facebook

Medium link

List otwarty do prezesa TVP

List otwarty do prezesa TVP Macieja Łopińskiego skierował 27 maja 2020 r. prof. Andrzej Matyja, szef Naczelnej Izby Lekarskiej. To zdecydowana reakcja prezesa NRL na bulwersujące i mijające się z rzeczywistością wypowiedzi p. Wojciecha Brzozowskiego w programie „Pytanie na śniadanie” na antenie TVP2.

Szanowny Panie Prezesie,

w związku bulwersującymi wypowiedziami pana Wojciecha Brzozowskiego, które miały miejsce w trakcie programu „Pytanie na śniadanie” na antenie TVP2 w dniu 23 maja 2020 r., chcę wyrazić głębokie oburzenie i zaprotestować przeciwko podawaniu szerokiej publiczności nieprawdziwych informacji na temat koronawirusa i rozpowszechnianiu obraźliwych dla lekarzy opinii, które podważają zaufanie społeczne do polskich i zagranicznych lekarzy oraz całej służby zdrowia.

Środowisko lekarskie jest zbulwersowane postawą zaprezentowaną przez pana Wojciecha Brzozowskiego, który nie tylko przedstawił sprzeczne z aktualną wiedzą medyczną informacje na temat zagrożenia koronawirusem, zaprzeczając występowaniu pandemii i bagatelizując jej rozmiar, ale także oskarżył lekarzy o brak uczciwości, kierowanie się interesem ekonomicznym i wskazał, że są „przyczyną tego, że firmy są zamknięte, ludzie tracą pracę i jest dramat społeczny”.

Jednocześnie pragnę wyrazić pełne poparcie dla rzeczowych informacji przedstawionych w trakcie programu przez dr. Michała Sutkowskiego, lekarza, specjalistę w dziedzinach medycyny rodzinnej i chorób wewnętrznych i podziękować mu tą drogą za konsekwentną i spokojną argumentację opartą o dostępną obecnie wiedzę o wirusie.

Mając na uwadze misję telewizji publicznej, apeluję do Pana Prezesa, aby telewizja publiczna nie uczestniczyła w żaden sposób w upowszechnianiu nieprawdziwych informacji na temat koronawirusa, które nie mają żadnych podstaw naukowych. Wypowiedzi takie są szczególnie szkodliwe dla społeczeństwa dotkniętego epidemią, ponieważ podważają zaufanie do lekarzy i do całej służby zdrowia.

Z poważaniem
Andrzej Matyja
prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

Dokument

Początek strony