facebook

Medium link

Konferencja „Mosty protetyczne w codziennej praktyce stomatologicznej”, 26 stycznia 2019 r.

Komisja Stomatologiczna i Komisja Kształcenia Dolnośląskiej Rady Lekarskiej we Wrocławiu
oraz
Oddział Dolnośląski Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego

zapraszają na konferencję, która odbędzie się dnia

26 stycznia 2019r. (sobota) w godz. 10.00-14.00

na sali konferencyjnej Dolnośląskiej Izby Lekarskiej

przy ul.Kazimierza Wielkiego 45 we Wrocławiu.

MOSTY PROTETYCZNE W CODZIENNEJ PRAKTYCE STOMATOLOGICZNEJ

Kierownik Konferencji
dr n.med.MACIEJ DOBRZYŃSKI

Wykładowca:
lek.dent.MICHAŁ BIAŁY

Uczestnikowi przysługują:
za udział w konferencji 3 punkty edukacyjne
za udział w warsztatach 2 punkty edukacyjne

Szczegółowe informacje

Początek strony