facebook

Medium link

Schematy zlecania testów na koronawirusa

Ministerstwo Zdrowia opracowało dla lekarzy POZ zasady postępowania z pacjentem, który zgłasza się do przychodni z objawami charakterystycznymi dla zakażenia COVID-19.

Schematy zawierają opisy różnych sytuacji, w których mogą się znaleźć lekarz i pacjent. Przedstawiają ścieżki postępowania z chorym zależne od danego poziomu opieki zdrowotnej, samodzielności pacjenta oraz rodzaju przejawianych przez niego objawów.

Schematy zlecania testów na koronawirusa

Początek strony