facebook

Medium link

Konferencja "Pacjent w piekle bólu – ujęcie interdyscyplinarne", 28 lutego 2020 r.

Komisja Kształcenia Dolnośląskiej Rady Lekarskiej we Wrocławiu

zaprasza na konferencję

Pacjent w piekle bólu – ujęcie interdyscyplinarne

 

która odbędzie się dnia 28 lutego 2020r. (piątek) w godz.9.00-16.00

w sali konferencyjnej Dolnośląskiej Izby Lekarskiej

przy al.Matejki 6 we Wrocławiu.

Uczestnikowi Konferencji przysługuje 6 punktów edukacyjnych.

 Konferencja ma charakter ogólnodostępny dla bliżej nieokreślonej liczby uczestników,

ograniczonej jedynie względami techniczno-organizacyjnymi. Udział w konferencji jest dobrowolny.

Kierownik Naukowy Konferencji
Dr hab.JACEK SMEREKA
Kierownik Organizacyjny Konferencji
Lek.MAŁGORZATA NIEMIEC

 

Szczegółowe informacje (wersja do druku)

Początek strony