facebook

Medium link

Konferencja naukowa "Uruchamiamy dzieciaki we Wrocławiu – sytuacja zdrowotna i zachowania zdrowotne dzieci i młodzieży"

uruchamiamy dzieciaki

Szanowni Państwo,

5 września b. r. na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu odbędzie się  Konferencja naukowa Uruchamiamy dzieciaki we Wrocławiu – sytuacja zdrowotna i zachowania zdrowotne dzieci i młodzieży, która ma na celu popularyzację zdrowego trybu życia rzutującego na przyszłe zachowania dzieci, wzmocnienia bazy naukowo-dydaktycznej, pogłębienia wiedzy lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów i innych uczestników, jak i wymiana doświadczeń naukowych z pracownikami oraz studentami innych Uczelni w Polsce oraz zaprezentowanie szerokiej publiczności wyników Uruchamiamy Dzieciaki 2017/2018.

Akcja Uruchamiamy Dzieciaki jest jedną z niewielu tak szeroko zakrojonych inicjatyw prozdrowotnych skierowanych do najmłodszych obywateli. Projekt zakłada nie tylko ocenę stanu zdrowia dzieci, ale także działania z zakresu promocji zdrowia skierowane do rodziców, nauczycieli oraz wychowawców. Pomysłodawcą akcji jest prof. Tomasz Zatoński, dyrektor Biegu Uniwersytetu Medycznego, animator akcji prozdrowotnych we Wrocławiu, prezes Fundacji Biegaj dla Zdrowia. Akcja została zorganizowana wspólnie przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu oraz Fundację Biegaj dla Zdrowia. W ramach dwóch edycji (2016/2017 oraz 2017/2018) przeprowadzono badania ankietowe wśród rodziców dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół podstawowych oraz gimnazjalnych we Wrocławiu. Ankieta dotyczyła stanu zdrowia wrocławskich dzieci oraz ich nawyków (sposobu żywienia, aktywności fizycznej). W każdej edycji do szkół wydano ponad 10 000 ankiet. W ramach obu edycji akcji udało się zorganizować 10. konferencji edukacyjnych skierowanych do rodziców i nauczycieli, podczas których poruszano zagadnienia związane z żywieniem, aktywnością fizyczną oraz pediatrią. Duże zainteresowanie konferencjami pokazało, że mieszkańcy między innymi Wrocławia są zaangażowani w zagadnienia związane z promocją zdrowia dzieci i młodzieży, ale w niewielu miejscach w przeszłości mogli uzyskać rzetelną informację na temat.

Konferencja będzie miała charakter otwarty, co oznacza, że będą mogli w niej uczestniczyć nie tylko przedstawiciele środowiska naukowego we Wrocławiu, ale także mieszkańcy miasta, tym samym będą mieli okazję uzyskać wiedzę z zakresu zdrowia dzieci i młodzieży od najlepszych specjalistów w tej dziedzinie. Doświadczenia zebrane we Wrocławiu pozwolą w przyszłości na rozszerzenie akcji na inne miasta i porównanie sytuacji zdrowotnej dzieci między województwami.

Dodatkowe informacje oraz plan konferencji zostanie podany wkrótce.

Z wyrazami szacunku

 

Patrycja Barowicz
Uruchamiamy Dzieciaki
dr hab. Tomasz Zatoński, prof. nadzw.
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Fundacja Biegaj dla Zdrowia

 

 

Początek strony