facebook

Medium link

Poszukiwany lekarz sądowy.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu pilnie poszukuje kandydatów na lekarzy sądowych o specjalizacji chorób wewnętrznych.

Osoby zainteresowane pełnieniem tej funkcji proszone są o kontakt z Okręgowym Sądem we Wrocławiu.

Początek strony