facebook

Medium link

A jednak PES zgodnie z wyznaczonymi terminami. Ministerstwo Zdrowia zmienia zdanie

Pod wpływem nacisków środowiska medycznego Ministerstwo Zdrowia wycofało się dziś z decyzji o odwołaniu Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych w sesji wiosennej 2021 dla lekarzy i lekarzy dentystów. W wydanym dziś komunikacie czytamy:

„Minister zdrowia informuje, że PES odbędzie się w sesji wiosennej zgodnie z wyznaczonymi terminami. Osoby, które z jakichkolwiek przyczyn nie przystąpią do PES w sesji wiosennej będą uprawnione do jego złożenia w sesji jesiennej (bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów). W szczególnie uzasadnionych sytuacjach (np. kobiet w ciąży) dopuszczalne będzie zdawanie ustnego PES w formie zdalnej”.

Przypomnijmy, że stanowisko sprzeciwiające się decyzji MZ wystosował m.in. Konwent Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich.

Komunikat w sprawie w sprawie Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych w 2021 r. dla lekarzy i lekarzy dentystów (wersja do druku)

Początek strony