facebook

Medium link

Staż podyplomowy 2020 - wykłady i ćwiczenia z transfuzjologii klinicznej

Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu informuje, że w roku 2020 w dniach 7-8 stycznia, 13-14 stycznia, 15-16 stycznia, 20-21 stycznia, 10-11 lutego, 14-15 kwietnia, 20-21 kwietnia, 1-2 września, 23-24 września w sali wykładowej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu przy ul. Czerwonego Krzyża 5 (sala wykładowa w budynku laboratoryjnym) odbędą się wykłady – zajęcia teoretyczne z transfuzjologii klinicznej zorganizowane przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu.

Jednocześnie informujemy, że ćwiczenia w ramach stażu cząstkowego z transfuzjologii klinicznej odbędą się terminach 27-30 stycznia, 3-6 lutego, 17-20 lutego, 24-27 lutego, 2-5 marca, 9-12 marca, 16-19 marca, 23-26 marca, 30 marca-2 kwietnia, 6-9 kwietnia, 4-7 maja, 11-14 maja, 18-21 maja, 25-28 maja, 7-10 września, 14-17 września, 28 września-1 października, 12-15 października.

O przydziale do grup i terminie wykładów zostaną Państwo poinformowani mailowo.

W razie zmiany terminu wykładu lub ćwiczeń z ważnej przyczyny należy kontaktować się z działem metodyczno-organizacyjnym od poniedziałku do piątku pod nr telefonu 0-71/ 371-58-77 w godzinach 7.30 – 14.30.

Zajęcia trwają od godz. 9.00 do 14.00.

Obecność na w/w zajęciach obowiązkowa!

Początek strony