facebook

Medium link

Z życia Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich - Pielgrzymka Służby Zdrowia Częstochowa 2016

W tym roku, jak zawsze w maju w dniach 20-21 wraz z naszym Diecezjalnym Duszpasterzem Służby Zdrowia ks. prałatem Kazimierzem Sroką uczestniczyliśmy w Rekolekcjach Pracowników Służby Zdrowia w Częstochowie, które prowadził ks. prof. dr hab. Andrzej Muszala. Tematem wiodącym Rekolekcji było życie duchowe człowieka, które jest fundamentem życia. Duchowość człowieka wymyka się badaniom empirycznym, dzięki duchowości odnosimy się do prawdy, dobra i piękna. Osobą najczęściej cytowaną był Święty Jan Paweł II. Możemy też ocenić własne życie dzięki sumieniu. Duchowość warunkuje wiarę i więź z Bogiem w trzech Osobach., który jest ukryty w najgłębszej istocie duszy człowieka i dlatego tam po wyciszeniu należy znaleźć Boga. Modlitwa w ciszy winna zawierać fragment Ewangelii, czytanej uważnie, powoli, z sercem, z zamknięciem oczu, by przywołać konkretną sytuację z życia Jezusa i nawiązać z Nim kontakt. Dalszymi etapami modlitwy jest akt wiary, miłości i zawierzenia. Bóg zmienia człowieka, kształtuje jego myśli, wpływa na działania. Modlitwa w ciszy winna trwać około pół godziny dziennie.
Rozważany był również problem godności chorego człowieka, sensu cierpienia i apostolstwa chorych (chory jest apostołem Jezusa). Tematem było także małżeństwo jako przestrzeń miłości.
W czasie Rekolekcji i Pielgrzymki był obecny już zdrowy, Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia ks.bp. Z. Regmunt , obchodzący 40-lecie święceń Kapłańskich. Nowym Krajowym Duszpasterzem Służby Zdrowia został ks. Arkadiusz Zawistowski z Diecezji Warszawsko - Praskiej.
W sobotę 21.05 rozpoczęła się 93 Pielgrzymka Służby Zdrowia na Jasną Górę w tym roku organizowana przez Służbę Zdrowia 3 diecezji : drohiczyńskiej, ełckiej i łomżyńskiej, zapoczątkowana o godz. 21 Apelem Jasnogórskim i Drogą Krzyżową na Wałach. O godz.23 odbyła się Msza św. w kaplicy Cudownego Obrazu i całonocne czuwanie. W niedzielę 22.05 po modlitwie porannej od godz. 8:45 odbyła się konferencja ks. prof. dr hab. Andrzeja Muszali nt. Jezus- lekarz , w oparciu o działanie boskiego Samarytanina, w interpretacji aleksandryjskiego filozofa Orygenesa , jako Ewangelia bez słów, naśladowanie czynem.
Mszy św. na szczycie przewodniczył ks. bp. Tadeusz Bronakowski z Diecezji Łomżyńskiej wraz z Ordynariuszami pozostałych dwóch diecezji, duszpasterzami Diecezjalnymi i kapelanami. Wygłosił homilię związaną z rocznicą 1050-lecia chrztu Polski i znaczenia chrześcijaństwa w dalszych losach Polski. W niedzielę św. Trójcy mówił o potrzebie dzielenia się miłością z innymi ludźmi, m. in. w służbie chorym. Przekazał również słowa Ks. Biskupa Zygmunta Zimowskiego –przewodniczącego Papieskiej Rady d/s Służby Zdrowia i Duszpasterstwa Chorych, obecnego w tym dniu na 24 dniu chorego w Nazarecie. Odbył się doroczny Akt Zawierzenia Matce Bożej Polskiej Służby Zdrowia.
Przemawiał też wiceminister zdrowia Piotr Gryza w imieniu nieobecnego Ministra, członka KSLP.
Nadal kontynuujemy modlitwę różańcową- codziennie jeden dziesiątek Różańca nazwaną „Szturmem do Nieba”; za pracowników służby zdrowia, za rządzących naszą Ojczyzną oraz o szacunek dla życia na wszystkich jego etapach.

Zarząd Oddziału Dolnośląskiego
Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich

czestochowa2016

Początek strony