facebook

Medium link

Komunikat Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu w sprawie sposobu składania wniosków o modyfikację uprawnień w systemie SMK.

Wrocław, dnia 01.07.2020 r.

Komunikat
Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu w sprawie sposobu składania wniosków o modyfikację uprawnień w systemie SMK.

Komisja ds. Rejestracji Lekarzy i ds. Stażu Podyplomowego Dolnośląskiej Rady Lekarskiej we Wrocławiu uprzejmie informuje, że z powodu sytuacji epidemiologicznej Rejestr Lekarzy DIL we Wrocławiu, w zakresie składania wniosków o modyfikację uprawnień w systemie SMK, zajmuje się obsługą lekarzy i lekarzy dentystów z wyłączeniem kontaktu osobistego.

  1. W związku z powyższym absolwenci wyższych uczelni medycznych, którzy zamierzają rozpocząć staż podyplomowy i składają w DIL dokumenty o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na listę członków Dolnośląskiej Izby Lekarskiej oraz wniosek o skierowanie na staż podyplomowy - mogą, złożony w systemie SMK wniosek o modyfikację uprawnień za pomocą funkcji  „złóż wniosek papierowy”, wydrukować, podpisać i przesłać do DIL wraz z kompletem dokumentów o prawo wykonywania zawodu lub przesłać wniosek o modyfikację uprawnień oraz zaświadczenie o ukończeniu studiów za pomocą platformy gov.pl  do czego wymagany jest profil zaufany ePUAP.
  2. Lekarze, lekarze dentyści, którzy nie będą składali w DIL wniosku o prawo wykonywania zawodu i skierowania na staż podyplomowy wysyłają podpisany wniosek o modyfikację uprawnień oraz zaświadczenie o ukończeniu studiów za pomocą platformy gov.pl do czego wymagany jest profil zaufany ePUAP.

Poradnik dot. sposobu wysyłania wniosku za pomocą platformy gov.pl jest dostępny pod adresem https://www.dilnet.wroc.pl/files/wniosek_epuap.pdf

Jednocześnie przypominamy, że termin 31.07.2020 r. dotyczy składania zgłoszeń do Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego w Centrum Egzaminów Medycznych.

Mając powyższe na uwadze wniosek o modyfikację uprawnień przesłany za pośrednictwem poczty lub za pomocą platformy gov.pl powinien wpłynąć do DIL do dnia 29.07.2020 r. aby był czas na poprawienie ewentualnych błędów.

Przewodnicząca
Komisji ds. Rejestracji Lekarzy
i ds. Stażu Podyplomowego

lekarz Małgorzata Niemiec

Początek strony