facebook

Medium link

Szanujmy się nawzajem

W imieniu Dolnośląskiej Rady Lekarskiej we Wrocławiu zwracam się z uprzejmą prośbą  o powstrzymanie się z zamieszczaniem na portalach i forach internetowych wpisów naruszających dobra osobiste lub zniesławiających innych  lekarzy.

Przypominamy, że nawet anonimowe wpisy nie są bezkarne i mogą stanowić podstawę skierowania przez pokrzywdzonego sprawy do organów ścigania oraz na drogę postępowania sądowego karnego i cywilnego.
Swoboda wypowiedzi nie jest nieograniczona. Zawężają  ją  dobra osobiste innych osób, takie jak dobre imię, którego krytyka nie powinna naruszać.

Użytkownicy mediów społecznościowych są zobowiązani do przestrzegania zasad współżycia społecznego. Wpisy  nie mogą obrażać i zniesławiać, a tym samym  naruszać praw innych osób.

Początek strony