facebook

Medium link

VIII JESIENNE DNI STOMATOLOGICZNE Udostępniamy nagranie z wideokonferencji

O najnowszych badaniach nad SARS-CoV-2, o strategii walki z pandemią i o tym, jaką rolę mogą w niej odegrać lekarze dentyści rozmawiano 5 grudnia podczas wideokonferencji pt. „Między nami lekarzami”, odbywającej się w ramach VIII Jesiennych Dni Stomatologicznych. Z uwagi na epidemię koronawirusa to cykliczne wydarzenie tym razem odbyło się w formule online. W siedzibie Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, zachowując reżim sanitarny, zasiadło wąskie grono ekspertów, które przemawiało do ponad 100 uczestników zgromadzonych przed ekranami swoich komputerów. Wprawdzie COVID-19 zmienił oblicze medycyny, nie wpłynął jednak na siłę, która płynie ze współpracy. A to przedsięwzięcie nie zaistniałoby, gdyby nie partnerska kooperacja: Komisji Stomatologicznej DRL, Komisji Kształcenia DRL, Dolnośląskiej Rady Lekarskiej oraz Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

W imieniu organizatorów
lek. dent. Iwona Świętkowska, przewodnicząca Komisji Stomatologicznej DRL

Nagranie z wideokonferencji

Początek strony