facebook

Medium link

Prof. Piotr Ponikowski Rektorem Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Społeczność akademicka Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu dokonała wyboru, powierzając funkcję rektora w kadencji 2020-2024 prof. Piotrowi Ponikowskiemu.

Prof. Piotr Ponikowski
Profesor Piotr Ponikowski ze swoją uczelnią związany jest już blisko 40 lat, był jej studentem – dyplom z wyróżnieniem, pracownikiem, w 2019 r. został kierownikiem Centrum Chorób Serca w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym. Od 2016 roku pełni funkcję prorektora ds. nauki, a od sierpnia 2019 roku pełni obowiązki rektora.

Jest uznanym kardiologiem – w kadencji 2017-2019 był prezesem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, członkiem Zarządu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w latach 2012-2014. Kierował licznymi projektami naukowymi – w tym międzynarodowymi – dotyczącymi leczenia niewydolności serca, choroby wieńcowej, nadciśnienia tętniczego.

Jest współautorem ponad 750 prac ogłoszonych drukiem w recenzowanych czasopismach naukowych, które cytowane były łącznie ponad 95 000 razy. Jako jeden z nielicznych reprezentantów Polski w latach 2016-2019 uwzględniany jest w prestiżowym Thomson Reuters Ranking „The World's Most Influential Scientific Minds” – wśród najbardziej wpływowych naukowców świata.

Był wielokrotnie nagradzany, w tym w 2015 roku Medalem Prezydenta Wrocławia „Zasłużony dla Wrocławia”, w 2018 roku Złotym Krzyżem Zasługi Prezydenta RP za dorobek naukowy, Nagrodą Prezesa Rady Ministrów za wybitny dorobek naukowy oraz – wspólnie z prof. Stefanem Ankerem z Berlina – prestiżową polsko-niemiecką nagrodą naukową Copernicus, przyznawaną przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG).

Prywatnie prof. Piotr Ponikowski znany jest ze swojej pasji do maratonów, wolne chwile najchętniej spędza przygotowując się do kolejnego biegu.

Dziękując za wybór, rektor-elekt podkreślał, że nowa kadencja będzie szczególnym wyzwaniem ze względu na konsekwencje trwającej epidemii. – Powinniśmy nie tylko radzić sobie z jej skutkami, ale także szukać szans na rozwój – mówił prof. Piotr Ponikowski. W priorytetach wymieniał pracę nad nowym programem nauczania, rozwój badań klinicznych, koncentrację bazy klinicznej przy ul. Borowskiej, a przede wszystkim inwestowanie w ludzi. – Musimy zmienić sposób myślenia o zarządzaniu uczelnią, dostosować ją do dzisiejszych wyzwań i możliwości. Nie zrobimy tego bez zaangażowanych i zmotywowanych pracowników, dlatego dziękując za mandat, proszę Państwa o współpracę i wspólne działanie. Dyskutujmy, szukajmy najlepszych rozwiązań i wspólnie pracujmy nad ich wdrożeniem.  Cel mamy jasny – z dumą mówić – ja tutaj pracuję – to moja uczelnia, to mój szpital – apelował nowo wybrany rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Biuro prasowe UMW

Początek strony