facebook

Medium link

Sprzeciw Konwentu Prezesów ORL w sprawie odwołania PES w sesji wiosennej

Konwent Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich wystosował stanowisko w sprawie decyzji Ministerstwa Zdrowia o odwołaniu Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych w sesji wiosennej 2021 dla lekarzy i lekarzy dentystów. Jego treść poniżej.

STANOWISKO NR 1/2021KONWENTU PREZESÓW OKRĘGOWYCH RAD LEKARSKICH (wersja do druku)

Początek strony