facebook
Medium link

Wybory 2018

Obwieszczenie Nr 12/2018 Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 09 kwietnia 2018 roku
w sprawie ogłoszenia wyników wyborów XXXVII Zjazdu Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu VIII kadencji

Wyniki wyborów delegatów na Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej VIII kadencji

Wzór zgłoszenia zebrania wyborczego

Termin wyborów w rejonie wyborczym i skład Komisji Skrutacyjnej

Listy kandydatów na delegatów

Listy członków rejonów wyborczych

 

Zgłaszanie kandydatów na delegatów i wybory na Okręgowy Zjazd Lekarzy

Ankieta kandydata na delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy kadencji 2018-2022

 

Ogłoszenie Okręgowej Komisji Wyborczej DRL we Wrocławiu - Kalendarz wyborów

Ogłoszenie Okręgowej Komisji Wyborczej DRL we Wrocławiu - Kalendarz wyborów

 


Uchwały

Uchwała Nr 2/2017 Dolnośląskiej Rady Lekarskiej z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia rejonów wyborczych

Uchwała Nr 19/2017 Dolnośląskiej Rady Lekarskiej z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr 2/2017 DRL z dnia 19 stycznia 2017 roku o ustaleniu rejonów wyborczych

Uchwała Nr 1/2017 Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia imiennych list członków rejonów wyborczych dla delegatury legnickiej, jeleniogórskiej i wałbrzyskiej

Uchwała Nr 3/2017 Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 28 lutego 2017 roku

Uchwała Nr 6/2017 Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 2017 roku w sprawie imiennych list członków rejonów wyborczych

Uchwała Nr 7/2017 Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie imiennych list kandydatów na delegatów na okręgowy zjazd lekarzy

Uchwała Nr 110/2017 Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie imiennej listy kandydatów na delegata na okręgowy zjazd lekarzy w rejonie wyborczym K8.127 Młodzi Lekarze 3 – L, w związku z wyborami uzupełniającymi w ww. rejonie wyborczym

Uchwała Nr 5/2018 OKW z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej wygaśnięcia mandatu delegata na Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej VIII kadencji

Uchwała Nr 6/2018 OKW z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej ustalenia listy kandydatów na delegata na OZL

Uchwała Nr 7/2018 OKW z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie odwołania wyborów uzupełniających

Uchwała Nr 8/2018 OKW z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej wygaśnięcia mandatu delegata na Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej VIII kadencji

Uchwała Nr 9/2018 OKW z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej wygaśnięcia mandatu delegata na Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej VIII kadencji

Uchwała Nr 10/2018 OKW z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej uzyskania mandatu delegata na Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej VIII kadencji

Uchwała Nr 11/2018 OKW z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie odwołania wyborów uzupełniających

Uchwała Nr 12/2018 OKW z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wyników wyborów delegatów na Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej VIII kadencji

 


Obwieszczenia

Obwieszczenie nr 7 Prezesa NRL z 14 lipca 2016 r. wraz z regulaminem wyborów

Obwieszczenie Nr 2/2017 Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 15 listopada 2017 roku

Obwieszczenie Nr 1/2018 Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 8 stycznia 2018 roku

Obwieszczenie Nr 2/2018 Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 18 stycznia 2018 roku

Obwieszczenie Nr 3/2018 Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 18 stycznia 2018 roku

Obwieszczenie Nr 4/2018 Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej wygaśnięcia mandatu delegata na Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej VIII kadencji

Obwieszczenie Nr 5/2018 Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej listy kandydatów na delegata na OZL

Obwieszczenie Nr 6/2018 Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie odwołania wyborów uzupełniających

Obwieszczenie Nr 7/2018 Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej wygaśnięcia mandatu delegata na Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej VIII kadencji

Obwieszczenie Nr 8/2018 Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej wygaśnięcia mandatu delegata na Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej VIII kadencji

Obwieszczenie Nr 9/2018 Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej uzyskania mandatu delegata na Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej VIII kadencji

Obwieszczenie Nr 10/2018 Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie odwołania wyborów uzupełniających

Obwieszczenie Nr 11/2018 Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie zatwierdzenia wyników wyborów delegatów na Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej VIII kadencji

 


Komunikaty

Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w sprawie wyborów uzupełniających w rejonie wyborczym K8.103 – Szpital MSWiA we Wrocławiu i Szpital Zakładu Karnego we Wrocławiu - L

Początek strony