facebook
Medium link

Wybory 2018

Wzór zgłoszenia zebrania wyborczego

Termin wyborów w rejonie wyborczym i skład Komisji Skrutacyjnej

Listy kandydatów na delegatów

Listy członków rejonów wyborczych

 

Zgłaszanie kandydatów na delegatów i wybory na Okręgowy Zjazd Lekarzy

Ankieta kandydata na delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy kadencji 2018-2022

 

Ogłoszenie Okręgowej Komisji Wyborczej DRL we Wrocławiu - Kalendarz wyborów

Ogłoszenie Okręgowej Komisji Wyborczej DRL we Wrocławiu - Kalendarz wyborów

 

Obwieszczenie Nr 2/2017 Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 15 listopada 2017 roku

Uchwała Nr 1/2017 Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia imiennych list członków rejonów wyborczych dla delegatury legnickiej, jeleniogórskiej i wałbrzyskiej

Uchwała Nr 2/2017 DRL z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia rejonów wyborczych

Uchwała Nr 19/2017 Dolnośląskiej Rady Lekarskiej z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr 2/2017 DRL z dnia 19 stycznia 2017 roku o ustaleniu rejonów wyborczych

Uchwała Nr 3/2017 Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 28 lutego 2017 roku

Obwieszczenie nr 7 Prezesa NRL z 14 lipca 2016 r. wraz z regulaminem wyborów

Uchwała Nr 6/2017 Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 2017 roku w sprawie imiennych list członków rejonów wyborczych

Uchwała Nr 7/2017 Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie imiennych list kandydatów na delegatów na okręgowy zjazd lekarzy

Uchwała Nr 110/2017 Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie imiennej listy kandydatów na delegata na okręgowy zjazd lekarzy w rejonie wyborczym K8.127 Młodzi Lekarze 3 – L, w związku z wyborami uzupełniającymi w ww. rejonie wyborczym

Obwieszczenie Nr 1/2018 Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 8 stycznia 2018 roku

Obwieszczenie Nr 2/2018 Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 18 stycznia 2018 roku

Obwieszczenie Nr 3/2018 Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 18 stycznia 2018 roku

Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w sprawie wyborów uzupełniających w rejonie wyborczym K8.103 – Szpital MSWiA we Wrocławiu i Szpital Zakładu Karnego we Wrocławiu - L

Początek strony