facebook

Medium link

Wybory 2022

Z głębokim smutkiem i w poczuciu nieodżałowanej straty
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

dr. n. med.
Wiesława Prastowskiego

specjalisty chorób wewnętrznych, wieloletniego członka Stowarzyszenia  Lekarzy Dolnośląskich i Wychowanków Medycyny Wrocławskiej,  poety zrzeszonego w Związku Literatów Polskich i Polskiej Unii Lekarzy Pisarzy.

Rodzinie i Bliskim
składamy wyrazy szczerego współczucia

Dolnośląska Rada Lekarska

* Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się mszą świętą w kościele parafialnym Wrocław-Pawłowice, ul. Starodębowa 30a, 15 kwietnia (czwartek) o godz. 13.00, po której nastąpi uroczyste odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku na cmentarz
przy ul. Złoceniowej 29.

btn 1proc

Dilmed

INTER covid

Ubezpieczenie na życie dla Medyków

Inter Polska

baner inter

Początek strony