facebook

Medium link

III konferencja "Współczesna geriatria - choroby otępieńcze", 21 listopada 2019 r.

Komisja Kształcenia Dolnośląskiej Rady Lekarskiej

zaprasza na III konferencję

WSPÓŁCZESNA GERIATRIA – CHOROBY OTĘPIENNE

która odbędzie się dnia 21 listopada 2019r. (czwartek) w godz.9.00-15.00
w sali konferencyjnej Dolnośląskiej Izby Lekarskiej przy al. Matejki 6 we Wrocławiu

Uczestnikowi konferencji przysługuje 5 punktów edukacyjnych.

Konferencja ma charakter ogólnodostępny dla bliżej nieokreślonej liczby uczestników, ograniczonej jedynie względami techniczno-organizacyjnymi. Udział w konferencji jest dobrowolny.

Kierownik Naukowy Konferencji

Prof. dr hab. MAŁGORZATA SOBIESZCZAŃSKA
Dr n. med. IWONA PIROGOWICZ

Organizatorzy

Katedra i Klinika Geriatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu
Ośrodek Badawczo-Naukowo-Dydaktyczny Chorób Otępiennych w Ścinawie
Studenckie Koło Naukowe Geriatrii
Studenckie Koło Naukowe Promocji Zdrowia i Profilaktyki Chorób

Szczegółowe informacje (wersja do druku)

Początek strony