facebook

Medium link

Rejestracja praktyki drogą elektroniczną

Wersja do druku

Wnioski można składać drogą elektroniczną za pomocą platformy Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL - https://rpwdl.csioz.gov.pl).

- Rejestracja Praktyki Zawodowej - (pierwsza rejestracja praktyki) - INSTRUKCJA

- Wprowadzenie zmian w już posiadanej praktyce - (rejestracja kolejnego miejsca praktyki lekarskiej, zmiany adresu praktyki, bądź wykreślenie praktyki) - INSTRUKCJA

Warunkiem, który musi spełnić lekarz, aby móc złożyć wniosek w wersji elektronicznej, jest posiadanie stosownego narzędzia, czyli profilu zaufanego na ePUAP bądź certyfikatu bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Brak podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP, oznacza brak możliwości składania wniosków w RPWDL.

Profil zaufany ePUAP jest darmowy - wystawiany na trzy lata, a przed końcem trzyletniego okresu można go samemu odnowić. Zaufanie profilu ePUAP odbyć się może w dowolnym (najbliższym dla konkretnej osoby) Urzędzie Wojewódzkim, Urzędzie Skarbowym lub oddziale ZUS, a za granicą – w konsulatach. Poświadczenie profilu jest bezpłatne, trwa kilka minut – nie licząc czasu dojścia czy dojazdu do jednego z ww. urzędów. Informacja dotycząca profilu zaufanego ePUAP dostępna jest na stronie https://epuap.gov.pl.

Bezpieczny podpis elektroniczny jest płatny - zazwyczaj wystawiany na rok, co roku trzeba go odnawiać i za niego płacić (ok. 300 zł w pierwszym roku, ponieważ oprócz certyfikatu kwalifikowanego należy zaopatrzyć się w zestaw do podpisu elektronicznego. W kolejnych latach odnowienie certyfikatu to ok. 120 - 160 zł rocznie). Bezpieczny podpis elektroniczny ma takie samo znaczenie prawne jak podpis własnoręczny i może być wydawany jedynie osobie fizycznej i jedynie przez kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne.

Początek strony