facebook

Medium link

Dodatkowe punkty szczepień

Ministerstwo Zdrowia na stronie https://www.gov.pl/web/szczepimysie/komunikat-dla-osob-z-gr-0 zamieściło komunikat, że specjalnie dla medyków, w ramach etapu 0 Narodowego Programu Szczepień od 12 stycznia zostały otwarte dodatkowe punkty szczepień w szpitalach rezerwowych lub szpitalach macierzystych w 5 miastach: Warszawa, Wrocław, Gdańsk, Katowice, Poznań, a od 18 stycznia zostanie uruchomiony szósty punkt w Krakowie.

Do ww. punktów mogą zgłaszać się wyłącznie osoby posiadające prawo wykonywania zawodu.

Pismo ws. 6. dodatkowych punktów szczepień w etapie 0.

Początek strony