Postępowanie przymusowe w medycynie – przesłanki, warunki, konsekwencje, Odmowa leczenia, Sytuacje nadzwyczajne (emergentne) w medycynie, Polskie prawo medyczne na tle regulacji międzynarodowych i europejskich – stan de lege lata i postulaty de lege ferenda, Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w działalności medycznej, Bioetyka w wielkich religiach świata, Posługa duchowa wobec chorych – aspekty prawnokanoniczne, duszpasterskie i ekumeniczne, Praktyczne aspekty pracy Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Starotestamentowy  zakaz spożywania krwi i jego interpretacja w świetle aktualnej doktryny Kościoła Katolickiego, Prawne aspekty zakażeń szpitalnych.

WYKŁADOWCY:

PRAWO: prof. dr hab. n. prawnych Joanna Haberko, prof. dr hab. n. prawnych Rafał Kubiak, mec. Andrzej Malicki adwokat, mec. Ewelina Czepil radca prawny, dr n. prawnych sędzia Beata Burian, dr n. prawnych radca prawny Ewa Wójtowicz, dr n. prawnych radca prawny Urszula Drozdowska, mec. Kamila Cał – Całko radca prawny, mec. Katarzyna Lignar radca prawny, mgr Katarzyna Zoń, mgr Aleksandra Stebel, mgr Aneta Walulik, mgr Ewa Bielońska, mgr Magdalena Kramska, Agata Dmoch LLM, dr Agata Wnukiewicz-Kozłowska

MEDYCYNA: prof. dr hab. n. med. Jan Kornafel, prof. dr hab. n. med. Dariusz Patrzałek, dr nauk o zdrowiu Katarzyna Połtyn-Zaradna, dr n. med. Małgorzata Niemiec, dr n. med. Monika Kantorska – Janiec, dr n. med. Kinga Niewińska, dr n. o zdrowiu Aleksandra Pytel, dr n. med. Anna Znamirowska – Bajowska, dr n. med. mgr fizjoterapii Witold Wnukiewicz, dr n. med. Jakub Trnka, dr n. med. Robert Susło, dr n. humanistycznych (psychologia) Agnieszka Olchowska –Kotala, dr n. med. mgr prawa Marta Rorat, dr n. med. A. Stembalska, doktor Sebastian Baszak, doktor Gizela Jagielska

BIOETYKA: dr hab. n. humanistycznych (filozofia) Jarosław Barański, prof. dr hab. n. prawnych radca prawny Mirosław Sadowski, ks. prof. dr hab. n. teologicznych (biblistyka) Sławomir Stasiak, ks. dr n. teologicznych Jacek Froniewski, dr n. humanistycznych (socjologia) mgr prawa mgr filozofii Joanna Różyńska, dr n. społ. (socjologia) Błażej Kmieciak

OPINIE ABSOLWENTÓW:

„Studia bardzo dobrze przygotowane, poszerzają wiedzę teoretyczną, ale również pomagają w codziennej pracy lekarza, świetni prowadzący”

„Świetne wykłady, bardzo dobrze przygotowani prowadzący, ogromna wiedza, dużo przykładów z praktyki”

„Merytoryczni wykładowcy, bardzo dobrze wchodzący w interakcje ze słuchaczami”

„Strzał w dziesiątkę: dużo wiedzy, interesujące, interaktywne zajęcia, prowadzący otwarci na pytania i chętni do dyskusji”

Początek strony