facebook

Medium link

Kurs medyczny ABC powodzenia w endodoncji, 26 paździenika 2018 r.

Komisja Kształcenia Dolnośląskiej Rady Lekarskiej we Wrocławiu
zaprasza na kurs medyczny, który odbędzie się dnia

26 października 2018r. (piątek) w godz. 9.00-13.00

na sali konferencyjnej Dolnośląskiej Izby Lekarskiej
przy
ul. Kazimierza Wielkiego 45 we Wrocławiu.

ABC POWODZENIA W ENDODONCJI

Kierownik Naukowy Kursu: Lek. dent. KRYSTYNA BERDZIK

Wykładowca: Lek. Dent. BARTŁOMIEJ KARAŚ

Uczestnikowi kursu przysługują 4 punkty edukacyjne.

Szczegółowe informacje

Początek strony