facebook

Medium link

Wybory do samorządu lekarskiego na IX kadencję

Okręgowa Komisja Wyborcza informuje, że do 31 marca 2021 r. zgodnie z harmonogramem wyborczym, do każdego rejonu przypisany będzie imienny wykaz lekarzy i lekarzy dentystów uprawnionych do głosowania.

Szczegóły w kolejnych Komunikatach Okręgowej Komisji Wyborczej.

UWAGA!

Okręgowa Komisja Wyborcza przypomina wszystkim członkom DIL o konieczności uaktualnienia w Rejestrze Lekarzy Biura DIL  następujących danych:

  • adres do korespondencji
  • podstawowe miejsce pracy lub wykonywania praktyki
Początek strony