facebook
Medium link

Obowiązek składania elektronicznych sprawozdań statystycznych

Wersja do druku

Przypominamy lekarzom prowadzącym praktyki lekarskie i dentystyczne o obowiązku uczestnictwa w badaniach statystycznych statystyki publicznej za rok 2015.

 

Zgodnie z programem badań statystycznych na rok 2015, lekarze prowadzący działalność w formie praktyki lekarskiej lub dentystycznej wypełniają następujące sprawozdania na drukach:

  • MZ-11 - udzielający świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki lekarskiej w ramach kontraktu z NFZ (raz w roku do 30 marca 2016 r.)
  • MZ-13 - udzielający świadczeń w zakresie chorób gruźlicy i chorób płuc (wyjaśnienia w sprawie sprawozdania można uzyskać w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu, tel. (71) 328 83 14) (raz w roku do 15 lutego 2016 r.)
  • MZ-14 - udzielający świadczeń ambulatoryjnych w zakresie chorób przenoszonych drogą płciową (raz w roku do 29 lutego 2016 r.)
  • MZ-15 -  jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych (raz w roku do 29 lutego 2016 r.)
  • MZ-19 - udzielający świadczeń ambulatoryjnych w zakresie leczenia środowiskowego/domowego (raz w roku do 15 lutego 2016 r.)
  • MZ-24 - udzielający świadczeń ambulatoryjnych w zakresie ginekologii i położnictwa (raz w roku do 15 lutego 2016 r.)
  • MZ-35A - przeprowadzający badania profilaktyczne pracujących (wyjaśnienia w sprawie sprawozdania można uzyskać w Dolnośląskim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy we Wrocławiu, tel. (71) 344 93 32) (raz w roku do 29 lutego 2016 r.)
  • MZ-88 - wszyscy prowadzący działalność leczniczą (raz w roku do 29 lutego 2016 r.)
  • MZ-89 - wszyscy prowadzący działalność leczniczą (raz w roku do 29 lutego 2016 r.)

Lekarze dentyści prowadzący indywidualne, specjalistyczne praktyki wypełniają następujące formularze: MZ-88 i MZ-89.

 

Istnieje możliwość przekazywania sprawozdań drogą elektroniczną za pośrednictwem Systemu Statystyki Resortowej Ministra Zdrowia (SSRMZ), administrowanego przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie. Wypełnienie sprawozdań w systemie wymaga rejestracji. W tym celu na stronie do logowania: https://ssrmz.csioz.gov.pl należy wejść w zakładkę Zarejestruj i wypełnić formularz rejestracyjny. Wygenerowany formularz proszę przesłać na adres: Dolnośląski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej Oddział Statystyki Medycznej, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Po zweryfikowaniu danych na wniosku, konto użytkownika zostanie aktywowane. Konta użytkowników, którzy wypełniali sprawozdania w roku ubiegłym są nadal aktywne i nie wymagają powtórnej rejestracji.

Sprawozdania można wypełnić również w formie papierowej i przesłać lub złożyć osobiście w Oddziale Statystyki Medycznej, I piętro, pokój 1109 i 1110A (skrzydło B - lewa strona holu głównego). Formularze należy pobrać i wydrukować ze strony: www.csioz.gov.pl —> Statystyka publiczna. Z powodu zmian w formularzach nie należy korzystać z druków z poprzedniego roku.

Terminy wykonania sprawozdań zamieszczono na formularzach statystycznych. Komunikaty o przebiegu badań statystycznych będą dostępne na stronie: www.csioz.gov.pl oraz na stronie www.duw.pl/ ->Urząd -> Zdrowie Publiczne -> Informacje Statystyczne.

Osoby, które w 2015 roku nie prowadziły działalności w ramach indywidualnej praktyki lub prowadziły działalność tylko na rzecz innych podmiotów leczniczych nie są zobowiązane do składania sprawozdań statystycznych.
Szczegółowych informacji o obowiązującej w 2015 roku sprawozdawczości udzielają pracownicy Oddziału Statystyki Medycznej pod numerami tel.: (71) 340 69 82; (71) 340 62 58; (71) 340 62 79; (71) 340 69 38 oraz na stronie www.duw.pl/->Urząd -> Zdrowie Publiczne -> Informacje Statystyczne.

Podstawę wypełniania formularza stanowi dokumentacja medyczna, której obowiązek prowadzenia dotyczy wszystkich podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzaju i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 177 ze zm.).

Ustawodawca w art. 56, 57 i 58 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (tj. Dz. U. z2012 r., poz. 591 ze zm.) przewidział nałożenie sankcji w przypadku odmowy wykonania obowiązku statystycznego, przekazania danych statystycznych niezgodnych ze stanem faktycznym oraz po upływie wyznaczonego terminu.

Początek strony