facebook
Medium link

Indywidualne numery kont

Indywidualne numery kont
Dolnośląska Izba Lekarska informuje, iż wprowadzony został nowy system umożliwiający dokonywanie wpłat składek lekarskich za pomocą indywidualnych kont lekarskich. W tym celu każdy członek Izby otrzymuje indywidualny numer rachunku bankowego, na który należy wpłacać składki. Dzięki takiemu rozwiązaniu składki członkowskie wpływające od Państwa będą natychmiast księgowane przez bank na przydzielonych Państwu indywidualnych (o unikatowym numerze) rachunkach bankowych. Indywidualne konto w celu odprowadzania składek na rzecz DIL nie dotyczy tych lekarzy, którzy opłacają składki za pośrednictwem pracodawcy.

UWAGA! ZMIANY NUMERÓW KONT SKŁADKOWYCH

Dolnośląska Izba Lekarska informuje, że w związku ze zmianą banku zajmującego się obsługą finansową DIL z Plus Banku na Bank PKO BP ulega zmianie numer indywidualnego konta, na który każdy członek DIL powinien wpłacać składki członkowskie.
Okres przejściowy będzie trwał do 31.12.2017 r., po tym terminie dotychczasowe konta zostaną zamknięte.

Początek strony