facebook

Medium link

Uproszczony dostęp do wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty

Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia opublikowano komunikat ws. uproszczonego dostępu do wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty. Znaleźć tam można informację o tym, jak uzyskać prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty na określony zakres czynności zawodowych, czas i miejsce zatrudnienia w Polsce.

Pełna informacja pod poniższym adresem:
https://www.gov.pl/web/zdrowie/uproszczony-dostep-do-wykonywania-zawodu-lekarza-i-lekarza-dentysty

Początek strony