facebook

Medium link

Działalność biura Dolnośląskiej Izby Lekarskiej w reżimie sanitarnym

Przypominamy, że biuro Dolnośląskiej Izby Lekarskiej działa w normalnym trybie pracy. Bezpośrednia obsługa interesantów, zarówno w siedzibie Izby, jak i w delegaturach DIL, odbywa się zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym.

W trakcie wizyty prosimy o dezynfekowanie rąk, noszenie maski ochronnej oraz zachowanie bezpiecznego odstępu.

W sytuacjach niewymagających osobistego stawiennictwa w Izbie, ze względu na wciąż istniejące zagrożenie epidemiologiczne, rekomendujemy nadal kontakt telefoniczny, e-mailowy lub poprzez skrzynkę podawczą e-PUAP.

Godziny pracy biura DIL: pon. śr. pt. 8:00-15:30, wt. 8:00-16:30 czw. 8:00-17:00.

prezes Dolnośląskiej Rady Lekarskiej
dr n. med. Paweł Wróblewski

Początek strony